Hímsoviniszta a keresztény egyház?!?

Nő csak akkor vezethet bármiféle bibliatanulmányozást, ha jelen van legalább egy férfi diakónus is. Diakónus vagy pásztor jelenléte nélkül nő még imaösszejövetelt sem vezethet!

Ha egy nő elindul istentiszteleten a szószék felé – nők és férfiak, egész családok állnak föl és vonulnak ki a gyülekezeti teremből, demonstrálva tiltakozásukat.

A lelkész azzal utasította vissza gyülekezetének egy nő tagját, hogy az teljes idejű munkát vállaljon, hogy „mivel nő, a Sátán könnyen befolyásolhatná, ha ilyen vezetői szerepre törne”.

Fiatal házaspár ifit vezet. A nő nagyszerű tanító, a férje nagyszerű zenész és művész. A gyülekezet vezetősége mégis a férjet kényszeríti tanításra, mert nő nem taníthat, még az ifiben sem. Ráadásul a vezetők megtiltották a feleségeiknek, hogy barátkozzanak egy ilyen renitens nővel, mint ez a fiatalasszony.

Női imacsoportot sem vezethet nő, ha nincs jelen minden alkalmon a férje, hogy „befedezze a szolgálatát”.

Egy asszony még a kérdéseit sem teheti fel a gyülekezetben nyilvánosan, a férjét kell megkérnie, hogy a nevében kérdezze meg, amit nem értett a bibliatanulmányozáson.

Ezek nem sötét középkor szégyenletes dolgai, hanem mai, hús-vér példák, elsősorban evangéliumi gyülekezetek életéből.

Pár éve írtam egy cikket azokról a hazugságokról, amiket az egyház mondott a nőknek történelme során. A forrásom egy 2000-ben kiadott könyv volt, J. Lee Grady „Tíz hazugság, amit az egyház mond a nőknek” című tanulmánykötete, amely lerántja a leplet azokról a tévedésekről, demagógiákról, hazugságokról, rossz beidegződésekről, amelyek tudatosan vagy öntudatlanul nyomorítják az egyházat. Mert sajnos tény, hogy rengeteg keresztény nő küzd eltorzult, kifordult és szegényes önértékeléssel, depresszióval, étkezési és kapcsolati rendellenességekkel, kényszeres viselkedéssel – azért, mert keresztény! Az Egyesült Államokban a vallásos családok a második helyet foglalják el a nőkkel szembeni családon belüli erőszakos cselekedetek számát illetően. Csak az alkoholisták családjai előzik meg őket! Ráadásul itt elsősorban az evangéliumi keresztényekről van szó! És még valami: egy általam nagyrabecsült, Amerikában végzett, de 2000 óta itthon praktizáló keresztény pszichológus azt mondta, nehogy azt gondoljuk, hogy Magyarországon mások az arányok!

Az apropója annak, hogy újból előveszem a témát az, hogy ez a könyv végre megjelent magyarul! És mivel fontos a téma, és sajnos még mindig aktuális, szeretném reklámozni a könyvet! A reformáció hetében vagyunk, és ez is egy olyan területe keresztény életünknek és gyülekezeti megszokásainknak, ami bizony jelentő reformációra szorulna! És nem valamiféle liberális vagy feminista teológiáról van szó (a könyvet férfi írta, akinek négy lánya van), hanem a Biblia helyes értelmezéséről, és az egymás iránti helyes szeretetről. Hogy a világ előtti bizonyságtételünket és a missziómunkánk sikerét már ne is említsem.

Szóval hogy miről is van szó?!

Tömören arról, hogy az egyház mennyire lekezeli, lealacsonyítja és háttérbe szorítja a nőket. Nem taníthatnak, nem vezethetnek, néhol nem is imádkozhatnak. Otthon esetenként teljes a férfiuralom, mindez Bibliával a kézben. A férfiaknak „be kell fedezniük” a nőket, felügyelniük kell a szolgálatukat, azoknak mindenben szó nélkül engedelmeskedniük kell. Nem illő, ha dolgoznak, ha több a fizetésük, magasabba  pozíciójuk, nagyobb az intelligenciájuk. Talán szélsőségesnek tűnnek ezek a dolgok – de sajnos mégsem azok. Csak nem beszélünk róluk.

Íme kezdetnek néhány idézet az egyház nagyjaitól, akikre felépült a kereszténység kétezer éves története és tanítása (a könyv kutatómunkájának alaposságát is bemutatva, bár ez csak töredéke a könyvben lévő idézeteknek!)

Mit is tanít az egyház (nem a Biblia!) a nőkről?

(Előljáróban még csak annyit: attól, hogy ezek az egyházatyák és teológusok ebben a kérdésben durván tévedtek vagy hibáztak, nem jelenti azt, hogy személyük, életük és munkásságuk egésze tévedés és hiábavalóság lett volna! Egyáltalán nem! Ezt szerettem volna előre bocsátani – mert tisztelem és szeretem őket!)

