Régóta dolgozunk egy olyan kiértékelési szempontrendszeren, amely átfogó képet adhat a gyülekezeti élet nyolc jól elkülöníthető, mégis szorosan összefonódó területéről. Készül egy önálló honlap és egy hozzá tartozó mobil applikáció erre a célra, de addig is, szeretnénk felajánlani ezt a lehetőséget manuális, offline módon is. Már több gyülekezettel végeztük el ezt a kiértékelést, és jelenleg is van felkérésünk rá, így “az érdeklődésre való tekintettel” szeretnénk áthidaló megoldásként felajánlani ezt a lehetőséget szélesebb körben is.

Mi az a nyolc terület, amit kiértékelünk?

Vezetés
Hogyan látják magukat a vezetők, a lelkipásztor(ok), presbiterek, szolgálati vezetők – és hogyan látják őket a vezetettek, a gyülekezeti tagok? Hogyan állnak a vezetők a vezetői készségekkel és ismeretekkel, mennyire hitelesek és kompetensek? Milyen a vezetők egymással való viszonya, tudnak-e csapatban dolgozni, tudnak-e motiválni vagy delegálni?

Lelkimunkások
Vajon mennyire valóságos a gyülekezetben az egyetemes papság? Hányan vesznek részt a gyülekezet építésében lelkileg érett keresztényként, s hány embert kell hordozniuk és kiszolgálniuk? Hogyan működik az önkéntesség a gyülekezetben, milyen a tagok elköteleződése, s mennyi segítséget kapnak ahhoz, hogy megtalálják az elhívásukat és szolgálati területüket?

Hitélet
Ez a rész a gyülekezeti tagok hitéletének mélységét vizsgálja. Mennyit imádkoznak, s hogyan, hogyan olvassák a Bibliát, ismerik-e az ajándékaikat, mennyire élik meg a mindennapokban a kereszténységüket.

Istentisztelet
A gyülekezeti élet egyik fókuszpontja az istentisztelet – de vajon mennyire tölti be a rendeltetését? Hogyan látják azok, akik benne vannak, s azok, akik részt vesznek? Milyen a hangulata, mennyire tartalmas, mennyire hasznos?

Kapcsolatok
A gyülekezet nem közönség, hanem közösség – de vajon milyen erős ennek a közösségnek a belső kohéziója? Mennyire ismerik egymást a gyülekezet tagjai, milyen interakciók vannak vagy hiányoznak köztük, mennyire vonzó és befogadó a közösség, és van-e köztük olyan egység, amelyet isten meg tud áldani?

Kiscsoportok
Minél nagyobb egy gyülekezet, annál nagyobb szerepet kapnak a gyülekezeti életet felépítő kiscsoportok, szolgáló- vagy házicsoportok. Ebben a kérdéscsoportban ezeknek a működésére és minőségére kérdezünk rá.

Misszió
A gyülekezet elsődleges célja Krisztus bemutatása és az evangélium hirdetése a nem hívő emberek felé. Mennyire tudatos és valóságos ez – mindenkinek az alapértéke, vagy csak néhány lelkes vezetőé a gyülekezetben? Valóban el tudja érni a gyülekezet a kortársait, a környezetében élőket? S mennyire hatékony az, ahogy az evangéliumot bemutatja?

Struktúrák
Mint minden szervezet és közösség, a gyülekezet is struktúrákból épül fel, még ha ezek nem is mindig tudatosak. A szervezetfejlesztésnek és közösségépítésnek rengeteg szabálya és törvényszerűsége van, amik meghatározzák annak minőségét és hatásfokát. Az utolsó szekcióban ezt mérjük fel.

Hogyan történik a gyülekezet kiértékelése?

EGYELŐRE OFFLINE MÓDON!

A gyülekezet vezetőségének megküldjük a kiértékelő kérdőívet, amely 200 kérdést tartalmaz. A kérdőívet annyi példányban kell sokszorosítani (fénymásolni vagy nyomtatni), ahány fővel szeretnénk kitöltetni. A kiértékelés pontosságához azt szoktuk kérni, hogy a gyülekezet aktív, tehát istentiszteletekre rendszeresen járó tagságának legalább a fele töltse ki, a vezetőség minden tagja, valamint a gyülekezethez nem tartozó, csak látogató, érdeklődő emberek közül is azok, akik rendszeresebben jönnek.

