AJÁNLÁSOK

Ezt mondták rólunk a képzéseinken résztvevők és az anyagainkat használók

Ajánlások a generáció-fókuszú képzéseinkről és előadásainkról


A Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ szakmaközi megbeszélésén Szűcs Sándor tartott előadást „Út egymás felé – generációk egymásra találása. Hogyan érthetjük meg egymást, és hogyan találhatjuk meg a közös hangot?” címmel a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai számára.
Szociális szakemberként munkánk során emberekkel és emberek problémáival foglalkozunk, és gyakran találkozunk családi, iskolai, szülő-gyermek konfliktusokkal. A segítő munka során különösen fontos, hogy ismerjük és megértsük a különböző generációk gondolkodását, mozgatórugóit, a köztük levő konfliktusok okait és segíteni tudjunk ezek feloldásában.
Szűcs Sándor érthető és élvezetes előadással, látványos prezentációval illusztrálva, saját kutatásaival és személyes tapasztalataival színesítve mutatta be számunkra a ma együtt élő hat generációt, rávilágított, hogy miért más a gondolkodásunk, kommunikációnk, sokszor miért nem értjük egymást, és rávilágított, hogy megismeréssel, megértéssel, a másik generáció világába történő bevonódással közelíteni tudunk egymás felé. A digitális technológia térhódításának veszélyeiről hallottak nemcsak szakemberként, hanem szülőként is sokunkat továbbgondolkodásra késztettek. Mindkét szerepünkben hatalmas felelősségünk van abban, hogy a jelen fiatal generáció és a jövőben születendő új generáció tagjait hogyan neveljük, és ebben a küldetésben mi is szerepet vállalunk azzal, hogy a szülők számára továbbítjuk az előadáson hallottakat.
Az előadás több mint két órás volt, de örömmel hallgattuk volna még tovább is. Reméljük lesz még alkalmunk rá! Köszönjük szépen Sándor!

Zámbóné Sorok Sarolta
Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ
(2024)


Keresni, megtalálni és megtanulni azt a nyelvet, amin a mai fiatalokat meg tudjuk szólítani Jézus Krisztus evangéliumával. Mit kell tudnunk, mit kell elkerülnünk, mit kell tennünk ahhoz, hogy eljusson hozzájuk a kereszténység jó illata? Ebben kértünk segítséget Szücs Sándortól, akivel a honlapján található írásain, tanításain keresztül találkoztunk először.
Alázattal, következetesen, tisztelettel, belehelyezkedve életformánk sajátosságaiba széleskörű, színvonalas, érthető, élő tanítást kaptunk, amely azonban nem csak a szakmai tudást tükrözte, hanem az elkötelezett keresztény ember megpróbált hitét és azt a vágyát, hogy „minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére.” 1Tim 2,4
A nálunk töltött bő két nap alatt készségesen nekünk ajándékozott mindent: időt, szakmai tudást, élettapasztalatot, gyakorlati jó tanácsot! Többek között ezt üzente nekünk: Krisztus követőjének lenni valóban nagyon izgalmas dolog!

Kismarosi Ciszterci Nővérek
(2023)


Szűcs Sándor ifjúságkutatót 2019-ben tartott Z-generáció témájú előadásán ismertük meg. Már ekkor eldöntöttük, amit tudjuk, meghívjuk iskolánkba, őt oktatóinknak is meg kell ismernie. Már ekkor is nagy sikert aratott nálunk látványos prezentációjával, közönségorientált, őszinte, feltáró előadásával. A napokban kérésünkre “tantestületünkre szabott” előadást tartott, mely A generációk krízise és a krízisgeneráció címet kapta. Sorra vette a négy együtt élő generáció jellemzőit, különbözőségeit, mivel egyre korosodó tantestületünk számára is fontos, hogy megérthessük tanítványainkat, a generációk között lévő különbségeket, mint konfliktusforrásokat. Válaszokat, eszközöket és módszereket kaptunk motiválásra, formálásra. Hatására ősztől társasjáték szakkör indítását tervezzük iskolánkban. Nyugdíjazás előtt álló kollégánk kérdése már a szünetben az volt: “Miért nem jött hozzánk hamarabb?” Reméljük, minél előbb újra ellátogat iskolánkba.

Szalóczyné Tóth Mariann
Esztergomi Szakképzési Centrum
Balassa Bálint Gazdasági Technikum és Szakképző Iskola
igazgatóhelyettes
(2023)


Sándort egy evangélikus általános iskolába hívtuk meg, mert szükségét éreztük, hogy hiteles, szakmai, felkészült előadás keretein belül hallhassunk a különböző generációkat érintő kihívásokról, nehézségekről, küzdelmekről. Magával ragadó előadási stílusában, kutatások ismeretében hitelesen és lenyűgözően vezetett be mindannyiunkat az elméleti és a gyakorlati, a digitális és virtuális világba, felkészítve és szembesítve az intézmény pedagógusait a különböző jelenkori kihívásokkal. Prezentációs előadásával órákon keresztül volt képes lekötni hallgatóságát. Mindannyiunknak hasznára vált és elgondolkodtatott bennünket. Gazdag élményekkel zárhattuk a pedagógus csendesnapot. Jó szívvel tudom ajánlani mindenki számára.

Zsarnai Krisztián
Túróczy Zoltán Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
evangélikus esperes
intézménylelkész
(2023)


Szűcs Sándor előadásai lebilincselőek, egyszerűen a székbe préselődik a sok paradigmaváltó gondolattól, meglátástól a hallgató. Akár generációs sajátosságokról vagy gyülekezeti gyakorlati dolgokról tart előadást fiatalokkal kapcsolatban, a résztvevők gazdagabban jönnek ki. Egyszerre tud újat mondani a kezdőknek és a legtapasztaltabbaknak is. Teszi mindezt alázattal, nyitottsággal mások meglátásaira és az egyház iránti szeretettel. Olyan mértékú odaadás, tudás és átgondolás van benne a téma kapcsán, hogy az minden tiszteletet és figyelmet kiérdemel.

Ablonczy Áron
református lelkész
Ifjúságépítők vezetője
(2022)


“Az ember az egyetlen élőlény ezen a Földön, amelyiknek van haláltudata, és mivel van haláltudata, ebből fakadóan van élettudata. És az élettudatnak az a lényege, hogy tétje van a perceimnek, a 20 000 órámnak, a szavaimnak, a fantáziámnak és a problémamegoldásomnak tétje van. És mivel tétje van, súlya van, és mivel súlya van, ezért lehetőséget, örömöt, nagyon sok mindent tud adni, és nagyon sok mindent lehet beletenni. Ez az a kontextus, ami szerintem egy jó kontextus ebben a mai korban, függetlenül attól, hogy milyen ez a körülöttünk lévő generáció.”

