ÁLTALUNK SZERVEZETT ÉS MEGHÍVHATÓ

KÉPZÉSEK ÉS ELŐADÁSOK

Minden előadáshoz készítünk egy önálló aloldalt, ahol részletesen kifejtjük az egyes előadások tematikáját. Ezen dolgozunk, még egy kis türelmet kérünk, addig is a lenyitható paneleken a rövid összefoglalókat el tudjátok olvasni.

AZ APCSEL29 AKADÉMIA TÉMÁI

Ezek a témák az Akadémia keretén belül kétszer másfél-két órás, inkább előadás jellegű blokkban kerülnek feldolgozásra, de a témákat önállóan is megszervezzük, illetve gyülekezetekbe, LMK-kra, vezetőképzésekre akár egész napos workshopként is meg tudjuk tartani.

A01. A gyülekezeti élet nyolc dimenziója és a gyülekezetben rejlő lehetőségek kibontakoztatása

A gyülekezeti állapotfelmérés, mint szervezeti és működési átvilágítás, és a gyülekezet erőforrástérképének elkészítése

A gyülekezet lényege, célja és küldetése – bibliai alapok az Apostolok Cselekedetei és az apostoli levelek alapján

A gyülekezeti élet nyolc dimenziójának definiálása, működése és egymásra hatása

A gyülekezeti állapotfelmérés, mint szervezeti és működési átvilágítás – módszertan, tartalom, kiértékelés

Missziós stratégia megalkotása az eredmények alapján

Ajándékok, tehetségek és potenciálok – A gyülekezet erőforrástérképének elkészítése

A02. Értékközvetítés, hatékonyság és növekedés

A professzionális vállalkozás- és szervezetfejlesztés és a biblikus gyülekezeti működés és missziómunka összefésülése

Az értékesítési szemlélet megszentelése a missziómunkában: mert van-e nagyobb érték, mint az evangélium üzenete?!

A SOSTAC modell lépésről-lépésre: a vállalkozásfejlesztés tanulságai a gyülekezetépítésben

BHAG, GC, SWOT, SOAR, VP, BCG, CANVAS, – eszközök, amiket sosem használunk a missziómunkában, pedig szükségünk lenne rájuk!

A gyülekezetünk / missziós szervezetünk, mint Brand

Nagyon gyakorlatias, konkrét eszközöket adó és módszereket megtanító, paradigmaváló képzés vezetőknek és vezetőségeknek!

A03. Inspiráló vezetés és örömteli szervezeti kultúra

Vezetés és delegálás, mint a hatékonyság és a növekedés kulcsa a missziómunkában

Miért csináljuk, amit csinálunk? – Az egyéni és szervezeti célok tisztázása

Mit tanulhat egy lelkész egy startup CEO-jától?

Csoportból csapat – gyülekezeti tagokból szolgáló közösség

Professzionális szervezeti stratégiák a gyülekezeti munkában

Hatás és motiválás

A delegálás, mint a növekedés kulcsa

A munkatársaink megbecsülésének kultúrája

A kiválóság, mint szervezeti minőség

A04. Az üzenetünk ereje – Storytelling, pitch, TED és standup, mint bizonyságtétel és hitvallás

Hogyan adjuk át azt, ami valóban értékes – rendhagyó kommunikációs tréning nem csak prédikátoroknak

A kommunikáció, mint a gondolatok, célok és cselekvések értékesítése

Amit a befektetői pitchből tanulhatunk: hogyan győzzük meg a hallgatóinkat percek alatt?

TED: hogyan inspiráljunk és érjünk el változást az üzenetünkkel?

Storytelling: hogyan épít hitelességet és hogyan késztet cselekvésre egy történet elmesélése?

Standup: humorba csomagolt üzenetátadás

Hogyan prezentáljunk megragadó módon?

Felkészülés és háttérmunka – eszközök és technikák – példák és gyakorlatok

A05. Az alkotó kreativitás felszabadítása

Az innováció szerepe a gyülekezetépítésben és a misszióban
Az APCSEL29 Akadémia része lesz.

A kíváncsiság természete, a nemtudás kiaknázása, a zűrzavar és a kudarcaink haszna

A kreatív alkotás áramlástana: hogyan kerülhetünk flowba?