A kérdőíven jelölni kell, hogy a kitöltő milyen kapcsolatban van a gyülekezettel, bizonyos kérdéseknél ugyanis súlyozottan kerül értékelésre a válasz aszerint, hogy a kitöltő (státusza) milyen összefüggésben áll a kérdéssel. A kérdőíveket természetesen név nélkül kell kitölteni, csak néhány demográfiai adatot kérdezünk az elején.

A kérdőív gyülekezeti kitöltésére általában 2-4 hetet érdemes szánni. Mivel a kérdések megválaszolása nem kevés időt vesz igénybe, ezt mindenki otthon végzi. A legegyszerűbb, ha egy héten keresztül, a gyülekezet különböző alkalmain eljuttatjuk mindenkihez, aki vállalja a kitöltését, és egy néhány héttel későbbi istentiszteleten összegyűjtjük, illetve a gyülekezetben vagy templomban egy dobozba bedobhatók az ívek. A kérdések feleletválasztósak, tehát csak igen/nem kérdésekre kell válaszolni, nem kifejtős kérdések.

A gyülekezet vezetősége (presbitériuma) ezen kívül kap egy külön kérdőívet is, amely a vezetős minőségét és a vezetőség belső állapotát hivatott felmérni.

Az összegyűjtött kérdőíveket el kell juttatni hozzánk, mi azokat feldolgozzuk és kiértékeljük. A kiértékelésből születik egyrészt egy Excel-táblázat, amelyben az összesített adatok megtekinthetők, valamint egy szöveges kiértékelés mind a nyolc területről, amely megmutatja a kérdések közötti összefüggéseket is.

Előkészítés

Fontos, hogy mielőtt a gyülekezet belevág az állapotfelmérésbe, kapjon egy tanítást vagy legalább egy bevezető magyarázatot arról, hogy miért is fontos és hasznos egy ilyen áttekintő felmérés, mi a célja, s mindez hogyan tudja segíteni a lelkipásztor és a vezetőség munkáját. Érdemes ezt az előkészítést egy vasárnapi istentisztelet keretében megtartani, valamint ha van gyülekezeti újság, esetleg honlap, facebook oldal vagy levelező lista, akkor ezeken a csatornákon is meghirdetni.

A kérdőívet elektronikus úton juttatjuk el a lelkipásztorhoz, így van lehetőség arra, hogy a kérdéseket szükség esetén hozzászabják a gyülekezet szóhasználatához.

Mi történik a kiértékelés után?

Első körben a vezetőségben érdemes átbeszélni a kiértékelés eredményét. Érdemes átbeszélni a gyülekezet erősségeit és hiányosságait, valamint megvitatni, hogy a kiértékelésben adott javaslatok közül melyeket akarja megfogadni és megvalósítani a vezetőség.

Ezután azt javasoljuk, hogy egy gyülekezeti nap, rendhagyó istentisztelet vagy hitmélyítő alkalom keretében a gyülekezet kapjon tanítást a felmért nyolc területről, majd kerüljön ismertetésre a kiértékelés eredménye is. Ehhez felhasználható A gyülekezetépítés nyolc dimenziója című tréninganyagunk jelenleg is letölthető verziója, vagy amennyiben a gyülekezet meghív, nagyon szívesen vállaljuk, hogy megtartjuk ezt a tréninget mi magunk is.

Az APCSEL29 bevonása

Amennyiben szívesen meghívnának, két egynapos hitmélyítő tréninget tudunk felajánlani a témában:

I. A gyülekezetépítés nyolc dimenziója

Az állapotfelmérő kérdőív ebből a tréningből született meg. Az eredeti, 2010-es tréninganyagot már többször átdolgoztuk, jelenleg is bővítjük, s remélhetőleg még idén (2016-ban) elkészül a 2.0-s verziója ebook formátumban is.

A tréning során felvázoljuk a kiértékelésre került nyolc dimenzió biblikus hátterét, működését és összefüggéseit, és természetesen élő szóban is kommentáljuk az állapotfelmérés eredményét, a kérdések és válaszok hátterét és azok összefüggéseit.

