Tehetség- és ajándék térkép

Készül és kezd formát ölteni az APCSEL29 új írott tréninganyaga, amely a gyülekezeti állapotfelmérés eredményeinek feldolgozását is jelenti. Több gyülekezetben tanítottam-beszéltem már erről, de a teljes képzési anyaggal még adós vagyok.

Most csupán címszavakban, a tréninganyag fejezetcímeit áttekintve nézzük meg, milyen lelki ajándékokról ír a Biblia konkrétan – és milyen tehetségtípusokat különböztetünk meg. Meggyőződésem, ha mindezeket tudatosítanánk magunkban és egymásban, ha felismernénk, felkészülnénk, kiaknáznánk és használnánk ezeket az ajándékokat és képességeket, a gyülekezeti szolgálataink és missziómunkánk is jelentősen javulhatna.

A 22 lelki ajándék, amit az Újszövetség néven nevez

 1. Prófétálás
 2. Diakónia
 3. Lelkigondozás
 4. Adakozás és szponzorálás (nem csak pénzzel!)
 5. Mentorálás (személyes életvezetés)
 6. Könyörülés, az elesettek támogatása
 7. Bölcsesség, azaz igehasználat
 8. Ismeret, azaz igeismeret
 9. A láthatatlant láthatóvá tevő hit
 10. Helyreállítás: gyógyítás, bűnrendezés, ördögűzés
 11. Az evangélium természetfeletti hitelesítése
 12. Az emberben lakó szellemek és szellemiségek felismerése
 13. Nyelveken való szólás
 14. A nyelveken történő prófétálás magyarázata
 15. Apostolság
 16. Tanítás
 17. Az erőtlenek erejének kipótlása (gyámolítás)
 18. Kormányzás
 19. Evangélizálás
 20. Pásztorlás
 21. Magvetés (az ige termékeny belevetése az emberek életébe)
 22. Egyedülmaradás

Tehetségtérkép: az emberi természet 34 tehetségtípusa

 1. Kommunikátor és inspirátor
 2. Együttérző és (érzelmileg) támogató
 3. Harmónia- és konszenzus-teremtő
 4. Bevonó, integráló
 5. Specializáló, az egyénekben az erősségeket meglátó
 6. Kapcsolattartó
 7. Felelősség-értelmező és felelősségteremtő
 8. Irányító, koordinátor
 9. Célkitűző, győzelem-orientált (versengő)
 10. (Tovább)Fejlesztő
 11. Precíz, maximalista – adja és elvárja, ezzel elkötelez és inspirál
 12. Dicsérő, motiváló
 13. Megnyerő, bizalmat teremtő
 14. Teljesítmény-generáló, mobilizáló
 15. Kezdeményező
 16. Alkalmazkodó és alkalmazkodási pontokat generáló
 17. Meggyőző
 18. Fegyelmezettséget teremtő
 19. Célorientált, pályán tartó
 20. Problémakezelő
 21. Magabiztos és biztonságot adó
 22. Dicsőséget kereső
 23. Stratéga
 24. Elemző, analizáló
 25. Szervező, kooridnátor
 26. Csapatjátékos és csapatszellem-generáló
 27. Következetes, logikus
 28. Bizonyíték-kereső
 29. Megfontolt, kockázatkerülő
 30. Jövő-orientált
 31. Innovátor
 32. Tudásvágyó és tudásmegosztó
 33. Magányos harcos, áldozathozó, küzdő
 34. Szorgalmas, kitartó

A krisztusi érettségbe beletartozik, hogy a hívő ember tisztában legyen azzal, Isten mire hívta el, s ehhez milyen tehetséget és milyen ajándékot kész felgerjeszteni az életében. Mennyire jó lenne, ha minél többen rendelkeznénk ilyen erős identitással, azaz tudnánk, kik vagyunk, mi a személyes szerepünk Krisztus Testében, s mire vagyunk képesek Isten erejével!

A téma nagyon izgalmas – s remélem hasznos segítséget tudok adni ebben a témában!