A kiemelések nemcsak e pár mondatra érvényesek, hanem Sándor előadásának egészére, amiben zömében Z-ket célzó, 2022-es Téli Táborunkban részesedhettünk. Egyszerre ébresztgette lelkiismeretünket, pöckölte felelősségtudatunkat/-érzetünket, szomorított el, és sarkallt az elmeélesítésen túl arra, hogy olyan életvezetésünk, életgyakorlatunk legyen, ami idővel társadalmunk és világunk egészére kihat. A számok letaglózóak és megrökönyödést váltanak ki, de az előadásmód és az a példás (vagy épp példátlan 🙂 reménység, amit a jelen nemzedékhez fűz az előadó, túlmutat a statisztikákon, és mélyebb elgondolkodásra, új erőre kapásra, valamint a generációk közti megbékélésre ösztönöz.

Szeretettel ajánlom minden nyitott szívű, elméjű és kapcsolódékony hallgatóságnak.

Rab Fanni
MEKDSZ főtitkár
(2022)


Sándor több alkalommal tartott előadást a Pannon Egyetemen. A Z Generáció gondolkodásmódjáról szóló előadásai lenyűgöztek minket szülőként és egyetemi oktatóként egyaránt. Azért hívtuk el őt újra és újra, mert mindig tovább kellett gondolnunk, amit tőle hallottunk. Tartalmas előadásai arra ösztönöznek minket, hogy tekintsünk másképp a fiatal generációra, és tanuljunk meg örömmel együtt dolgozni velük, hiszen ha tanítani szeretnénk őket, értenünk kell, ahogy gondolkodnak és viselkednek. Azt a váltást, mely szemléletünket az utóbbi években a fiatal generációval való kommunikáció során jellemzi, s melynek fejlesztésén a Gazdaságtudományi Kar folyamatosan dolgozik, részben Sándornak köszönhetjük.

D. Fehérvölgyi Beáta
Dékán
Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar


A társadalom és az egyes generációk motivációi is megváltoztak. A globalizáció, a tömegmédia és a közösségi média alapjaiban változtatta meg az emberek szemléletét, viselkedésmintáit, sőt értékrendjét is. Az egyháznak meg kell találnia azt a módot, ahogy eljuthat a felgyorsult világ generációihoz, és nyitottá teheti őket az egyház felé. Ehhez kaptunk segítséget Sándortól. Ez a képzés segít megtalálni a kapcsolódási lehetőségeket, segít abban, hogy be tudjunk lépni a 21. század generációinak világába, ahol a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

Hella Ferenc
református esperes


A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020-as, éves gyermekvédelmi tanácskozásán tartott előadáson világos, érthető magyarázatot kaptunk arról, hogy az életünket körülvevő technológia miként hat és hogyan befolyásolja a fiatalok gondolkodását, a mindennapi dolgokhoz való hozzáállását. Megismerhettük a különböző nemzedékek, generációk jellemzőit és viselkedésének mozgatórugóit. Rávilágítást kaptunk, hogy a mai generáció mennyire más szokásokkal, preferenciákkal bír, illetve, hogy mi felnőttek (szülők, pedagógusok, segítő szakemberek) miként tudunk rájuk hatni, hogyan tudjuk megérteni és segíteni őket. Köszönjük a figyelemfelkeltő előadást! Ajánljuk iskoláknak, szülői csoportoknak, illetve osztályközösségeknek is. A téma átgondolásával új lehetőség nyílik számunkra, hogy más megközelítésben, más szemszögből lássuk fiataljaink életét, az őket befolyásoló hatásokat, és így hatékonyabban segíthetjük őket.

Angermanné Csaba Edina
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat szakmai vezetője
A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat éves gyermekvédelmi tanácskozásának szervezője és házigazdája


Intézményünk, a Pannon Egyetem jelentős figyelmet és energiákat fordít beiskolázási tevékenységre, melynek sikere nagyrészt attól függ, hogy mennyire ismerjük a célcsoportunkat (Z generáció), a motivációikat, média- és internethasználati szokásait. Ennek érdekében szerveztünk 2018 júniusában fórumot “A jövő fiataljai az oktatásban – Fókuszban a Z Generáció” címmel, melyen több egyetemi vezető és oktató, a beiskolázásban résztvevő kollégák, hallgatók, középiskolai intézményvezetők, a téma iránt érdeklődők vettek részt. A fórumot Szűcs Sándor generációkutató előadására építettük, amely maximálisan beváltotta a reményeinket, számunkra sok hasznos megállapítást tartalmazott. Előadása lendületes, magával ragadó és informatív, amely statisztikákra, kutatási adatokra és saját tapasztalataira is alapult. Magáért beszél, hogy Sándor eredetileg 45 perces előadása a résztvevők érdeklődése és kérdései miatt csaknem két órát tett ki.

Lencse Tamás
Marketing referens, szervező
Pannon Egyetem, Veszprém


A pápai KÖZGÁZ-ban párját ritkító, érdekes előadásnak lehettek tanúi, akik márc. 4-én a délutánjukat Szücs Sándornak „áldozták”. A címben rejlő betű-nevű generációk bemutatása, szokásaik, gondolkodásuk, életről alkotott elképzeléseik, viselkedésük volt az előadás témája, mely a dísztermet zsúfolásig megtöltő hallgatóság maximális figyelmét élvezte. Képek, diagrammok, személyes példák erősítették és bizonyították az elhangzottakat, melyekről, minden bizonnyal, még sokáig beszélni fognak. Mert a generációk együttélésének problémája átszövi hétköznapjainkat, magánéletünket, munkánkat, komoly jelentőséggel bír mentális életünkre. És a gyermekeinkére. És az ő gyermekeikére. Meg kell hát tanulnunk egymást. Elérkezett az idő, hogy a versek, képletek, nyelvek mellett emberismeretet is tanuljunk-és tanítsunk. Nem kis kihívás ez, de megoldható. Egymás ismeretében, figyelemmel, toleranciával, szeretettel, akarattal. Az előadás után sokan úgy távoztak a díszteremből, hogy biztosra veszem, este már családjukat, magukat, holnaptól pedig tanítványaikat „tanulják”. Egy élhetőbb, emberibb jövő érdekében.

Rasek Anita
Pápai Szakképzési Centrum Jókai Mór Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kollégiuma


Több előadását is hallottam már Szűcs Sándornak. Nagyon jól, és érzékletesen fogja meg az egyes generációk eltérő gondolkodását, motivációit és problémáit. Egyetemi oktatóként különösen a Z generációt érintő kérdések foglalkoztatnak, ugyanis az egyetemre bekerülő hallgatók már ebbe a generációba tartoznak. Ha csak magunkból, a saját generációnkból indulunk ki, és nem értjük meg, hogy ők hogy működnek, mi az amivel célt lehet náluk érni, akkor nem lehetünk velük igazán sikeresek. Szűcs Sándor szemléletformáló munkássága nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy egy sikeres társadalmat építsünk. Ehhez az kell, hogy megértsük az üzenetét, és beépítsük azt a mindennapi gyakorlatunkba. Oktatóként, szülőként egyaránt.