Az együttműködés, mint a kreativitás kulcsa

Az innováció képlete, amely elvezet a problémafelvetéstől az ötleten át  egy olyan megoldásig, amely azelőtt még nem létezett

A határok feszegetése: hogyan legyünk kreatívak és innovatívak a megmerevedett és túlszabályozott egyházi struktúrák között?

Kreatív technikák és módszerek a hatékony és innovatív problémamegoldás felszabadítására

A06. Online misszió és a megszentelt közösségi média

Gyakorlati útmutató a gyülekezetben szolgáló online misszionáriusok felkészítésére
Az APCSEL29 Akadémia része lesz.

Az online misszió tartalma és eszközei

Puszta jelenlét helyett elérés és hatás a közösségi média platformokon

A gyülekezet/szervezet internetes missziójának összehangolása az offline, valós életben történő szolgálatokkal

Hatékony missziós szolgálócsoport felépítése az online misszió háttereként

A virtuális látogatók konvertálása a valóságos gyülekezeti közösségbe

Hatékony online eszközök a gyülekezet/szervezet adminisztrációjában, kommunikációjában, a programjainak szervezésében és a projekjeinek menedzselésében

Facebook, Instagram, Youtube és Tiktok – mit, miért és hogyan? Gyakorlati útmutató ezekre a felületekre

Streaming, élő közvetítés – a szükséges eszközöktől a közvetítés lebonyolításáig

A07. Misszió a komfortzónánkon kívül

Szükséges szemléletváltások és formabontó evangélizációs projektek a 21. század emberének elérésére

A hatékony missziómunkához szükséges gyülekezeti háttér megteremtése – 18 szempont a gyülekezeti szemléletváltáshoz

Fehér foltok, réspiacok és hiányterületek – missziós lehetőségek ott, ahol nem is gondolnánk

Hogyan üssük át a fogyasztói kultúra, a közösségi média, a spirituális katyvasz, felszínesség, a közöny és kiábrándultság falát az evangélium üzenetével?

10+1 formabontó missziós projekt bemutatása – konkrét példák, lehetőségek, eszközök és módszerek

A08. Támogatásgyűjtés és projektszponzoráció a közösségi finanszírozás és befektetői pitchek világában

Hogyan szerezzünk anyagi forrást, önkénteseket és támogatókat a víziónk, célkitűzésünk és konkrét projektjeink mellé?

Az adakozás és támogatásgyűjtés bibliai alapjai

Szemléletformálás az egyházfenntartói járulékfizetéstől az adakozáson át az elkötelezett támogatásig és a projektszponzorációig

A hatékony támogatásgyűjtési kampányok felépítése

Ellenérzések és akadályok leküzdése magunkban és a támogatókban

Motiválás és utánkövetés

Eszközök, példák, módszerek

GENERÁCIÓS ELŐADÁSOK

2017 óta foglalkozok generáció- és ifjúságkutatással, ezek az előadások a GEN21 Program keretén belül pedagógusoknak tanított továbbképzési anyagok “keresztény” változatai, a gyülekezeti- és missziós szempontokkal kiegészítve.

Generáció-fókuszú gyülekezeti szolgálat

A generációs sajátosságok és erősségek megértése és összehangolása a gyülekezeti életben és a misszióban

A generációs tipológia: a ma élő hat generáció összehasonlítása 20+ területen – krízispontok és megoldások

Hogyan építhetünk hidakat a generációk között?

Hogyan kommunikáljunk, prédikáljunk és tanítsunk a különböző generációkban?

A generációs erősségek kihasználása a közösségépítésben és a szervezetfejlesztésben

Generáció-fókuszú missziós stratégiák, eszközök és programok

Z, Alfa, Béta – Az ifjúsági misszió újragondolása

Hogyan érthetjük meg, érhetjük el és motiválhatjuk a mai fiatalokat? És mihez kezdjünk a szüleikkel?

Generációs szakadékon innen és túl – a mai fiatalok döbbenetesen más világa

Pro és kontra: a krízispontok azonosítása és a bennük rejlő (eddig kiaknázatlan) missziós lehetőségek

Szülőakadémia – az első hat év tétje, ami a szülőkön múlik

Szemléletváltás, új keretek, eszközök és módszerek az ifjúsági misszióban – a gyülekezeti ifi és a hittan felzárkóztatása a fiatalok világához

Kiút az egzisztenciális bizonytalanságból és a mamahotelből – a fiatal felnőttek elérése és mobilizálása

Miről, hogyan és hol kommunikáljunk a fiatalokkal, hogy meg is halljanak bennünket?

Szülőakadémia: Alfakrízis

Analóg gyermekkor egy digitális korban – az első hat év tétje

Az Alfa és a Béta generációk életkörülményei, életminősége és életkilátásai

A gyermekkori képernyőfüggőség kialakulásának okai és körülményei – a szülők felelőssége

A játékokban rejlő lehetőségek és játékok sötét oldala egy játékfüggő generáció számára

Az analóg és kognitív tevékenységek szerepe a gyermek fejlődésében – konkrét ötletek és tanácsok a digitális detox jegyében

Az „elég jó szülő” – kiút a maximalizmus, a túlféltés és a túlterhelés csapdáiból

Mihez kezdjen a legfiatalabbakkal az egyház – a gyermekmisszió újragondolása a 21. század gyülekezeteiben

Hogyan élünk egyre tovább?

Az öregkor változása az egyre hosszabb ideig öregedő társadalomban – az idősek felé való missziós szolgálatok újragondolása

Az egyre hosszabban kitolódó öregedés élettani, gazdasági és társadalmi hatásai – meglepő adatok, statisztikák és trendek

A betegségek pszichoszomatikus és egzisztenciális háttere és az egészséges élet meghosszabbítása

Aktív öregkor – mozgás, hobbi, flow

Digitális öregkor – a technológiai szakadék betemetése

Készségfejlesztő öregkor – a tanulás egészségmegőrző és mobilizáló szerepe

Közös öregkor – harc az elmagányosodás és az elhagyatottság ellen

Játékos öregkor – a játék szerepe az agyunk öregedésének lassításában

Huncut öregkor – szexualitás 60 felett, tabuk nélkül

Tapasztalatmegosztó öregkor – mit adhatnak az idősek a fiataloknak?

Egy sürgető missziós terület: az evangélizációs szolgálatok újragondolása a idősek felé

ELŐKÉSZÜLETBEN – 2024 ŐSZÉTŐL ELÉRHETŐ ELŐADÁSOK

A mesterséges intelligencia missziós kihívásai és lehetőségei

Határátlépés: az M.I. forradalom és az emberiség új korszaka

Határátlépés: az M.I. forradalom és az emberiség új korszaka – és ennek az új korszaknak a filozófiai, társadalmi és technológiai háttere

Hol és miben veheti át a helyünket az M.I.? És hol és miben biztosan nem? – Az M.I. szerepe a hétköznapi élet átformálásában

Metaverzum: a valóság és a virtualitás hálózata, ami körbefonja az életünket és a jövőnket

Transzhumanizmus: amikor a gép és az ember közötti határok elmosódnak – hol tartunk most, mi vár ránk és mihez kezdjünk ezzel keresztényként?

Az M.I. árnyoldala: a jogos és az eltúlzott félelmeink

Az M.I. hatása a hitre és spiritualitásra, a nyugati kereszténységre és a keresztény missziómunkára

Konkrétunok és gyakorlati dolgok: MI-t és MI-re használjunk? Hasznos M.I. eszközök a gyülekezeti és missziós munkában

Öko-kereszténység?

A klímaváltozás természeti, társadalmi, személyes és lelki következményei

Klímaválság – a pesszimista változat: a klíma-lavina és a technológiai civilizáció összeomlása még a mi életünkben

Klímaválság – az optimista változat: a klímaválság kritikája és a technológiai fejlődésbe vetett hit igazolása

Deep Adatpation – felkészülés a változásra. Egy realista és gyakorlatias szemléletmód és eszközrendszer

Létezik-e öko-teológia? Avagy mi dolga Isten népének a fenntarthatósággal, a természetvédelemmel és a klímaválsággal – és mi köze mindezeknek a bibliai végidőkhöz?

Klímaszorongás – a fiatal generációk lelki terhe és a keresztény lelkigondozás válasza

Klíma-evangélium – hogyan hirdessük Krisztus evangéliumát a klímaválságból kiindulva?