Szükséges időkeret: min. 3 x 1,5 óra

II. Tehetség- és ajándék térkép

Számunkra az egyetemes papság és a keresztény érettkorúság azt jelenti, hogy minden megtért hívő ember előbb-utóbb Krisztus munkatársává, a gyülekezete szolgáló tagjává válik, aki tehetsége, elhívása valamint lelki ajándéka által valóságosan is hozzájárul Isten országának építéséhez. Ebben kulcsfontosságú, hogy minden keresztény ember kapjon iránymutatást és tanítást arról, hogy mindezt hogyan érheti el. Ebben segíthet ez a tehetségekről és lelki ajándékokról szóló tréning, amelyben bemutatjuk, ezek hogyan működnek a gyülekezetben, mit jelentenek, s hogyan használhatjuk őket. Segítünk abban, hogy a gyülekezet tagjai áttekintsenek közel negyven konkrét tálentumot, vagyis tehetségforrást, valamint az újszövetségben megnevezett huszonkét konkrét lelki ajándékot, amellyel Isten és a gyülekezetük szolgálatába állhatnak. Amennyiben együtt tudunk dolgozni, a tréning végére a testvérek megismernek rengeteg konkrét szolgálati lehetőséget, s remélhetőleg közelebb jutnak annak felismeréséhez, hogy ők maguk hogyan, milyen szolgálati területek vállalásával tudnak hozzájárulni a gyülekezet építéséhez.

Szükséges időkeret: kb. 2 x 4 óra (szünetekkel)

Gyülekezeti coaching

Több gyülekezetből érkezett már olyan felkérés, hogy a nyolc dimenziót a kiértékelés után egyesével is tanulmányozzuk át, részletes akciótervet kidolgozva az egyes területek megújítására és hatékonyabbá tételére. Ez egyfajta gyülekezeti coaching keretében valósul meg, amely már sokkal inkább műhelymunka a gyülekezet vezetőségével és aktív, szolgáló tagságával, mintsem valamiféle tréning vagy előadás sorozat. Az eddigi gyakorlat alapján havonta egy szombati napot szántunk arra, hogy két terültet részletesen átbeszéljünk, majd a résztvevők “házi feladatokat” kaptak a közösen kitűzött célok alapján. Ez így egy négy hónapos folyamattá bővült, amely során a gyülekezettel együtt dolgozva már a konkrét megvalósításban nyújtottunk segítséget.

Az ilyen együttműködés általában az előző alkalmak folytatása – személyes kapcsolat nélkül önmagában nem kezdődik el. Természetesen ezt is örömmel ajánljuk fel a gyülekezeteknek, mint az állapotfelmérés folytatását és elmélyítését.

[learn_more caption=”Anyagiak”]

Szeretnénk támpontot adni a program megvalósításának költségeihez, bízva abban, hogy mint minden más kérdést a gyülekezet életében, ezt is a helyén tudjuk kezelni. A kérdőívenkénti 200 kérdés digitalizálása és egyenkénti kiértékelése, a válaszok összefüggéseinek feldolgozása jelentős időbe kerül, s hisszük, méltó a munkás a bérére akkor is, ha azt Isten országának építésében végzi. Természetesen minden tételről számlát adunk, s utánuk adót és járulékokat fizetünk.

Az alapvető hozzáállásunk egyébként ez esetben is ugyanaz, mint a gyülekezeti honlapok készítésénél: az általunk megadott árak irányárak, ha a gyülekezetnek nincs meg a megfelelő kerete, akkor azzal dolgozunk, ami lehetőségként adott.

A gyülekezeti állapotfelmérés kiértékelésének díja a kiértékelt gyülekezet létszámától, vagyis a feldolgozandó ívek számától függ. Ez a kapcsolatfelvétel után kerül egyeztetésre. Tájékoztatásul, a minimális költség bruttó 38.000 Ft.

A gyülekezetépítés nyolc dimenziója c. képzés honoráriuma, amely egyben az állapotfelmérés élő szóban történő részletes kiértékelését is jelenti: 30.000 Ft + útiköltség.

A tehetségtérkép és lelki ajándékok tréning honoráriuma 45.000 Ft + útiköltség.

A gyülekezeti coaching költségét a közös munka során egyeztetjük.

FONTOS!

Amennyiben egy gyülekezet elvégezné a kiértékelést, a lelkipásztor részére elküldjük a kérdőívet. Ha annak áttanulmányozása után a lelkipásztor vagy a vezetők úgy döntenek, hogy mégsem akarják használni a megküldött kérdőívet, mert nem tetszenek nekik a kérdések, nem ilyesmire számítottak, akkor csak egy visszajelzést kérünk az elállástól. Az állapotfelmérés költségét csak akkor kell kifizetni, ha a gyülekezet valóban fel is használja a kérdőívünket, s annak a kiértékelése is megtörténik.

[/learn_more]

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben érdekelné a gyülekezet ez a lehetőség, ezen az űrlapon veheti fel velünk a kapcsolatot:

Lelkipásztor / gyülekezetvezető neve

Gyülekezet neve

Email cím (kötelező)

Telefonszám (opcionális)