Horváth Krisztián
Oktatási és akkreditációs dékánhelyettes
Pannon Egyetem, Mérnöki Kar


Először egy ifjúsági vezető képzésen kerültem kapcsolatba az előadással. Már akkor tudtam, hogy az iskolánkban is helyet kell adni neki. Sok kérdésemre választ kaptam, sőt jobban megértem azóta a Z generáció helyzetét illetve gondolkodását. Összességében az előadás segít megérteni a fiatalok viselkedését, segít őket elhelyezni a társadalomban, a világban – tehát az okok, összefüggések, gondolkodásmódok tisztázására kerül itt sor. A részvételt követően nem csak a pedagógusok fognak más szemmel nézni a diákjaikra, hanem a fiatalok is önmagukra, hiszen komoly válaszok hangoznak el a talán soha fel nem tett kérdéseikre.

Molnár Máté
Református lelkész, iskolalelkész
Szegedi Kis István Református Gimnázium, Békés


Szűcs Sándor nevével akkor találkoztam először, amikor előadást tartott a Pannon Egyetemen a ,,A jövő fiataljai az oktatásban – Fókuszban a Z generáció” című rendezvényen. Sajnos csak felvételről láttam az előadást, de még így is óriási hatást tett rám és rögtön elhatároztam, hogy el fogom hívni a Kocsmába. Ezalatt a Tudomány a Kocsmában nevű sorozatot értem, aminek a szervezője vagyok, és ahol a legkülönbözőbb témákban szoktunk előadásokat meghallgatni kötetlen, vitára, beszélgetésre sarkalló körülmények között. Sándor előadására 2020 február 11-én került sor, és hát a csilláron is lógtak. Szemmel láthatóan a generációk közötti különbségek és kommunikáció egyformán érdekli a szülőket, a pedagógusokat, de magát a Z-generációt is. Sándor élvezetés és lényegre törő (egy nyolc órás anyagot kellett másfél órába sűríteni) előadása sokakat hozzászólásra és az egész komplex helyzetben elfoglalt pozíciójuk átgondolására ösztönzött. Azt hiszem, nekünk, egyetemi oktatóknak is át kell gondolnunk, hogy hogy közelítünk azok felé a generációk felé, akiket tanítunk. Bár a mozgásterünk korlátozott, mert a leadandó anyag és a hallgató azon feladata, hogy elsajátítsa, nem változik, de megfelelőbb kommunikációval tudjuk a hallgatók motivációs szintjét javítani. Sándor személyisége és előadása türelemre és empátiára int minket; ezekre a tulajdonságokra manapság mindenkinek nagy szüksége van.

Boda Dezső
Egyetemi tanár, Pannon Egyetem
a Tudomány és Kocsma rendezvénysorozat szervezője és házigazdája


Szűcs Sándor előadását 2019. augusztusában hallottam először gyülekezeti családi napunkon. Az aktuális témáról másfél óra alatt rendkívül sok tudományos kutatási eredményt, és tényeken alapuló helytálló megállapítást hallottunk. Egyszerre volt sokkoló és tettekre inspiráló, amit hallottunk. Általános iskolai pedagógus vagyok, megmutattam hát a felvételt kollégáimnak. Ők is nagy érdeklődéssel hallgatták majd megdöbbenéssel vették tudomásul az elhangzottakat. Jó szívvel ajánlom Sándor előadását mindazoknak, akik szülőként, nagyszülőként, pedagógusként vagy bármilyen más módon gyermekközelben vannak. Hiteles képet, de egyben “elérési útvonalakat” is kapunk a Z-generáció tagjaihoz, de a saját generációnk megismeréséhez is.

Stanka Erika
Mb. intézményvezető
Alpolgármester, Tés


Mint android alkalmazás fejlesztő fontosnak tartom, hogy a katolikus ifjúság és tanárok számára népszerűsítsem, milyen egyházi és civil megoldások érhetőek el okostelefonon, az interneten. Olyanokra gondolva, ami a hitünket, lelkiségünket szolgálja. Ennek kapcsán hívtuk meg Sándort a debreceni Szent József Általános Gimnáziumba 2015 januárjában, hogy tartson előadást, tanúságtételt a kereszténység és az internet kapcsolatáról. Az előadás 2 részben zajlott, diákoknak, majd tanároknak és külső érdeklődőknek. Az előadás pazar volt, megfelelő rutinnal alkalmazkodott a hallgatóság összetételéhez. Az elméleti eszmefuttatást kellő arányban fűszerezte személyes élményekkel, gyakorlati javaslatokkal. Megtudtuk és megerősödtünk, hogy: az online apostolkodás, keresztény jelenlét az interneten az nem csak lehetőség, hanem küldetésünk!

Gulyás Arnold
Szoftverfejlesztő, az androkat.hu vezetője
A debreceni Szent József Gimnáziumban tartott előadás szervezője

Ajánlások a támogatásgyűjtési képzéseinkről


Szeretettel ajánlom ezt a tréninget minden gyülekezeti vezetőnek, presbiternek, pénzügyi területen vagy pályázatokkal foglalkozó kereszténynek. Nagyon nagy tudásanyag, áttekinthető jegyzetekkel, könnyen érthető előadásban, sok-sok gyakorlati példával. Örülök, hogy részt vehettem a tréningen!
Horváth Gábor, lelkipásztor, missziói titkár, Őskeresztény Apostoli Egyház

Minden gyülekezet figyelmébe ajánlanám a hallottakat, különösen a támogatókkal való kommunikáció és kapcsolatteremtés fontosságát!
Busa József, Szentes-Felsőpáti Református Egyházközség

A képzés kreatív és stratégiailag jól felépített volt. Az elhangzott dolgok gyakorlatiasak voltak, reményeim szerint hasznosítani is fogom.
Jánosi Ferenc, MPE Ifjúság- és családépítő szolgálat koordinátora

A finanszírozási tréning tematikája jól átgondolt. A legtöbbet hozták ki abból, ami egy egynapos finanszírozási tréningből kihozható!
Dr. Koncz Kornélia, Svábhegyi Református Missziói Egyházközség

Ajánlom a finanszírozási tréninget, mert itt mindenki megtanulhatja, hogy az egész nem a pénzzel kezdődik!
Tukacs Gitta, a Gazdagréti Református Gyülekezet Forrásteremtő munkacsoportjának vezetője

Fontosnak tartom, hogy a gyülekezetekben beszéljünk a finanszírozási kérdésekről, és megismerjük azokat a lehetőségeket, amelyek a gyülekezeti programok anyagi alapjait több lábra állíthatják. Ezen a tréningen szélesedett a látásom a témában.
Ifj. Márkus Mihály, református lelkész

Ütős, szakmai ismeretek, amelyek nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy szolgálatainkat magasabb színvonalra emelhessük.
Bánki Lajos, Golgota Gyülekezet