„Mi a különbség, akár feleség, akár anya? Ő mindig Éva, a kísértő, és ezt minden nőről tudnunk kell… Nem látom, mi haszna lehet a férfinak a nőből, hacsak nem az, hogy gyereket szüljön neki.”
Augustinus

„A nő nem kezdhet el és nem is fejezhet be semmit a férfi nélkül. Ott kell lennie, ahol a férfi van, megkell hajolnia előtte, mint ura előtt, akit fél, akinek aláveti magát és aki iránt engedelmes.”
Luther Márton

„A nő a legtökéletesebb állapotában arra teremtetett, hogy engedelmesen szolgálja a férfit.”
John Knox

„A nő hiányos és satnya, mert a férfi magvában lévő aktív erő hajlamos tökéletes hímnemű utódot létrehozni, míg a nő az aktív erőbe került hibából születik.”
Aquinói Tamás

„A férfiaknak széles a válluk és keskeny a szájuk, ezért intelligensek. A nőknek ezzel szemben keskeny a válluk és széles a szájuk. A nők teremtettségi vonásai mutatják, hogy otthon kell maradniuk, mert széles a csípőjük és tomporuk, amin ülhetnek, hogy őrizzék a házat.”
Luther Márton

„Isten úgy tartotta fenn a rendet mindkét nem számára, hogy az élet dolgait két részre osztotta: a szükségesebbeket és hasznosabbakat a férfira bízta, a kevésbé fontosakat és alsóbbrendűeket pedig a nőkre.”
Chrisostomos egyházatya

„Nem hisszük, hogy a gyülekezetben helye van női elöljáróknak. Amikor Pál apostol azt mondta, hogy a nő ne tanítson férfit, nem ragasztott állításához kulturális érveket…”
John McArthur

„A gyülekezet iránti tiszteletből nem helyes, ha egy nő maga olvassa fel a törvényt. Szégyen, ha a nő hallatja hangját a férfiak között. A nő hangja szennyes mezítelenség.”
Talmud

„Nem helyes, ha férfiak leülnek, hogy hallgassanak egy nőt… Még akkor is csekély hatásúak a nők szavai, ha csodálatra méltó vagy akár jámbor dolgokat mond, hiszen nő szájából származnak.”
Origenész

„A nő lelkileg és testileg is gyenge természete miatt alávetett a férfinak. A nő alárendelt helyzetű a természet törvénye értelmében, a rabszolga viszont nem az. A gyermekeknek jobban kell szeretniük apjukat, mint anyjukat.”
Aquinói Tamás

„Nem tudjátok, hogy mindegyikőtök egy Éva?! Isten nemetekre kirótt büntetése korunkban is érvényes. Ti vagytok az ördög kapuja! … Még Isten Fiának is meg kellett halnia a rátok rótt büntetés, vagyis a halál miatt!”
Tertullianus

„A nő kezdettől fogva gonosz volt: a halál kapuja, az ördög tettestársa, a megtévesztés kútfeje, az Isten szerinti munka gátja, a szenteket rohasztó rozsda… Íme a nő, a bűn bajnoka, az ördög fegyvere, a vétek anyja és az ősi törvény megrontója!”
Salimbene, 13. századi ferences szerzetes

„Amíg az asszony a szüléssel és gyermekekkel foglalkozik, különbözik a férfitól. De ha inkább kívánja Krisztust szolgálni, mint a világot, akkor megszűnik nőnek lenni, és immár férfinak neveztetik.”
Jeromos, a Vulgata fordítója

„A nők szégyellik ezt bevallani, de a Szentírás és az élet is bizonyítja, hogy több ezer közül csak egy nő kap Istentől készséget a tiszta és szűzies életre. A nő nem teljesen ura önmagának. Isten úgy formálta meg a testét, hogy férfival kelljen lennie, gyermekeket kelljen szülnie és nevelnie.”
Luther Márton

Ez nagyon durva! Akkor is, ha tudom, nem az egész Egyház ilyen. De azért ennek a két évezredes szemléletnek rendesen beleívódtak a hatásai az egész nyugati kultúrába. És talán egyáltalán nem véletlen a feminizmus kialakulása… (nem mintha azzal értenék egyet!) Miközben olvastam a könyvet, nem tudtam, sírjak vagy nevessek ezeken az idézeteken… De inkább szomorú, sőt, tragikus!

Holnap folytatom a témát azzal a tíz hazugsággal, amivel az egyház börtönbe zárja a nőket – még ha sokkal kifinomultabban és kegyesebben is teszi manapság, nem ennyire nyersen, mint ahogy ezek az idézetek szólnak. Rengeteg olyan idézetet és érvet fogok írni, amit én magam is hallottam a saját gyülekezeteimben, ahol megfordultam és szolgáltam, férfiaktól – sőt, sajnos nőktől is!

A lényeg: nagyon ajánlom a könyvet! Alapos, biblikus, és nagy értéke, hogy nem csak a problémát veti fel, hanem megoldási irányokat is mutat. Bár a szerző karizmatikus, az egyik legrangosabb nemzetközi karizmatikus folyóirat, a Charisma Magazine főszerkesztője, lelkész és újságíró, könyvét azok is bátran forgathatják, akik a konzervatívabb keresztény felekezetekhez tartoznak. Nem szellemiesíti el a dolgokat, hanem előveszi a héber és görög Bibliát, szóelemzéseket folytat, áttekinti az egyháztörténelmet és a különböző felekezetek hivatalos iratait is. Tényleg alapos, rengeteg tanítási, bibliatanulmányozási ötletet ad. Minden fejezet végén beszélgetésindító kérdések is vannak a közös feldolgozáshoz.

