Szeretnénk felajánlani tréningjeinket, képzési rendszereinket és eszközeinket azoknak is, akik nem tudnak részt venni nyílt alkalmainkon, akik csoportosan végeznék el azokat, illetve akiknek egyedi igényeik lennének, akár a képzések körülményeit, akár a tematikájukat illetően. Meghívás esetén örömmel visszük házhoz mindazt a tudás- és készségrendszert, amivel rendelkezünk.

Kiknek szól ez a felajánlás?

  • lelkészi munkaközösségeknek, LMK-alkalmakra, lelkészkisköri találkozókra, továbbképzésekre, stb.
  • teológiai intézményeknek, akár oktató, akár hallgatói kezdeményezésre
  • egyházi vagy szakmai konferenciák, előadások szervezőinek

Az eddig megtartott egyházi és lelkészi képzéseinkről listája – a szervező referenciaszemélyek nevével együtt – itt taláható (illetve az oldalsáv menüjéből is elérhető a „Referencia-napló” menüpontból).

Gyülekezeti tréning

Szeretnénk külön is kiemelni a gyülekezeti meghívások lehetőségét és jelentőségét. A szakmai jellegű továbbképzésekre és tréningekre az a jellemző, hogy általában csak a lelkész, vagy helyettük egy-egy kulcsember vesz részt rajtuk – és nem egy vezetői team. A hatékonyság és a megvalósítás szempontjából össze sem lehet hasonlítani azt, amikor ugyanazt a szemlélet- és készségrendszert akár egy egész presbitérium vagy egy szolgálati terület teljes szolgálócsoportja átveszi és alkalmazza. Ezért szeretnénk bátorítani a gyülekezetek vezetőségeit arra, hogy szervezzenek „házon belüli” képzéseket – tőlünk teljesen függetlenül is, természetesen, amelyen a vezetőség együtt, akár az elkötelezett támogató gyülekezeti tagokkal kiegészülve is részt tudnak venni.

A tréningek részletes bemutatásakor mindig feltüntetjük, hogy javasoljuk-e gyülekezeti képzésként – amelyeknél ezt lehetővé tesszük, azokat szívesen visszük el bármelyik gyülekezetbe. (A lenti összefoglaló listában is jelezzük ezt.)

Meghívható tréningek

A „házhoz hívható” tréningjeinket a TRÉNINGEK oldalunkon lévő táblázatban megjelöltük.

Vannak olyan tréningek, amelyekből kizárólag nyílt képzést szervezünk, illetve olyanok is, amelyekből éppen nyílt képzés nincsen, mert csak gyülekezeti kontextusban van értelme megtartani.

A tréningek részletes ismertetői is ugyanerről az oldalról érhetők el!

Néhány fontos tudnivaló a meghívásokkal kapcsolatban

IDŐPONT-EGYEZTETÉS

A meghívásoknak elfoglaltságaink és kapacitásunk függvényében tudunk eleget tenni – ezért érdemes időben egyeztetni, legalább 4-8 héttel a tervezett időpont előtt.

A hétvégék tekintetében egy hónapban legfeljebb két hétvégi tréninget vállalunk összesen, a saját szervezésű és a bármilyen szempontból lekötött alkalmakat is beleszámítva! A hétvégére tervezett meghívásokat célszerű ezért még nagyobb időtávból leegyeztetni!

A meghívásokkal kapcsolatban minden esetben Szűcs Sándort kell keresni az APCSEL29 elérhetőségein.

HANG- ÉS VIDEÓ FELVÉTEL

A meghívásos képzéseken hang- és videó felvétel csak az előzetes megbeszélések függvényében készíthető. Az általános alapelvünk az, hogy ha a meghívó gyülekezet megvásárolja a hivatalosan kiadott képzési anyagot legalább egy példányban (amennyiben az adott tréningről létezik ilyen), akkor készíthető saját felvétel is. Az így készített képzési anyag azonban csak a résztvevők / gyülekezet tagjai számára állhatnak rendelkezésre, belső használatra, tovább adni, másolni vagy forgalmazni nem lehet. Amennyiben készül felvétel, egy másolatot mi is szeretnénk kapni belőle.

INVESZTÍCIÓ

A lelkészi továbbképzések, konferenciák és gyülekezeti meghívások esetében a tréning díjazása minden esetben az alábbi tételekből áll:

tréner napidíj + áfa + útiköltség + szükség esetén az étkezés és szállás biztosítása

A nettó tréner napidíj nagysága alapvetően a résztvevők létszámától függ, 2012-ben a minimális összege

  • 1,5 – 4 órás téningek esetében 30.000 Ft
  • egész napos képzések esetében 50.000 Ft

– de a konkrét összeg minden esetben az egyedi megállapodás függvénye.

TEOLÓGIAI SEMLEGESSÉG

(Már amennyire van létjogosultsága egy ilyen kifejezésnek…)

Az APCSEL29 munkájában nem kötődik és nem képvisel egyetlen egyházi felekezetet sem. Alapvetően szakmai, készségszintű képzéseket tartunk, a tréningeken felekezeti teológiát nem képviselünk és hirdetünk. Az elmúlt években rendszeresen tréningeztünk katolikus, református, evangélikus és kisegyházi körökben, képzéseinken szinte minden keresztény felekezetből megfordulnak résztvevők. A meghívásos tréningeknél mindig igyekszünk maximálisan alkalmazkodni a meghívó fél felekezeti és kegyességi szokásaihoz, nyelvhasználatához, és igyekszünk külön kihangsúlyozni minden számukra fontos részletet a témák bemutatásánál.

A kapcsolatfelvételhez kattints ide!