Elengedhetetlen, hogy az egyházi vezetők ilyen képzésben részesüljenek, sok saját nyakukba vett terhet levethetnének.
Acsay Balázs, Kulcsodi Református Gyülekezet, FIRESZ

Minél több gyülekezetvezetőnek hallania kellene ezt! Köszönöm!
Novák József, Pesterzsébeti Omega Gyülekezet

Rendkívül ajánlatos teológus hallgatók számára, ez jelenleg nagyon is hiányzik.
Dr. Kis Boáz, Református Egyház, Csákvár

A tréninget én is csak ajánlani tudom mindenkinek, mivel nem csak ködös általánosságokat hallottunk, hanem gyakorlati, kézzelfogható, alkalmazható tanácsokat.
Fodor Lilla, Kaposvári Baptista Gyülekezet

Nagyon profi, gyakorlatias előadáson vehettem részt! Köszönöm a lehetőséget!
Mike-Sötét Viola, Kegyelem Gyülekezet, Békés

Szívesen ajánlom a tréninget biblikussága és gyakorlatiassága miatt. A projekt- és misszió orientáltsága példaértékű!
Szőke Ágoston, Bonus Pastor Magyarország Közhasznú Alapítvány, Gazdagréti Református Gyülekezet

Megerősödést hozhat mindenkinek, aki gyülekezeti munkában adományokat is gyűjt. De saját adakozó készségét is újragondolhatja, aki részt vesz a kurzuson.
Ócsai Tibor, Református Egyház, Gyúró

A Mezőtegledi Református Egyházközség nevében jó szívvel és nyugodt lélekkel az APCSEL29 képzéseit! Megéri részt venni rajtuk!
Szoboszlai-Gáspár István, Mezőtegledi Református Egyházközség

Ajánlások a Magyar Cserkészszövetség forrásteremtő képzéséről


Nekem nagyon sokat segített a képzés, mostantól teljesen más szemszögből állok a forrásteremtéshez, mint eddig. Az előadások nagyon hasznosak és érthetőek voltak.
Hauser Veronika

Olyan volt ez a hétvége, mintha legalább öt szemlélet- és önfejlesztő könyv energiáját kaptam volna meg. Ráadásul a képzés teljesen személyre szabott megoldásokat is adott.
Bognár-Petőváry Zalán, szakosztályvezető

A tréning nagyon érdekes, és szakmailag páratlan volt! Nagyon sok dologgal kapcsolatban további érdeklődésem nyílt, így ez a képzés számomra biztosan nem ért véget.
Csanády Lőrinc, csapatparancsnok, regős szakvezető, táborparancsnok

Lájk! Megvettem, vedd meg Te is! A tréning után a teljes út láthatóvá vált, ami a célom eléréséhez vezet!
Soóváry Bálint, csapatparancsnok, 212.sz. Bornemissza Cserkész Alapítvány kuratóriumának elnöke

A képzés során nagyon sok kifejezetten hatékony módszert tanulhattam, teljesen új szemszögből világította meg számomra a támogatás kérés lehetőségét. Nagyon hálás vagyok érte, köszönöm szépen!
Ábrahám László

A képzés a forrásteremtés olyan lehetőségeit és módszereit ismertette meg velem, amelyek teljesen ismeretlenek voltak számomra, annak ellenére, hogy már vettem részt hasonló témájú képzésen.
Czettele Győző, csapatparancsnok, Tudomány a Családért Egyesület alelnöke

Meggyőző stílus, profi előadásmód. Tartalmas, és maximálisan a résztvevők igényeihez mért képzés!
Hegedűs Csaba, csapatparancsnok

Mivel vettem már részt forrásteremtő képzésen, külön öröm volt számomra, hogy támogatásgyűjtési technikákkal foglalkoztunk, erről ugyanis eddig sehol nem volt szó. Inspiráló volt a sok gondolat.
Kerekes Mária

Nagyon sokrétű volt a képzés, és tetszett, hogy az előkészületektől a megkeresésig összefoglalta a projektet és a forrásteremtéssel kapcsolatos teendőket. Rendkívül hasznos volt, az előadó pedig nagyon felkészült.
Az ajánló nevét a kérésére nem közöljük

Ajánlások a XI. kerületi önkormányzat által szervezett támogatásgyűjtési képzésünkről


Újszerű, a mai elvárásoknak megfelelő, lendületes tudásanyag és szemlélet. És ami a meglepetést okozta: mindez úgy, hogy közben a Szentírásból idézve, annak útmutatásait követjük, egyfajta gazdasági tankönyvként. Fantasztikus!
Heizler Norbert László, kuratóriumi elnök

Rendkívül hasznos, hiánypótló tréning! Új szemléletmódot, új hozzáállást ad az adománygyűjtéshez!
Szathuryné Ruszthy Nóra, irodavezető, Magyar Katolikus Megújulás

Gondolatébresztő új nézőpontot ismerhettem meg, egy jól összeszedett, érdekes előadás keretében. Remélem, több tréningen is részt vehetek a jövőben!
Szilágyi Bence, kuratóriumi tanácsadó, Zöld Liliom Alapítvány

Meggyőződéssel és szeretettel ajánlom ezt a tréninget. Kiváló előadót és szakembert ismerhettünk meg Szűcs Sándor személyében. Hálás vagyok, hogy részt vehettem ezen a tréningen az önkormányzat és szervezői jóvoltából!
Sebestyén Marianna, intézményvezető, Szent Lujza Szeretetotthon

Ajánlások a Tépőzáras Kommunikáció tréningjeinkről


Sokat vártam és nem csalódtam! Érdekes, informatív tréning volt, és rendkívül gyakorlatias!
Balla Tibor, Tiszta Szív Alapítvány

A tépőzáras tréning átformálta a hatékony szolgálatról alkotott felfogásomat!
Kató Csaba, Római Katolikus diakónus pap

Ebben a négy órában rengeteg hasznos és gyakorlati anyag van összesűrítve!
Gusztin Rudolf, Názáreti Egyház Budapesti Gyülekezete

Fontosnak tartom, hogy a lelkészek is tanuljanak a modern marketing felfedezéseiből, és egyre jobban megismerjék a posztmodern ember gondolkodását, információbefogadási sémáit. Ebben sokat segített ez a tréning.
Gergely Ferenc  Barnabás, Váchartyáni Református Egyházközség

Nagyon aktuális téma! Nagyon fontos, hogy az üzenetünket, ami a világ legfontosabb üzenete, a mai ember nyelvén és az ő vevőkészülékére hangolva adjuk át. Ebben ad nagy segítséget a Tépőzáras Tréning!
Suhai György, Pasaréti Református Gyülekezet

Meglepő, szembesítő, változásra serkentő alkalom volt. Mostantól teljesen más szemlélettel tekintek a kommunikációmra!
Szabó Iván, Magyarországi Késői Eső Gyülekezet