A könyvet nálunk az ELLEL Ministries adta ki – és kialkudtam náluk egy kedvezményes akciót az APCSEL29 olvasóinak, amit hirdethetek itt az oldalunkon. A könyvet ugyan a bolti áron lehet megrendelni, de az árba beletették a postaköltséget is – ezt a kedvezményt tudták adni. 1690 Ft-ért tehát címre is portázzák a könyvet.

Akit érdekel a könyv (márpedig remélem sokan lesznek, mert helyre kellene tenni ezt a témát gyülekezeteinkben) – itt megrendelhetik  közvetlenül a Kiadótól!

Holnap pedig jön a cikk folytatása…

19 hozzászólás
 1. giora
  giora says:

  rengeteg családot, házaspárt láttam közvetetten/közvetlenül, akik emiatt estek darabokra… lehet gyilkolni ilyen vallásos gondolatokkal. kinevelni egy nőből a nőt. akitől aztán nemcsak a férje fog undorodni, hanem saját maga is. a saját nőiességétől. aztán még szép, hogy “normális” nő után kell nézni, vagy kislány, vagy férfi után…undorító!
  Asszem Jézus ettől a vallástól akar minket megszabadítani!

  Válasz
 2. kovacs11
  kovacs11 says:

  Mikor az ember olvas egy ilyen cikket rögtön védekező álláspontot vesz fel, hogy biztonságban érezhesse magát, mert valaki kihívást intézett az eddigi “biztonságos és kényelmes” meggyőződésrendszeréhez. “Azért biztos nem ilyen rossz a helyzet… Ezek az emberek hiteles keresztények nem tévedhetett mind…” mondom magamban. Én nagy levegőt vettem, félretettem az előítéleteimet és utánaolvastam …. Hagytam, hogy Isten igazsága meggyőzzön. Nem feltétlenül a könyv – bár az is kimondottan érdekfeszítő olvasmány -, hanem Isten igéje amit az évszázadok során félreértelmeztünk…

  Válasz
 3. Kormos Tamás
  Kormos Tamás says:

  Ez a fájdalmasan igaz és mélyenszántó, korszakalkotó jelentőségű könyv megváltoztatta a gondolkodásmódomat, megszüntette a nőkkel szembeni megrögzött, vallásos előítéleteimet. El kezdtem gyakorolni a könyvben tárgyalt bibliai elveket: megadni feleségemnek, mint egyenrangú félnek a neki járó tiszteletet, és ma házassági kapcsolatunk harmonikusabb, meghittebb, teljesebb, mint valaha! Dicsőség az Úrnak, hálám és minden elismerésem Lee Gradynek ezért az átformáló erejű, forradalmi hatású remekműért. TESTVÉREM, TE SE HAGYD KI! CSODÁKAT FOGSZ ÁTÉLNI!

  Válasz
 4. Anikó
  Anikó says:

  A probléma ott lehet, hogy nem az eredeti alapján alkották meg véleményüket ezek a vallási elöljárók, hanem finoman szólva eléggé szűklátókörűen, és sok előítélettel, ami azonban nem Istentől származik.

  Ugyanis a Biblia eredeti görög szövege alapján egyértelmű, hogy 1. Krisztusban nincs férfi és nő – ez azt jelenti, hogyy aki Krisztusban újjászületett, és felnőtt, azt többé nem a neme alapján kell meghatározni és beskatulyázni, hanem a krisztusi kegyelmi ajándékok szerint. Vagyis addig valóban sérülékenyebb lelkileg és testileg is egy nő, amíg nem Krisztus az élete Ura. utána azonban a Teremtéskönyvében leírt átok megszűnik, hiszen azt is felvitte Jézus Krisztus a fára!

  2. Az hogy a férfi feje a nőnek, azt jelenti a gazdag tartalommal bíró eredeti szöveg szerint, hogy a férfi szárnyai alatt tud felnőni és kibontakozni Krisztusban az asszony, a férfi dajkálja, óvja védelmezi – nem pedig basáskodik felette! Sőt: az az Ige, hogy “ha ketten egy akarattal (összhangban, harmóniában) vannak a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja a mennyei Atya” (mondja Jézus), ha végig gondoljuk, csak akkor valósulhat meg, ha valóban ÖSSZHANG és EGYETÉRTÉS van a két házasfél között. Ha elnyomás van, akkor az ördög máris megakadályozta Isten tökéletes akaratát, amelyet a házasságra eltervezett, hiszen ki állhatna közelebb egymáshoz és lehetne tökéletes összhangban, ha nem épp a házasságban egy férfi és egy nő…

  Válasz
  • Török Szilvia
   Török Szilvia says:

   Úgy gondolom, egy keresztény, aki ismeri Jézus életét, ami nélkül számomra nem létezik kereszténység, nem gondolkozhat úgy a nőkről, mint másodlagos, elnyomandó lényekről. Hiszen Jézus sem ezt tette. És innentől kezdve lényegtelen, hogy melyik egyházatya hogy vélekedett erről, hiszen ha állításuk ellentmond Jézusénak, akkor egyértelműen Jézusnak adok igazat. Ne másod-, harmadkézből szerezzünk információkat, hanem egyenesen Istentől!
   Az én olvasatomban a férfi dolga a család vezetése, ami nem azt jelenti, hogy bárkit is elnyomna, vagy leuralna, pláne nem azt a nőt, akit szeret, hanem azt, hogy felelős döntéseket hoz mindig szem előtt tartva családja boldogságát. A nő pedig megteremti az otthont, ahol biztonság és szeretet uralkodik, amit persze megtehet úgy is, hogy küzben dolgozik, szolgál, de ha a férj nem jól értelmezi saját szerepét természetesen nem fogja tudni megtenni. És ebből születnek a sérült családok. Persze nem 100%-osan elhatárolt feladatok ezek, de alapvetően a két nem lelki különbözőségei miatt szerintem ez így volna ideális.
   Én a magam részéről megnyugtatnék mindenkit, hogy az itt felvázolt nagyon sötét kép ellenére vannak még normálisan működő keresztény családok, én látok ilyet magam körül, ami persze nem azt jelenti, hogy tökéletes, de jó alapokon álló, biblikus, és bátorítanék mindenkit, hogy ezeket igyekezzen meglátni és róluk példát venni!

   Válasz
 5. Berci
  Berci says:

  Nem tudom mennyire tudatos az időzítés, de akárhogy is, most nagyon aktuális, kultúra- és vallásközi párbeszéd szempontjából is.
  Ugyanis a nyugati, de főleg amerikai és főleg keresztény médiában most tombol az iszlamofóbia, és egyik fő célpontja a Park51 (Cordoba House) imámja. A tollnokok felsorolják az összes létező sztereotípiát a muszlimokról, köztük a nők alávetett, kisemmizett helyzetét is – ami bár bizonyos vidékeken tényleg jellemző, de pont nyugaton, vagy a nyugati eszmék hatása alatt álló népességben nagyon is eltűnőben van. Talán erősebb is az emancipáció, mint a magukat a nyugati, keresztény, konzervatív öntudat megtestesítőjeként mutogatóknál…
  Szóval a Park51-hez visszatérve: az imám előző new yorki közösségében, ami egy szúfi, tehát misztikus irányzatú gyülekezet volt, vezethette nő is az alkalmakat – és ezt a gyakorlatot az új közösségben is folytatni akarja. A női öltözködési előírások opcionálisak, eléggé ritka náluk a burka, ha valami, akkor inkább a hidzsáb jellemző.
  Na meg van három olyan név a muszlim emancipáció oldalán, akiket nem lehet megkerülni – még ha egyiküket aljasan meg is ölték: Benazír Bhutto (Pakisztán ex-miniszterelnöknője, egy iszlám köztársaság első miniszterelnöknője, merénylet áldozata lett); Sirin Ebádi (iráni ügyvéd és emberjogi aktivista, az első muszlim nő, aki Nobel-békedíjat kapott, ezt 2009-ben az iráni hatóságok elkobozták tőle, ő pedig az Egyesült Királyságba menekült); Őfelsége Ránija Ál Abdullah (Jordánia királynéja, mellesleg szerintem korunk leggyönyörűbb monarchája).

  Ezt csak azért hoztam fel, mert bár nem vagyok muszlim, de a józan ész diktálta progresszív reformokat nagyon is üdvözlöm az iszlámban – így most már a hasonszőrű kereszténységgel és judaizmussal együtt még egy tagja van azon ábrahámita klubnak, akik kapnak hideget és meleget, leginkább a konzervatív oldalról: a vallásosoknak túl világiasak, eltorzítják a hitelveket, megszentségtelenítik a fundamentumokat, a szekulárisoknak túl vallásosak, korlátozók, és amúgy is egy tévképzetben élnek…
  Miközben ezekkel a vádakkal inkább a kritikusok volnának illethetők…

  Válasz
 6. Pázmány Attila
  Pázmány Attila says:

  Ezt a kérdést kétszeresen is bűn feltenni: először is egyházellenes, másodszor pedig ez a szó, hogy “hímsoviniszta” se nem magyar, se nem keresztyén. Aki ilyet mond, vagy ír, az nekem ne beszéljen a kerestyénségről. Lehet azonban beszélni a nő helyéről az életben a Biblia alapján. Ennek az oldalnak az a hibája többek között, hogy a fürdővizzel kiönti a gyermeket is. A másik hibája, hogy általánosít: mi az, hogy ilyen (vagy olyan) AZ EGYHÁZ? Én például a fent leírtakat nagy megrőkönyödéssel olvasom, mert még soha nem hallottam róla, legalább is itt a Kárpátmedencében. Valami nagyon ritka amerikai szekta kell, hogy legyen az, ahonnan a fenti példák származnak. Annak meg mi köze AZ EGYHÁZHOZ? Mondom én, hogy ez a kérdés nem is az asszonyok Biblia szerinti helyzetével foglalkozik már, hanem az egyház ellen indít SzDSz-es/MSzP-s támadást, ahol a szóban forgó kérdés csak ürügy, hogy legyen vivel vádolni az egyházat! Felháborító, hogy általánosít, és olyan dolgokat hoz összefüggésbe AZ EGYHÁZZAL ami nem igaz (nálunk legalábbis). Az igazság az hogy pont az ellenekzőjére van példa egyre inkább mai világunkban. A cikk írója, a könyv szerzője hol él? Melyik korban? A mai világon ez van? Ráadásul ördögi a hatása ennek a kérdés felvetésnek, legalábbis így. Mert megosztja az embereket: indokolatlan feszülséget kelt a férfiak és az asszonyok között. Azért veszélyes ez a kérdés, mert nagy a kísértés, hogy két szélsőség közül valamelyikbe beleessünk. Az egyik a feminizmus, a másik a női nem iránti tisztelet hiánya. A válasz persze nem félúton van, nem az “arany középút”, hanem a Bibliában van. Igen, és még annyit, hogy ne essünk azon szekták hibájába sem, akik a keresztség, a szombat, stb kérdésében azt gondolják, hogy az egyház 2000 éve tévedésben van, de ők már tudják, hogy mi az igazság. Ennek az oldalnak nagyon ilyen szektás íze van…

