APCSEL29


Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvnek a Bibliában 28 fejezete van. A 29-ik a miénk, azóta élő és szolgáló keresztényeké. Hisszük, hogy az Egyház küldetése az újszövetségi apostolok munkájának folytatása, az evangélium hirdetése, gyülekezetek építése, embertársaink szolgálata. Sem Istenünk természete vagy ígéretei, sem a küldetésünk nem változott azóta. Ebben szeretnénk segíteni a keresztény gyülekezeteket és elsősorban azok vezetőit, munkásait, aktivistáit.

Az APCSEL29 célkitűzése a lelkészek, gyülekezeti és szolgálati vezetők és a misszióért elkötelezett aktív gyülekezeti tagok, valamint a helyi gyülekezetek támogatása a saját missziós munkáikban, elsősorban szemléletformálás és szakmai háttér- és eszköztár felépítésével illetve biztosításával.

Miben hiszünk és mi motivál?

Hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus üzenetének ma, a 21. század posztkeresztény információs társadalmában is ugyanúgy megvan a hatalma és lehetősége arra, hogy az élő Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal bennünket kapcsolatba és harmóniába hozzon. Hiszünk abban is, hogy ennek eszköze a mai kereszténység, a helyi gyülekezetek és a benne élő hívő emberek.

Azonban látjuk azt a távolságot és szakadékot, amely az egyházat elválasztja a mai kortól, és a mai emberektől. Szeretnénk azon munkálkodni, abban segíteni és azért dolgozni, hogy ennek a szakadéknak az áthidalásában, a lemaradás behozásában mi is – sok más hívő ember és szervezet mellett – eszközökké válhassunk. Abban hiszünk, hogy a Bibliában, a Krisztus megváltásában való hit, és annak megélése nem maradi, nem elavult, nem hiteltelen, nem erőtlen – és nem is kell, hogy annak látszódjon. Célunk, hogy olyan “kereszténységet” építsünk, amely a ma embere számára érdekes, vonzó, hiteles, aktuális, autentikus, valós megoldásokat közvetítő, otthonos életközösséggé válhasson, amely ténylegesen hozzájárulhat nem csak az üdvösség elnyeréséhez is, de a földi élet minőségének javításához, tartalmasságához, értelmességéhez és értékéhez.

Hiszünk abban, hogy használhatjuk, sőt, használnunk kell a “világi” tudományokat missziómunkánk és gyülekezetépítésünk mindennapjaiban! Keressük az értéket bennük, és amit lehet, amit tudunk, igyekszünk alkalmazni, beépíteni, megszentelni és a gyülekezeteink hatékonyabbá tételére, illetve az emberek testi-lelki-szellemi növekedésének szolgálatába állítani.

Olyan gyülekezetekről álmodunk, amelyek a társadalom, a kultúra, a gazdaság motorjai és építőkövei, ahol emberek élete változhat meg, épülhet fel, nyerhet értelmet és teljesedhet be boldogságban, prosperitásban, hasznosságban.

Ezekben szeretnénk szolgálni a gyülekezetek vezetőit és aktív, szolgáló tagjait tudásunk, tehetségünk és lehetőségeink szerint.

Legfontosabb jellemzői tevékenységünknek:

 • a posztkeresztény, kultúra-közeli szemlélet,
 • az egyházon kívül élők elérésére és a helyi gyülekezetek mobilizálására való fókuszálás
 • a biblikus, alkalmazás- és megoldásorientált hozzáállás,
 • felekezeti teológiai semlegesség a szakmai munkánkban,
 • valamint a magas technológiai és szakmai színvonal.

Alapvető céljaink:

 • a professzionális vezetéstudományok,
 • az internetes és technológiai ismeretek, módszerek, eszközök,
 • valamint a PR és a marketing tudatos alkalmazása és beépítése anyagainkba és szolgálatainkba,
 • illetve mindezek továbbadása és beépítése a keresztény vezetők, gyülekezetek szemléletébe és életébe.

Tevékenységeink:

 • keresztény adatbázisok és szakmai háttérforrások felépítése és biztosítása
 • külföldi kiadók, magazinok, portálok és missziós szervezetek hazai képviselete, anyagaik publikálása
 • vezetőképző képzések és tananyagok létrehozása és működtetése
 • online képzések működtetése
 • vezetői/vezetőségi tanácsadás
 • keresztény szakmai- és közösségi háló felépítése
 • honlapkészítés
 • gyülekezetek, keresztény szervezetek online arculatának és PR-tevékenységének kialakítása
 • online és offline marketing tréningek és eszközök biztosítása
 • szakmai konferenciák szervezése
 • kiadói tevékenység

Az APCSEL29 szervezetileg nem tartozik egyetlen felekezethez sem, de minden felekezet felé nyitott.