Ez a csapat tudja, mit csinál! Csak ajánlani tudom a tréninget mindenkinek!
Szabó Nagy Attila, Debreceni Szabadkeresztény Gyülekezet

Örülök, hogy vannak, akik ebben az országban foglalkoznak az ilyen témákkal! Nagy szükség van a szolgálatotokra!
Bódi Mátyás, FIKSZ – Felekezetközi Ifjúsági Szolgálat

Jó lenne ezt az anyagot eljuttatni az egyházak központi konferenciáira! Kívánom, hogy sikerüljön megnyerni az egyházak vezetőit és vezető testületeit!
Sándor Frigyes, esperes, Miskolci Evangélikus Gyülekezet

Ajánlások a missziós programszervezésről szóló tréningünkről


Aki komolyan szeretne foglalkozni gyülekezetépítő programok és alkalmak szervezésével, az ne hagyja ki ezt a tréninget!
Bihari Károly, Bp-Rákoscsabai Református Egyházközség

A missziós programszervezésnek egy nagyon igényes összefoglalóját hallottam, amiből több dolgot be fogok építeni a saját szolgálatomba!
Szilvási Anna, Hetednapi Adventista Egyház Józsefvárosi gyülekezete

Nem csak hasznosak, de élvezetes is voltak az előadások. Ajánlom mindenkinek, akinek fontos Jézus Krisztus, a Közössége, és szeretne másokat is meghívni a gyülekezetébe. A misszió hasznos, igen gyakorlati eszköztárát ismertem meg.
Törökné Jordán Katalin, Budai Ciszterci Szent Imre plébánia

Ajánlások a CHUPI – Church PR – képzésünkről


Minden gyülekezet vezetőségének hallania kellene ezt!
Kovács Kálmán
Timóteus Társaság

Szemléletformáló. Színvonalas. Releváns. És egyúttal biblikus is. Nagyon hasznos lenne minden gyülekezet számára!
Bakó Csaba
Gödöllői Református Egyházközség

Nagyon jó, hogy vannak elkötelezett emberek, akik missziós szolgálatba állítják a legmodernebb világi eszközöket.
Bocskorás Bertalan, lelkipásztor
Nagydorogi Református Egyházközség

A leghasznosabb tréningek egyike. Minél több keresztény fiatalnak részt kell ezen vennie, hogy megtalálják helyüket a misszióban. Nem átkozni kell a világot, hanem felhasználni a „találmányait”. Ebben mutat járható utakat ez a tréning.
Szilvási-Csizmadia Andrea
Péceli Adventista Közösség

Ez a tréning segítség nekem, hogy bátran tervezzem a missziós jövőképet. Azt gondolom, hogy nagy szükségünk van a korszerű szakmákra ahhoz, hogy az egyházra bízott örök üzenet eljuthasson a mai emberekhez. Nagy kihívás számomra az ezirányú változás, de bízom abban, hogy menni fog.
D. Nagy Tamás, lelkész
Péceli Pünkösdi Gyülekezet

A chupi2009 tréningsorozat új perspektívákat nyit meg azok előtt, akik szívükön viselik a 21. század szekuralizált emberének a sorsát, és felelősen tenni is kívánnak érte valamit.
Margit István
Péceli Református Gyülekezet, Bibliaszövetség

Sokat tanultam a tréningen az új technológiák missziós alkalmazásáról. Érdemes minden egyházi vezetőnek ezeket végiggondolni!
Illés Dávid, lelkipásztor
Budai Református Gyülekezet

Egy felemelő, hasznos információkkal telített, lelkes környezetben eltöltött tréning volt.
Téli Orsolya
Ciszterci Rend

Gratulálok! Bátorító, motiváló, iránymutató tartalmú előadásaitokat őszintén ajánlom a gyülekezetek vezetőinek és munkatársainak. Isten áldja meg ezt a szolgálatot!
Dani László, lelkipásztor
Magyar Refomátus Egyház Szeretetszolgálata

Gyülekezetem múltjával és jelenével tisztában vagyok. A közeljövő gyülekezetépítésének lehetőségeit láthattam meg ezen a tréningen.
Lakatos Tibor, lelkipásztor
Gyömrői Református Egyházközség

A magam részéről nagyon jónak tartottam az alkalmat, mert mi a világ legjobb „termékét” áruljuk, de a legpocsékabb „csomagolásban”. Mindig is ez volt a véleményem, amit nem elég megállapítani, hanem tenni kell ellene. Ebben sokat adott nekem ez az egy nap. Egyszerűen jelen kell lennünk a világban. Ma az informatika, a webes felületek erre adnak új lehetőségeket. Gyorsan, hatékonyan és a pillanatnyi szükségletre aktív válasszal jelenhetünk meg. Így egy vidéki parókia világformáló lehetőséggel rendelkezhet, de egy nagyvárosi gyülekezet jelentéktelenné zsugorodhat, ha senki nem hall és tud róla. A hit hallásból van. A hallás pedig Isten beszéde által. Küldetésünk, hogy Isten szavát mindenhova eljuttassuk. Ez igényli a mai, aktuális kommunikációs csatornák megismerését és használatát. Ebben segített és erősített meg ez a tréning. Isten áldja meg további munkátokat és szolgálatotokat.
Sándor Frigyes, esperes
Magyarországi Evangélikus Egyház

A kereszténység a változásról szól. A változás akkor jöhet létre, ha ezt valami indukálja. Ez a tréning arra késztet, hogy megváltoztassam azt, ahogyan gondolkodok, és ahogyan élek. És ez jó.
Debreceni László, lelkipásztor
Isten Egyháza, Rákospalotai Gyülekezet

Az a vágyam, hogy Magyarországon minden lelkipásztor és szolgáló, gyülekezetvezetők részesülhessenek valamilyen módon egy-két ilyen tréningen és továbbképzésen. Mindenkinek szeretettel ajánlom.
Gyaraki Péter
Budafoki Baptista Gyülekezet

Amikor Jézus a földön járt, példabeszédeinek nagy részét az akkori idők fő tevékenységeiből merítette. Magvetésről és halászatról beszélt. A mi feladatunk az, hogy azon eszközökön keresztül érjük el az embereket az evangéliummal, amivel a legtöbb idejüket töltik. Az internet az evangélium hirdetésének tengere ezekben az időkben.
Szilágyi Julianna
Keresztény Család Gyülekezet, Győr

Teljes mértékben elégedett voltam a tréninggel. Sok újdonságot és megerősítést kaptam a különböző témák kapcsán. Ajánlanám minden gyülekezet vezetőjének, döntéshozóknak, aki szeretne újdonságokat illetve olyan technikákat elsajátítani, melyekkel embereket tudunk megnyerni Isten országának.
Csóka Péter
Ócsai Baptista Gyülekezet