  Válasz
  • tamás
   tamás says:

   Kicsit meredeken fogalmazol Attila testvér,viszont elgondolkoztató,és ez az igazság.A szerkesztő testvért is el kell, hogy gondolkoztassa a fenti válaszok. Ebben az a jó,hogy a szentlélek van bennünk, és elvezet minden igazságra.!!!! FORMÁL MINKET.

   Válasz
  • boresit
   boresit says:

   csak egy-egy mondatban:

   1. Eddig 57 ember lájkolta a cikket, jelezvén, hogy egyetértenek, vagy tetszik nekik. Ezek szerint mindannyian szektásak vagyunk?

   2. Sajnos mind a könyvben, mind a cikkben található idézetek rendesen lefedik a keresztény egyházat – mind korban, mind felekezetekben. Sajnos ez a tanítás, annak a kiélesítése és az azzal való visszaélés gyökeresen benne van a keresztény egyházban. Ezért az általánosítás. Egy jelenségről van szó, amely egy közeget érint. Ennyi, nem kevesebb és nem több. Semmi egyházellenesség nincs sem a posztban, sem az oldalon – sőt! Inkább az egyház refomrációja és támogatása a cél – amibe a problémák kimondása és leszámolása is benne van.

   3. Szívből örülök, ha van, aki még nem találkozott ezzel a problémával, és vannak gyülekezetk, ahol ilyen még nem történt. De nem túloztam, amikor azt írtam, hogy én is rengeteg ilyen esettel találkoztam, illetve hogy amerikában végzett, de tíz éve itthon dolgozó keresztény pszichológus rendelőjében ugyanannyi az ilyen eset – ami már kezelést igényel! – mint az USÁban. Sajnos ez nagyon is valós jelenség. Szerintem ez a hozzászólásokból is kiderült egyébként. Sokaknak nagy szüksége van arra, hogy átgondolják ezeket a dolgokat, és esetleg olvassanak, tudjanak ilyen könyvekről.

   4. Bár az Egyház Krisztus Teste – sajnos nem bűntelen. Bár a kérdésfelvetés provokatív, “?!?” van a végén, és természetesen ez volt a célja, – mégis, az egyháznak igenis vannak bűnei. Akkor is, ha az nem minden egyháztag, azaz keresztény személyes bűne. De ez már messzire vezet a cikktől, az egyáz elintézményesedése és annak következményei nem ennek a posztnak a témája. Lehet elbújni a megalázkodás, a hibák beismerése és a korrekció helyett, de nem ettől leszünk hívőbbek!

   5. A lényeggel egyetértek: a válasz a Bibliában van. De azt helyes kell érteni, és meg is kell valósítani. Ha pedig nem megy, akkor a magyarázkodás és az eltusolás helyett azt kell mondani, elbuktam, de attól ez az igazság, megbánom, kijavítom, és holnaptól másképp folytatom. Én legalábbis így próbálom élni a hívő életem.

   Válasz
 7. Pázmány Attila
  Pázmány Attila says:

  Kedves Böresit!

  1. Az, hogy hányaknak tetszik ez a fenti írás, vagy a könyv, nem arról szól, hogy Isten szerinti-e, hanem arról, hogy hányan értenek egyet vele. Aki pedig egyet ért egy bizonyos dologgal magára vállaja a felelősséget érte. Az, hogy mi a szektás, nem mindig attól függ, hogy kisebbségben vannak-e annak képviselői. Volt olyan időszaka az egyháztörténelemnek, amikor az áriánusok voltak többségben!
  2. Kedves Böresit: nincs miért vitatkoznunk. Ismerem a Kárpátmedencét és az európai helyzetet. Történetesen jól ismerem! Ha a katolikusokat nem vesszük ide, ami ugye más tál tészta, fogalmam sincs, hogy az EGYHÁZAK közül melyikre igazak a fent leírt vádak? A szektákkal ne tessék példálózni, azok nem érdekelnek. Na még az ortodox egyház is ide tartozhat, de az megint más tál tészta. A katolikusoknál pedig – tanuljon tőlem, ha eddig még nem tudta – vallástanárnők vannak!
  2.a. Ide tarozik, hogy megfedjem a fenti aljas cím íróját, amiért általánosított (hisz az EGYHÁZRA nem igaz, amit mondott), és amiért ilyen aljasul fogalmazott. Sem magyar, sem keresztyén ilyet nem mond (és zsidó sem). Itt helye van a bűnbánatnak, és a JAVÍTÁSNAK. Azonkívül, hogy aljas a cím, a szenzációhajhászás az Ördögtől van. Attól pedig nem lesz kissebb a bűn, hogy \"bár a kérdésfelvetés provokatív\".
  3. \"Bár az Egyház Krisztus Teste – sajnos nem bűntelen.\" – Ez az oldal is mutatja. Ehelyett azt ajánlom a Tisztelt Szerkesztő Úr figyelmébe, hogy a nőket illetően azzal foglalkozzék, ami nálunk valóban gond. És pedig az, hogy mind a férfiak, mind az asszonyok közül kevesen, egyre kevesebben vallják a nőkre vonatkozó bibliai tanokat. A https://www.apcsel29.hu/2010/10/tiz-hazugsag-amit-az-egyhaz-mond-a-noknek/ című oldalon feltettem egy prédikációt, ami válasz arra, hogy a Bibliának mi a tanítása ebben a kérdésben.
  4. És végül mégegyszer mondom, nagyon sérelmezem, hogy pont erről a honlapról érte támadás AZ EGYHÁZAT. Ez a bomlasztás jól beillik az utolsó idők egyházellenes, antikrisztusi hangulatába.
  5. A Biblia mind a kettőnknek ugyan az. Ami különbözik, az az értelmezése. Hát igen, már az Ördög is így kezdte, mint kígyó, az Éden kertben. Mit is mondott Isten, hogyan is értette? Nem úgy…

