APCSEL29


Az Apostolok Cselekedeteiről írott könyvnek a Bibliában 28 fejezete van. A 29-ik a miénk, azóta élő és szolgáló keresztényeké. Hisszük, hogy az Egyház küldetése az újszövetségi apostolok munkájának folytatása, az evangélium hirdetése, gyülekezetek építése, embertársaink szolgálata. Sem Istenünk természete vagy ígéretei, sem a küldetésünk nem változott azóta. Ebben szeretnénk segíteni a keresztény gyülekezeteket és elsősorban azok vezetőit, munkásait, aktivistáit.

Az APCSEL29 célkitűzése a lelkészek, gyülekezeti és szolgálati vezetők és a misszióért elkötelezett aktív gyülekezeti tagok, valamint a helyi gyülekezetek támogatása a saját missziós munkáikban, elsősorban szemléletformálás és szakmai háttér- és eszköztár felépítésével illetve biztosításával.

Miben hiszünk és mi motivál bennünket?

Hiszünk abban, hogy Jézus Krisztus üzenetének ma, a 21. század posztkeresztény információs társadalmában is ugyanúgy megvan a hatalma és lehetősége arra, hogy az élő Istennel, önmagunkkal és embertársainkkal bennünket kapcsolatba és harmóniába hozzon. Hiszünk abban is, hogy ennek eszköze a mai kereszténység, a helyi gyülekezetek és a benne élő hívő emberek.

Azonban látjuk azt a távolságot és szakadékot, amely az egyházat elválasztja a mai kortól, és a mai emberektől. Szeretnénk azon munkálkodni, abban segíteni és azért dolgozni, hogy ennek a szakadéknak az áthidalásában, a lemaradás behozásában mi is – sok más hívő ember és szervezet mellett – eszközökké válhassunk. Abban hiszünk, hogy a Bibliában, a Krisztus megváltásában való hit, és annak megélése nem maradi, nem elavult, nem hiteltelen, nem erőtlen – és nem is kell, hogy annak látszódjon. Célunk, hogy olyan „kereszténységet” építsünk, amely a ma embere számára érdekes, vonzó, hiteles, aktuális, autentikus, valós megoldásokat közvetítő, otthonos életközösséggé válhasson, amely ténylegesen hozzájárulhat nem csak az üdvösség elnyeréséhez is, de a földi élet minőségének javításához, tartalmasságához, értelmességéhez és értékéhez.

Hiszünk abban, hogy használhatjuk, sőt, használnunk kell a „világi” tudományokat missziómunkánk és gyülekezetépítésünk mindennapjaiban! Keressük az értéket bennük, és amit lehet, amit tudunk, igyekszünk alkalmazni, beépíteni, megszentelni és a gyülekezeteink hatékonyabbá tételére, illetve az emberek testi-lelki-szellemi növekedésének szolgálatába állítani.

Olyan gyülekezetekről álmodunk, amelyek a társadalom, a kultúra, a gazdaság motorjai és építőkövei, ahol emberek élete változhat meg, épülhet fel, nyerhet értelmet és teljesedhet be boldogságban, prosperitásban, hasznosságban.

Ezekben szeretnénk szolgálni a gyülekezetek vezetőit és aktív, szolgáló tagjait tudásunk, tehetségünk és lehetőségeink szerint.

Legfontosabb jellemzői tevékenységünknek:

 • a posztkeresztény, kultúra-közeli szemlélet,
 • az egyházon kívül élők elérésére és a helyi gyülekezetek mobilizálására való fókuszálás
 • a biblikus, alkalmazás- és megoldásorientált hozzáállás,
 • felekezeti teológiai semlegesség a szakmai munkánkban,
 • valamint a magas technológiai és szakmai színvonal.

Alapvető céljaink:

 • a professzionális vezetéstudományok,
 • az internetes és technológiai ismeretek, módszerek, eszközök,
 • valamint a PR és a marketing tudatos alkalmazása és beépítése anyagainkba és szolgálatainkba,
 • illetve mindezek továbbadása és beépítése a keresztény vezetők, gyülekezetek szemléletébe és életébe.

Tevékenységeink:

 • keresztény adatbázisok és szakmai háttérforrások felépítése és biztosítása
 • külföldi kiadók, magazinok, portálok és missziós szervezetek hazai képviselete, anyagaik publikálása
 • vezetőképző képzések és tananyagok létrehozása és működtetése
 • online képzések működtetése
 • vezetői/vezetőségi tanácsadás
 • keresztény szakmai- és közösségi háló felépítése
 • honlapkészítés
 • gyülekezetek, keresztény szervezetek online arculatának és PR-tevékenységének kialakítása
 • online és offline marketing tréningek és eszközök biztosítása
 • szakmai konferenciák szervezése
 • kiadói tevékenység

Az APCSEL29 szervezetileg nem tartozik egyetlen felekezethez sem – de minden felekezet felé nyitott.

Személyes bemutatkozás


Szűcs Sándor vagyok, az APCSEL29 alapítója és vezetője. 18 évesen ismertem meg Krisztust, és az addigi szélsőségesen sötét és alternatív életem olyan gyökeres változáson ment keresztül, hogy erről, valamint az azóta történt számtalan csodáról és istenélményről, amely megtöltötte az életemet már több mint húsz éve teszek bizonyságot gyülekezetekben, iskolákban, fesztiválokon, rendezvényeken vagy csak a barátaim előtt.

Reformátusok között tértem meg, Pálhegyi Feri bácsi, Cseri Kálmán, Takaró Károly, Lovas András voltak lelki útnak indítóim. Bár nagyon jól éreztem magam a reformátusok között, Isten mégis másfelé vezetett, s néhány év múlva a baptista egyházba kerültem – a gerincemnek „kellett” eltörnie ehhez, szó szerint, de megérte (arról nem is beszélve, hogy Isten itt is csodát tett, ahogyan megmentette az életem és meggyógyított). Az egyik legfontosabb mérföldkő az életemben a Balázs Karcsi bácsival való barátságom és munkakapcsolatom volt, akit szinte a megtérésemmel egyidőben kaptam ajándékként, pótapámként, tanító mesteremként és atyai barátomként Istentől. Tőle tanultam görögöt és hébert, tőle vettem át a máig meghatározó bibliai szemléletemet és bibliakutatási módszereimet, ő vezetett be a nemzetközi teológiai szakirodalomba, s vele dolgoztam öt éven át az Újszövetségi Szómutató Szótár elkészítésén. A szótár 1998-as megjelenése után megkezdtem a tanulmányaimat a baptista teológián, azonban az ötödév közepén egyházpolitikai okokból, államvizsga nélkül abba kellett hagynom, s így teológiai diplomám máig nincsen. A teológiai évek alatt a Fiatalok Krisztusért Alapítványnál ifjúsági programok kidolgozásában vettem részt, vezetőket képeztem, segédanyagokat írtam. Mellette párhuzamosan folyamatosan prédikáltam és tanítottam gyülekezetekben, konferenciákon. Másodéves teológusként a Miskolci Baptista Gyülekezet meghívott teológus-lelkészének, majd négy év szolgálat után, még mindig Miskolcon elindítottunk egy nagyon rendhagyó gyülekezetplántálást, amely egy Istentől ajándékba kapott Nightclubból nőtt ki amolyan maffiagyülekezetté, ahol drogosok, hajléktalanok, nehéz sorsú emberek felé is szolgálhattunk. Isten csodálatos dolgokat vitt véghez előttünk s általunk, és az ott megtanult s átélt dolgok mind a mai napig éltetnek.

Ezekben az években indítottam el a Tonhal prédikációs adatbázist, ahol több mint 12.000 prédikációt dolgoztunk fel, s mellette közel 800 cikket és tanulmányt írtunk s fordítottunk le angolból, hogy a szolgatársak és lelkész kollégák munkáját segíthessük. Eközben felkértek egy ausztriai magyar közösség lelki megerősítésére is, így másfél éven át ingáztam Miskolc és Klagenfurt között a többi teendőm mellett. 2005 körül indult útjára a Theologion Bibliaiskola is, amelynek keretében itthon, Erdélyben, Szlovákiában is tanítottam, elsősorban gyülekezeti bibliaiskolákban, lelkészi munkaközösségekben, hitmélyítőkön, konferenciákon és vezetőképző alkalmakon. Éveken át tanítottam ezt az átfogó bibliaiskolai anyagot, amelynek minden egyes témájába napokig tartó böjtöléseket, és szó szerint több száz órányi bibliatanulmányozást és imádságot „fektettem”. A letisztázott, szerkesztett változata itt elérhető.

Mindeközben dolgoztam „világi” újságíróként is, részt vettem egy médiaügynökség és egy életmódmagazin felépítésében, elindítottam egy kis teológiai könyvkiadót, s megjelent néhány könyvem is. Vállalkozó lettem, részben a körülmények hatására, azonban a vállalkozásomat néhány éven belül el is buktam, mert nem értettem hozzá. Ez a keserű tapasztalat indított arra, hogy elkezdjem képezni magam olyan területeken, amelyekkel azelőtt nem foglalkoztam: vezetés- és szervezetfejlesztést, projektmenedzsmentet, online és offline marketinget tanultam, s közben felismertem, hogy ezeket az ismereteket a gyülekezeti munkában is lehet kamatoztatni, ha megszenteljük és Krisztus szolgálatába állítjuk. Ennek az időszaknak a végén, a The Bible League felkérésére három év alatt elkészítettem egy teljes újszövetségi bibliafordítást, egy magyar nyelven egyedülálló, úgynevezett parafrázis-jellegű fordítási metódussal – ez lett a Magyarázó Bibliafordítás, amelynek lektorálatlan szövege a honlapunkról szintén elérhető, s remélem egyszer a kiegészítő magyarázatokkal együtt nyomtatásban is megjelenhet.

Hívő életem első tizenöt évében két végéről égettem azt a bizonyos gyertyát: folyamatosan tanultam és képeztem magam, tudományos munkákban vettem részt, prédikáltam, tanítottam, misszióztam, voltak évek, amikor 80-100.000 km-t vezettem, s volt, hogy heti 15-20 alkalmon is szolgáltam. A magánéletemet 2008-ig folyamatosan alárendeltem az Istenért végzett szolgálatomnak, de akkorra már túlságosan belesérültem a boldogtalan házasságomba, és elváltam. Ezzel az egész addigi szolgálatom és hívő életem lenullázódott, a barátaim nagy részét elveszítettem, az egyházam gyakorlatilag kiközösített. Életem legmélyebb időszaka volt az, Új-Zélandra akartam menekülni, hogy soha többé ne kelljen keresztényekkel találkoznom – Isten azonban megállított. Átéltem, hogy amikor semmim nem maradt és semmit nem értem se mások, se a magam szemében, Isten akkor sem vetett el, nem dobott ki, hanem felemelt, s amikor a legerőtlenebb voltam, akkor is használni tudott mások megtérésében.

Az APCSEL29-et 2009-ben indítottuk útjára, a válásom miatti óriási ellenszélben, folyamatos megbélyegzések és támadások közepette. Az első években semmilyen teológiai jellegű képzést és szolgálatot nem vállaltam, szinte kizárólag szakmai jellegű munkát végeztünk: honlapokat készítettünk, kiadványokat szerkesztettünk, óriásplakát kampányokat bonyolítottunk le, valamint a vezetés- és szervezetfejlesztéssel kapcsolatos képzési anyagokat írtam, s ilyen tréningeket is tartottunk azoknak, akik elfogadták a szolgálatunkat. Ahogy teltek az évek, egyre több meghívást kaptunk, egyre több anyagunk jelent meg, s egyre szélesebb körben kerestek és fogadtak: a katolikus egyház által szervezett továbbképzések előadója lehettem, református és evangélikus LMK-kra hívtak meg, gyülekezetek kerestek meg azzal, hogy hosszabb-rövidebb távon dolgozzunk együtt a helyi missziómunka építésében. Három éven keresztül gondoztuk a Tárház Magazin magyar megjelenését, évek óta dolgozunk együtt az adventista egyházzal, de tartottunk továbbképzéseket református hittan tanítóknak egyházmegyei szinten is. Részt vehettünk az xpand nemzetközi keresztény coaching szervezet hazai bevezetésében is, ami szintén nagyszerű és intenzív időszaka volt életünknek. Mára az APCSEL29 szolgálata sokkal szélesebb körben, sokkal több gyülekezetet és hívő embert ér el, mint amiről a 2009-es induláskor álmodni mertem. Annak idején úgy kezdtük el az APCSEL29 szolgálatát, hogy ha Isten velünk lesz, akkor megáldja a munkánkat, s ha még egy magamfajta bukott hívőt is tud és akar használni, akkor lesz meghívásunk, lesz szolgálatunk, és lesznek gyümölcsei is annak, amit elvégezhetünk. Ha nem, akkor úgyse kellünk senkinek, s nem lesz áldás a munkánkon. Az elmúlt tíz év, a száznál is több gyülekezeti partnerkapcsolat, honlap és online missziós munka, a számtalan meghívás és tréning, amelyek referencialistája itt megtekinthető, a máig tartó jó kapcsolatok, az a szakmai reputáció és elfogadottság, amit elértünk, számomra azt igazolja, hogy Isten soha nem hajítja el azokat, akik szeretik és szolgálni akarják őt. Amíg erőmből telik, szolgálni szeretnék, ezzel is hirdetve Isten szeretetét, kegyelmét, és a 21. században is valóságos, működő hatalmát. Rengeteg cél van még előttem-előttünk, és sok-sok munka vár még ránk. Bár az elmúlt pár évben az APCSEL29 inaktívvá vált sok más jellegű munka és feladat miatt, tudom, hogy még közel sem értünk a végére annak az útnak, amin Isten elindított. Addig is minden eddigi munkánk és anyagunk ingyenesen elérhető és letölthető honlapunkról, és folyamatosan fognak felkerülni a még hiányzó dolgok, érdemes tehát időnként visszalátogatni hozzánk a bővülésekért. És valamikor a közeli vagy távoli jövőben visszatérek én is az aktív missziómunkára, és remélem akkor újra találkozunk. Köszönjük mindazoknak, akik az elmúlt években megtiszteltek bizalmukkal, akikkel együtt dolgozhattunk Isten országának építésén.