A chupi2009 tréning sokat segít, hogy megértsük a mai embert, aki google-szerűen gondolkodik, és kapcsolatot tudjunk építeni vele. Isten nem változott, de a korunk igen, és úgy tűnik az evangélizáció eszközeinek is változniuk kell.
Dr. Palavics József
Mahannaim Gyülekezet

Rendkívül fontos gondolatokat ébresztett. A gyakorlati munka megkezdéséhez elegendő, de még sokat kell tanulnunk.
Piross László
Mogyoródi Református Gyülekezet

Mindenképpen szükséges ezekben a témákban fejlődnünk, és ilyen előadásokat tartani, mert fontos, hogy lépést tartsunk a világgal ilyen szinten.
Kormos Tivadar, lelkipásztor
Hetednapi Adventista Egyház

Köszönöm ezt az új szemléletet, a sok segítséget, amit kaptam, hogy az evangélium csodálatos üzenetét át tudjam adni minél több ember számára.
Hella Ferenc, lelkipásztor
Nagykanizsai Református Gyülekezet

Hiteles emberek, lelkesítően beszélnek saját tapasztalataikról és szolgálatukról. Ma kevés ilyet látni!
Fenyvesi Péter Pál, lelkipásztor
Hetednapi Adventista Egyház Salgótarjáni Gyülekezete

Végre egy olyan magyar nyelvű képzés, ami valóságos segítséget nyújt a kereszténység korszerű és testet öltő megjelenítéséhez. Nem csak technológia, hanem szemléletmód is, ami nélkülözhetetlen, hogy Jézus hite átjárja a társadalmat.
Dr. Szilvási András, lelkipásztor
Hetednapi Adventista Egyház Rákoscsabai Gyülekezete

Izgalmas próbálkozás, végre az ingerküszöböt átlépő, gyakorlati hálóba szervezett előadások. Gondolatébresztő, továbbgondolásra és vitára is érdemes tézisekkel ismerkedtünk. (…)
Füle Tamás
Parókia Portál

Nem csak pásztoroknak, hanem közgazdászoknak, marketingeseknek, szociológusoknak is ajánlanám a tréninget, mert a legújabb szakmai ismereteket önzetlenül adják át. Ennek az önzetlenségnek köszönhetően sokkal pozitívabb érzelmek keletkeznek bennem, mint bármely más hasonló térningen, s így sokkal hatékonyabb a bevésés folyamata, tovább marad meg az üzenet mind a szakmáról, mind az evangéliumról.
Tóth Zsuzsanna
közgazdász, szociológus, szervezetfejlesztő

A chupi2009 tréningen elhangzottakat már aznap alkalmaztam, de hazamenve a gyülekezeteimben tovább folytatom. Hasznos, gyakorlatban alkalmazható dolgokat tanultunk.
Simon László, lelkipásztor
Hetednapi Adventista Egyház, Budapest Józsefvárosi Gyülekezete

Egy korszerű, aktuális képzést biztosított a chupi. Remélhetőleg a gyakorlatba ültetése is megvalósul.
Henter Barna, lelkipásztor
Sashalmi Adventista Gyülekezet

Ajánlások a “Milyen honlap kell a gyülekezetnek?” című online tréningünkről


Itt azért nem szerepelnek nevek, mert az ajánlások a tréningben szereplő felméréssel együtt érkeztek, és a kérdőívben nem volt kötelező megadni azt!

Nagyszerű! Hatalmas lehetőség és végre nem csak a szavak szintjén. Tömör, gyakorlati, alkalmazható, alkalmazandó és ébresztő! Nagyon nagy szükség van arra amit az egész csapatotok csinál! Csak így tovább! Ébresszétek fel az országot!

Jó volt, hogy világos, rövid és lényegretörő.

Nagyon hasznosnak bizonyult! Csak ámultam az összerendezettségén, az információhalmazról már nem is beszélve. Isten Áldását kívánom az életedre és a csoportod életére!

Ez a 10 napos minitréning hasznos lehet a “szakmában” dolgozóknak is, mert más szemszögből lát és más alapján rendszerezi azokat a dolgokat, amiket talán már tudunk, használtuk; ismerjük az értelmét, csak az online misszióval összekapcsolva és összefüggően még nem találkoztunk vele. Ajánlom az ilyen szakmájú testvéreknek is.

Nagyon klassz volt! Köszönöm az ÚR JÉZUS nevében is!

Napra napra közelebb kerül hozzám ez a gondolkodásmód. Remélem, be tudom építeni a gyülekezetünkben végzendő szolgálatunkba.

Köszönöm, hogy serkentettetek, hogy ne csak “archívumot” készítsünk a honlapon, hanem élő legyen a honlapunk! Remélem, mihamarabb nagy erővel összefogunk e szerint cselekedni! – Isten fizesse a sokakért vállalt munkátok!

Igen úgy érzem, hogy hasznos volt. Nem érzem el fecsérelt időnek a levelek olvasását, tanulmányozását. És még annyit, amint feliratkoztam erre a minikurzusra és elolvastam az első levelet, azonnal elküldtem három ismerősömhöz, hogy ők is olvassák.

Több olyan kérdésre világított rá, amit “magánszorgalomból” nehéz felfedezni.

Ez a tréning sokat segített nekem megértenem azt, hogy mennyire fontos lehet egy gyülekezet számára az, hogy jelen legyen a világhálón. Megerősítette bennem azt az elhatározást, hogy igenis, a mi gyülekezetünknek is szüksége van egy honlapra.

Elgondolkodtató, fontos kérdéseket vet fel. Érdemes lenne több figyelmet fordítani a misszió ezen lehetőségeire.

Ajánlások a 365 napos lelki diéta programunkról


Sokat jelent nekem ez a sorozat, bár gyors életvitelem miatt nem tudom olyan tempóban olvasni, ahogyan kapom. De ez nem baj, legalább tovább tart, mint 1 év :-) Isten áldja mindannyiuk munkáját!
Tóth Ágnes

A szellemi diéta program (is) roppant inspiráló a lelkészi munkámra nézve, és – nem kevésbé- sokat segít személyes életemben, hogy sikerüljön (végre) elmozdulni arról a bizonyos holtpontról. Köszönet érte önöknek is!
Hajdú Bálint Kadosa, lelkipásztor

Talán kicsit bombasztikus a kezdeményezés és a stílus, de mindenképpen nagyon elgondolkodtatóak és gyakorlatiasak az anyagok és sok tekintetben hézag-pótló. Jó válasz a kor kihívásaira! Sok sikert és áldást kívánok!
Balla Tibor, pásztor

Különösen épitőnek és hasznosnak találom ezt a tréninget nemcsak a lelkimunkásoknak, hanem minden hivő ember számára.
Kelemen Sándor, lelkipásztor, Besztercei Baptista Gyülekezet

Szükségünk van életvezetési alapelveket tanulni, főképp biblikus szemléletben. Ajánlaom mindazoknak, akik hatékonyabban és megelégedettebben szeretnék élni mindennapi és keresztény életüket.
Dr. Magyar Lóránt, orvos-mentálhigiénés szakember, katolikus diakónus, segédlelkész

Nagy örömmel olvastam az írásokat. Hónapok óta olvasok hírleveleket, online marketinggel kapcsolatos írásokat. Keresem a választ, hogy a gyülekezetbe járók mellett hogyan tudjuk megszólítani azokat az embereket, akiknek az egyházról, a vallásokról és a lelkipásztorokról valamiféle maradi társaság jut az eszükbe, akik … és hadd ne folytassam, mit mondanak rólunk. Az Ön által összeállított „tréning” egy nagy hiányosságunkat fogja pótolni. Jól összeszedett gondolatokon keresztül szólítja meg az olvasót. Lekötötte a figyelmemet és közben azt éreztem, hogy igen, erre van szükségünk. Fontosnak tartom, hogy mindenkit a saját területén (életterületén) tudjunk megszólítani, hogy az egyén a saját problémáira, kérdéseire megkapja a megfelelő választ, mely nem ideig-óráig nyújt reménységet és boldogságot, hanem a feltámadott Krisztusban az örök életre. Remélve, hogy a folytatás is ilyen; jó szívvel ajánlom a tréninget mindenkinek.
Hella Ferenc, Református lelkipásztor, Nagykanizsa

Bár teológiát nem tanultam, én ezt nevezném gyakorlati teológiának! Olyan anyag, amely nagyon életszagú, és megpróbálja a mindennapok gyakorlatára lefordítani a Biblia tanítását, felhasználva ehhez a tudományos kutatások eredményeit is – szerintem nagyon helyesen! A tudomány sem kutathat mást, mint az Isten által teremtett világ törvényszerűségeit, és ha ezt biblikus hittel teszi, akkor minden esélye megvan, hogy igaz következtetésekre jusson. Minden esetre egy módszer hatékonyságát csak azon mérhetjük le, hogy általa milyen mértékben válhatunk Istennek tetsző emberré.
Filep Zoltán, presbiter, Miskolc-Diósgyőri Református Gyülekezet

Ajánlások a Tonhal Portállal kapcsolatban


A legnagyobb buzgalommal ajánlom a Tonhal írásos tanítói anyagait, hiszen olyan horderejű és mélységű kérdésekkel foglalkoznak, amelyek minden egyházi szolgálatban résztvevő testvérnek igen fontos és építő, legyen akár ifjúsági munkás vagy lelkipásztor. Magyar nyelven hiánypótló fordítások lelőhelye ez a nagyszerű oldal, érdemes hát elmerülni a cikkek tengerében. Legyen áldás mindannyiunk számára még sokáig a Tonhal ezen szolgálata!
Bíró Zsolt, hittanoktató, Magyar Református Egyház, a Gospel Rádió szerkesztő műsorvezetője

Feltétlenül támogatom a portál munkáját, mert sok lelkész számára nem adatik meg a lehetőség, hogy konferenciákra elutazzanak, vagy ezeket a külföldi cikkeket megszerezzék. Biztos vagyok benne, hogy a csapat, a szerkesztőbizottság erre a célra tökéletesen megfelel, hiszen eddigi munkájuk is azt bizonyítja, hogy elkötelezett, a gyülekezetek épüléséért tenni kész emberek áldozatot vállalva végzik ezt a szolgálatot.
A Pásztorbot magazinból nagyon sok hasznos információt szereztem és szerzek minden nap a gyülekezeti és egyéni élet problémáiról és kérdéseiről. Minden lelkésznek szívből tudom ajánlani a cikkeket, még ha olyannal is találkoznak, amelyek az ő gyülekezetükre nem jellemzőek. Volt, amit már kipróbáltam a gyülekezetünkben, és bevált!
Lukátsné Orovicz Piroska lelkész, Várpalotai Református Gyülekezet

Nagyon szépen köszönöm ezt az új szemléletet, mely már évek óta váratott magára. Az online lehetőségek felhasználásával Isten csodálatos országát hirdethetjük azok számára is, akik nem jönnek be a tempomainkba, imaházainkba. Köszönöm Istennek, hogy Szentlelke által úgy vezette Önt és lelkes csapatát, hogy elindultak ebbe az irányba. Köszönöm, hogy hozzám is elküldték e-mailjeiket. Jó szívvel ajánlom az oldalt, az elektronikus magazinokat. Meggyőződésem, hogy minden típusú gyülekezet talál számára hasznos információkat. A lelkészek, gyülekezeti munkások pedig sok olyan új módszerrel találkozhatnak, amely segítségükre lehet, hogy a rájuk bízottakat hatékonyabb módszerekkel tudjuk elérni és Istenhez vezetni.
Isten áldása kísérje ezt a szolgálatot.
Hella Ferenc, lelkipásztor, Nagykanizsai Református Gyülekezet

Ajánlások az általunk készített honlapokkal kapcsolatosan


Alapítványunk elavult honlapját már régóta terveztük megújítani. Végül az Apcsel29 ajánlata mellett döntöttünk. Jól jártunk, mert igen mérsékelt áron kiváló szolgáltatást kaptunk. A honlapunk nagyon szép lett,  átlátható, szívet melengető hangulata van. Az igényes kivitelezés mellett könnyen kezelhető, amihez sok segítséget kaptunk Szűcs Sándor úrtól. Köszönjük a gyors és precíz munkát! Jó szívvel ajánlom minden érdeklődőnek.
Miklódy Márta Mária, igazgató

Iskolánknak sürgetővé vált a mai kor elvárásaihoz igazodó, könnyen kezelhető,tetszetős honlap elkészítése. Megújult formában szerettük volna nyújtani azt a többletet, amit egy református iskola nyújthat a 21. században az érdeklődői számára. Ezt a munkát egy olyan partnerrel szerettük volna együtt elvégezni, akivel azonos lelkületűek vagyunk, és azonos értékrendet vallunk életünk, munkánk vezérfonalaként.
Jó szívvel ajánlották számunkra egyházmegyénk lelkipásztorai az APCSEL29 honlapkészítőit és igényes munkájukat. Az együttmunkálkodás inkább szolgálat volt, mintsem munka, melyet alázattal és felelősségteljesen végeztek. Szívesen és türelemmel álltak rendelkezésünkre az informatika világának útvesztőiben, a szaknyelv megismerésében. A közös gondolkodás során meggyőződhettünk a nagy szakértelmükről, profizmusukról, gyakorlati tapasztalataikról, miközben formálták a mi szemléletünket, látásmódunkat is. Szűcs Sándor személyében egy
megbízható, rugalmas, korrekt partnert ismertünk meg. Másoknak is jó szívvel, szeretettel ajánljuk.
Baktiné Illés Éva igazgató, Kálvin János Református Általános Iskola, Mátészalka

Igazán egy élmény volt együtt dolgozni Sándorral és az ApCsel29 csapatával. Igényes és nagy tudású szakmai munkájukkal sokat segítettek. Sokkal több áll a weblap puszta megírása és felépítése mögött: emberi kapcsolatokról van szó, szellemi értékek továbbadásáról és ezek lelkiismeretes támogatásáról. Odaadó munkájukat jó szívvel ajánljuk és hálásan köszönjük.
Faragó Edith, Isteni Szeretet Közösség

E honlapunk elkészítése egy igazi tapasztalat és nem csak infó, arról amit vallotok: Hisszük, hogy az Egyház küldetése az újszövetségi apostolok munkájának folytatása – ez a lelkesedés hatotta át úgy a hozzáállást, mint a megvalósítást. Ezért a csitinfo jó alapokra helyezését követően, veletek együtt mi is olyan közösségekről álmodunk, amelyek a társadalom, a kultúra, a gazdaság motorjai és építőkövei, ahol emberek élete változhat meg, épülhet fel, nyerhet értelmet és teljesedhet be boldogságban, prosperitásban, hasznosságban. Köszönjük, hogy együtt álmodtunk és felébredve ezek már meg is valósultak!
László Rezső plébános, a 2012-es CSIT szervezője

Mindenkinek ajánlom az APCSEl29 lelkiismeretes és profi munkáját.  Az ellel.hu és az urretje.hu weboldalaink szépek, igényesek és küldetésüket jól betöltik. Sanyi és Eszter nem csupán internet oldalakat építenek! Nagyon sok és értékes marketing tanácsot nem utolsó sorban jó barátokat is kaptunk személyükben. Akinek jól működő és hatékony honlapra van szüksége, annak az APCSEL29 a megoldás!
Kovács Tamás, igazgató, ELLEL Ministries Magyarország

Nagyon szeretem a honlapnak a felületét, mert nagymértékben megfelel annak az elvárásnak, amire nekem, illetve a missziónak szüksége van. Bármikor szükségem volt segítségre a honlap szerkesztésével kapcsolatban az APCSEL29 szerkesztői mindig készséggel álltak a rendelkezésemre. Igényesen van megszerkesztve az egész honlap, ami nem csak az én véleményem, hanem azoké is, akik a mi honlapunkra látogatnak el. Jó szívvel tudom ajánlani másoknak is, hogy erre a csapatra bízzák a honlapjuk felületének a kialakítását.
Turzó Csaba, a Rábaközi Keresztény Misszió vezetője

Nagyon szeretem a könyveket. Pl. egy jó tea mellett lapozgatni, olvasni, elgondolkodni. Valami hasonló az Apcsel29 bejegyzéseit böngészni. Nem kellett sok idő, hogy rájöjjek, ők miért a 29. fejezet az ApCsel-ből! Ők tényleg az ősegyház ma élő missziós szolgálata. Amikről írnak és ahogy dolgoznak, meggyőződésem, hogy ilyen emberekkel akarok a szolgálatban együttműködni. Profi szakik és egyben igaz keresztények – igazi, krisztusi egybeesés! ez látszik a munkájukon is. A profizmussal együtt a “Lélek szele” is jelen van a munkájukban! Kívánom, hogy a posztmodernben is biblikus, profi és hatékony szemléletformálók legyetek!
László Rezső, plébános

Olyan honlapot kaptunk, ami nem csak online megjelenést biztosít, hanem eszköz a gyülekezeti élet kiterjesztésében és az evangélizáció munkájában is. Nem csak igényes, hanem hasznos is, kifejezetten a mi igényeinkre, feladatainkra optimalizálva. Pontosan ezt képzeltük el. Külön kiemelném a rugalmas és a személyessé tett kivitelezést, nem csak vásároltunk valamit, hanem rengeteget tanultunk is. Öröm volt együtt dolgozni.
Szabó Iván, Magyarországi Késői Eső Gyülekezet

Honlapunkat igényes, többek által is már pozitívan véleményezett módon magas technikai színvonalon készítették el. Ugyancsak igényes kiadványt készítettek gyülekezetünknek, mely látogatók számára templomunk történelmét mutatja be gyönyörű képekkel egybekötve.  Nem az a fajta prospektus ez, ami egy pár hét múlva általában a kukában végzi. Látszik mögötte a profi designeri munka. Nekem megérte, hogy honlapunkat és kiadványunkat ők készítették, mivel az elkészített munkákkal kapcsolatosan már eddig is sok pozitív visszajelzés érkezett. Aki megfizethető áron igényességet szeretne annak bátran ajánlom, hogy vegye igénybe az Apcsel 29 szakértelmét és szaktudását.
Börzsönyi Kornél lelkipásztor, Miskolc Martinkertvárosi Református Egyházközség

Egy szép és igényes honlap mellett olyan segítséget is kaptam, amelynek köszönhetően már látom azt, hogyan lehetnek segítségemre az olyan közösségi portálok mint az iwiw vagy a facebook a gyülekezet építésében. Külön öröm volt számomra megismerkedni a hírlevélküldő szoftverrel, hiszen ezzel rengeteg időt és energiát takaríthatok meg. Kedves Sándor és Eszter, köszönöm a segítségeteket! Isten áldja munkátokat!
Hella Ferenc, nagykanizsai református lelkipásztor

Azért választottuk az APCSEL29-et, mert azt gondolom, hogy ez kifejezetten olyan gyülekezeteknek illetve szervezeteknek szól, akik missziós célzattal kívánják az internetet használni, és mi is ezek közé tartozunk. Nagyon fontos volt számunkra, hogy akivel együtt dolgozunk, ne CSAK egy honlapot készítsen nekünk, hanem az online misszióban végzett munkája révén a korábban megszerzett gyakorlati tapasztalatait is át tudja adni és azt azonnal be tudjuk építeni a honlapunkba. Ki szeretném emelni azt a sok támogatást és rugalmasságot, amit a közös munka alatt eddig tapasztaltunk, ami megint csak azt erősíti, hogy nemcsak egy kész megoldásrendszert kaptunk, ami néhány hét alatt eljutott az ötlettől a megvalósításig, hanem egy szemléletet, gondolkodásmódot, és reményeim szerint Szűcs Sándor személyében egy hosszú távú stratégiai partnert is! Ezért is döntöttünk úgy, hogy rájuk bízzuk a honlapunk folyamatos üzemeltetését is.
Rátkay János, Alpha Magyarország Alapítvány

Jól döntöttünk, amikor a honlapunkat az ApCsel29 csapatára bíztuk, mert minőségben, a problémamegoldás gyorsaságában, rugalmasságban is azt kaptuk, amire számítottunk. És annál többet is, egy kapcsolatot, ahol a missziói szemléletben és felelősségben egymást erősíthetjük. Jó volt megtapasztalni, hogy a keresztény jelző itt minőségjelzőként működött.
Gulyás Péter, Szeged-Csanádi Egyházmegyei Pasztorációs Iroda