  Válasz
 8. kurmai Sándor
  kurmai Sándor says:

  Békesség mindenkinek!

  Sok mindent el lehet mondani az Egyházról ,de olyan felelősséggel,
  hogy az Krisztus teste. Mondok egy példázatot: egy banktisztviselőt elküldtek továbbképzésre, mert sok a hamis pénz. Amikor hazaért,
  a családja kérdezgette mennyi hamis pénzt vizsgáltak meg. Azt mondta egyet sem. Megdöbbentek és értetlenkedtek. Végül megszólalt és azt mondta: olyan sok a hamis pénz nem lehet őket tanulmányozni, mindig az eredetit vizsgáltuk. Mert aki az eredetit ismeri azonnal felismeri a hamisat! Olyan sok tanítást halottunk már, hogy lehet, hogy úgy jártunk, mint a túl sok mézzel. Rengeteg könyv, anyag jelenik meg, ha mindet elolvasnánk, mikor maradna időnk a Bibliát olvasni? Mértéke van ennek is. Senkitől nem olvastam a saját családját illetően, hogy vélekedik a feleségéről, férjéről. A saját otthoni tapasztalatom e kérdésről az, hogy a feleségem és én is Krisztus testének tagjai vagyunk, szeretjük egymást, és remélem egy akaraton is imádkozunk!
  Mégis el kell mondanom, hogy akkor is ő a gyengébb edény. Amikor az Evangélium ügyeiben sokszor leterhelődöm, pont akkor ő is másban,
  és nekem kell még őt is erősítenem. Egyszer megpróbáltam nem így tenni,rövid időn belül ha nem vigasztaltam volna meg talán gondolatban a válásig is eljutott volna. Azóta is erős keresztyén, de azért ajtó is, ahonnan pont rosszkor jönnek leterhelő dolgok.
  Jó ha tudjátok ez harc és kevés azért a Debóra. Aki férjnél van
  szüksége van a férj testi, lelki oltalmazására. /Most nem felemás igáról beszélek./ Sokat olvassátok a Bibliát és tudni fogjátok mi az Isten akarata, mert kiváltképpen való népet hívott elő! Járuljatok azért a kegyelem királyi székéhez……..alkalmas időben való segítségül! Tényekre, Isten beszédére építsétek az életeteket, és akkor nem vesz erőt rajtatok a keserűség! Az Igéből a saját életeteket vizsgáljátok meg, ne másokén csemegézzetek, és ne általánosítsatok!
  Üdv: Sanyibácsi!

  Válasz
 9. Bakó Gábor
  Bakó Gábor says:

  ALERT! ALERT! ALERT! ALERT!

  KEDVES TESTVEREK!

  NE AZ EGYHAZAT NEZZUK, HANEM A BIBLIAT!

  1Kor 14,34
  A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, a mint a törvény is mondja.

  Jelenesek 22,18-19
  Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: Hogy ha valaki ezekhez hozzá tesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra;
  És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak.

  KEDVES TESTVEREK GONDOLKOZZUNK EL EZEN!

  ALERT! ALERT! ALERT! ALERT!

  Válasz
  • kovacs11
   kovacs11 says:

   Egy kicsit hosszú lesz, de megéri elolvasni… Szívből javaslom, hogy mint ahogy a béreai zsidók megvizsgálták Pál szavait az írások fényében, mindenki akinek kérdése van, először olvassa el a könyvet és utána vitatkozzunk. Minden kétséget kizárva ez a könyv kihívást intéz az eddigi “kényelmes” teológiánkhoz, de érdemes időt fordítani rá. Másrészről mindannyian tudjuk, hogy a Bibliát magyarra fordították (nem magyarul írták :) ) és közel 2000 éve íródott, tehát az igazságot csak az eredeti szöveg és az akkori kultúra megvizsgálásával tudjuk leszűrni. Szerintem ezt tette e könyv írója. Alább beírtam egy részletet a könyvből. Igazán tanulságos…

   “Jóllehet, a Biblia tele van beszámolókkal olyan nőkről, akik tanítottak,
   prófétáltak és Isten üzeneteit tolmácsolták, ma sok gyülekezet
   azt tanítja, hogy nők nem szolgálhatnak nyilvánosan, ill. nem láthatnak
   el papi vagy pásztori feladatokat, mert feltételezik, hogy Pál
   egyetemes parancsot adott ki, amikor azt monda, hogy nők „hallgassanak”.
   A legsűrűbben idézett vers az 1. Korinthus 14:34-35, amely
   így szól:

   „A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen
   megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek,
   a mint a törvény is mondja. Hogyha pedig tanulni akarnak valamit,
   kérdezzék meg otthon az ő férjüket; mert éktelen dolog aszszonynak
   szólni a gyülekezetben.”

   Nem szabad viszont elfelejtenünk, hogy az első században, a görög
   és a közel-keleti kultúrában a nőknek nem volt lehetőségük tanulni,
   mert az volt a közfelfogás, hogy szégyenteljes dolog, ha tanulnak.
   A görög filozófusok, köztük Arisztotelész is, úgy vélték, hogy a nők
   tudatlanok és taníthatatlanok, a szexualitásukkal pedig elvonják a
   figyelmet a fontos dolgokról.
   A keresztény üzenet azonban egy gyökeresen új gondolattal robbant
   be a görög világba, amit Pál a Galata 3:28-ban foglal össze a
   legjobban: „Nincs zsidó, sem görög; nincs szolga, sem szabad; nincs
   férfi, sem nő; mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban”
   (Kiemelés tőlem). Az evangélium valóban felszabadította a nőket a
   leigázottság átka alól, ami a bukás következtében rájuk szállt. A hölgyeket többé nem tekinthették a szex eszközeinek, alacsonyabb rendű
   tudatlanoknak vagy férjük, ill. apjuk tulajdonának. Krisztus őket
   is elhívta tanítványává, a férfi akkal együtt. Elhívást kaptak arra, hogy
   Jézus lábánál tanuljanak.
   Pál arra szólítja fel a nőket, hogy „csendességben” és „teljes alávetettségben”
   tanulják az Írásokat (lásd 1. Timóteus 2:11-12). Az 1.
   Korinthus 14:34 azt is megparancsolja nekik, hogy „hallgassanak”.
   Annak alapján, amit a teljes Biblia üzenetéről tudunk, ezt nyilvánvalóan
   nem szánta Pál egyetemes parancsnak, hogy mindenkor csukva
   tartsa a nők száját.
   Emlékeznünk kell arra, hogy az 1. Timóteus 2:2 minden kereszténynek
   – férfi aknak és nőknek egyaránt – azt mondja, hogy éljen
   „csendes és nyugodalmas életet” (Kiemelés tőlem). Vajon azt jelenti
   ez, hogy a férfi ak se beszéljenek? Természetesen nem.
   Pál szavai a csendességről egyszerűen arra buzdítják új, női követőit,
   hogy legyenek taníthatóak. Minthogy a nőket korábban nem képezték
   ki a Szentírás megértésére (valójában megtagadták tőlük ezt a
   lehetőséget!), Pál arra hívta őket, hogy tegyék életgyakorlatukká Isten
   Beszédének a tanulását. Ahhoz, hogy a valódi, rabbinikus hagyomány
   értelmében hűséges tanítványok lehessenek, tisztelettel és engedelmes
   szívvel kellett közeledniük az Írásokhoz. Nem lehetek tanítványok, ha
   mindentudónak képzelték magukat, ha szemben álltak Isten Szavával,
   vagy ha nyeglén megkérdőjelezték a Bibliát. Az alázat a tanítvány
   egyetlen lehetséges hozzáállása, ha tetszeni akar a Mesterének.
   Pál arra hívta a nőket, hogy fi gyeljenek és tanuljanak. Nem arra
   utasította őket, hogy fogják be a szájukat és szívódjanak fel. Meghívta
   őket, hogy iratkozzanak be a Szent Szellem teológiájára és váljanak
   Krisztus tevékeny követőivé. Nem azt parancsolta nekik, hogy hallgassanak
   el és olvadjanak be a gyülekezet hátterébe. Ha pedig Pál tanulásra
   hívta fel a nőket, akkor nyilván azt is maradéktalanul elvárta
   tőlük, hogy tanítsák és prédikálják a tanultakat, miután befejeződött
   tanítvánnyá képzésük folyamata. Az 1. Korinthus 14:34-35 vizsgálatakor is a teljes Írás tükrében
   kell ezeket a verseket értelmeznünk. A Korinthusi levél előző részeiből
   tudjuk, hogy Pál a nyilvános imádkozást és prófétálást is megengedte
   a nőknek. Csupán néhány verssel a csendről szóló mondat
   előtt lényegében azt mondta a korinthusiaknak, hogy a gyülekezet
   „minden” tagjának kívánnia kell prófétálni (lásd 1. Korinthus 14:1).
   Hozzátette, hogy „ha mindnyájan prófétálnak”, akkor a közöttük
   lévő hitetleneket meggyőzi a Szent Szellem, és megtérnek (24-25.
   vers, kiemelés tőlem). Pál soha nem korlátozta a prófécia ajándékát a
   férfi akra.
   Ezért nem is utalhatott erre a fajta prófétikus beszédre, amikor azt
   mondta: „éktelen dolog asszonynak szólni a gyülekezetben”. Nyilván
   arra a fajta beszédre gondolt, ami gondokat okozott a korinthusi
   gyülekezetben. Ez a beszéd valójában akkora felbolydulást idézett
   elő, hogy a gyülekezet vezetői Páltól kértek a helyzetet kiigazító tanácsot.
   Az ezekben a versekben „beszél”-nek fordított görög szó jelen
   idejű főnévi igenév, amit kifejezhetünk így: „folyton megszólal”.
   Megzavaró, bosszantó vagy szégyenletes szövegelésre utal. Az a legvalószínűbb,
   hogy voltak olyan nők a gyülekezetben, akik állandóan
   félbeszakították a tanítót, hogy kérdéseket tegyenek föl, esetleg hogy
   megszakítsák az összejövetelt, vagy elragadják a prédikátor tekintélyét.
   Noha a zsidó rabbik hagyománya megengedte a férfi aknak,
   hogy a gyülekezetben kérdéseket tegyenek fel tanítás közben, az újszövetségi
   gyülekezet pedig minden hívőre alkalmazva folytatta ezt a
   gyakorlatot, Korinthusban nyilván elszabadultak az események…

   Válasz
 10. Sipos Andras
  Sipos Andras says:

  Szivesen olvastalak mindannyiotokat.Meszabaditott alkoholista vagyok.Szeretek olvasni Istenismeretrol.Szeretem a Szabaditomat.Sokaig resteltem beszelni Rola.Kezdek tenyleg szabad lenni.Ha no lennek akkor is igy kene fejlodjon a kapcsolatom Vele.A Szentirast mindennap olvasom,de meg eddig soha nem mutatkoyott be nekem,mint Isten,se mint Szabadito.Egyhazban elek en is,mert kettoben nem fernek el.Az intezmenyesedett papiszakiskola hierarchiukus sohivatal pedig naponta megerdemel nehany reggbesugast.Ay ekezethianyaim mar allando jellemzoim.

  Válasz
 11. Jovanovics Márta
  Jovanovics Márta says:

  Csak annyit szeretnék hozzáfűzni a cikkhez, hogy nő létemre biblia tanulmányozó órát, és imaalkalmakat vezettem évekig.
  Miközben férfitestvéreim a kocsmában ittak, és ittas állapotban kiabálták otthon hogy : ” Én vagyok a család feje !”- (igazi keresztény viselkedés).A megtérés ilyen esetben hol van? Mennyire tud a férfi ilyenkor a család példaképe lenni? Pásztorunk ezeket a szolgálatokat férfitesókra miért nem bízta vajon? Az Úr miért nem férfitesókat kent fel erre a szolgálatra? Miért engem? Sok kérdés amin el lehet gondolkodni. Ja, és ráadásul még férjem sincs. Drága Urunk vérének befedezése bőven elegendő, és kegyelme mindenre elég! Ha valakinek az Ige által megtisztított lelkiismerete van, hamar rá jön arra, hogy mi az igazság. Köszönöm, hogy feltetted ezt a témát, és megosztottad velünk Kedves szerkesztő tesóm! Isten áldjon meg érte!
  Márti

  Válasz
 12. Rencsi
  Rencsi says:

  Nő vagyok, lelkész. Hálás vagyok az egyházam támogatásáért, és Istennek, hogy lehetővé teszi a szolgálatban való növekedésemet. És igen, sajnos van 1-2 ember,aki nem szavaz nekem sem bizalmat a tagság körében, de csak 1-2 kivétel van!

  Válasz
 13. Sipos Andras
  Sipos Andras says:

  nehány sorral feljebb,meg nehány hónappal ezelőtt mérgeskedve irtam.Boccs az al-alpári szavakért.A ref.egyházon belüli ébrdedési közösségnek is tagja vagyok.Amikor egy evangeliumi közösség szektáskodóvá válik,azaz a maga elképzelései szerinti”tiszta evangéliumot”akarja megélni,akkor biza sok szamárság,snevetséges eset történhet.Pl.a harrmincas évekbeli ujjulástörténetünk misszionáriusai nem lehettek hitelesek,ha szvetterben jelentek meg,vagy ingujjban,plane nyakkendővel.Fekete kabátka,fehér ing állig gombolva a legnagyobb kánikulában is:az beszélhetett.Ref.igehirdetőként kigombolt nyaku ingben voltam jelen egy evangelizáción,s minden más felekeztüt felkértek szólni csak engem nem a gombok miatt.Ami a nők igehirdetésein eddig nyertem,s meg is tértem volna azoknak megfelelően,nem lenne annyi lelkiismeretfurdalásom.A közösségünket beolvasztani szerette volna egy uj reformátori alakuló egyház,de csak ezen buktunk meg a vizsgájukon,hogy nem álltunk be a nő-szolgálat gyalázásába.Igy aztán nem vagyunk jók a történelmiskedőknek,se az újítóknak,de Jézus épp elég bűn-bajt talál rajtunk ahhoz,hogy küldje az üzeneteit pontazok által,akiket az adott helyzetben a legmegfelelőbbnek talál.Hogy azonban a sokat idézett történelmi nevek miért irtak annyira eltérőt a Szentírástól,s üzenetétől,meg lehet érteni őket,de mért kéne alapozni reájuk.?!Most élek a feleségemmel,most kell figyeljek rá,esze ágában sincs Lutherné lenni,de én se keresem magamban Luthert,se a satöbbit.

  Válasz

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Hozzászólás a(z) tamás bejegyzéshez Válasz megszakítása

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük