Az utóbbi években teljesen áttértem az angol nyelvű, és elsősorban elektronikus szakirodalom használatára, azokat a magyar nyelvű teológiai könyveimet, amelyeket már kiolvastam (ha egyáltalán használtam) és feldolgoztam, szeretném továbbadni, hogy ne álljanak kihasználatlanul a polcomon.

Ezek a könyvek elsősorban bibliai lexikonok, komolyabb háttéranyagok, teológiai szakkönyvek és kommentárok. A könyvek nagy része ráadásul ma már nem is beszerezhető. A könyvekhez molyos adatlapok vannak belinkelve.

Mivel elég sok tételről van szó, nekem pedig különösen mostanában nagyon kevés időm van, csak a 10.000 Ft-ot elérő könyvcsomagokkal szeretnék foglalkozni – ebben kérném szeretettel a megértéseteket. Tehát elsősorban azok jelentkezését várom, akik több könyvet vásárolnának.

A postázást vaterafutárral bonyolítanám le, vásárlási sorrendben. A postázás költsége a vásárlót terheli.

A következő két hétben folyamatosan fogok még feltölteni ide könyveket – akit komolyabban érdekel, kísérje figyelemmel az oldalt!

Köszönettel,
Sándor

A még elérhető könyvek:


LEXIKONOK
Szinopszis: a négy venagélium 4 000 Ft
Kálvin Kiadó Keresztény Bibliai Lexikon I-II. 5 000 Ft
Herbert Haag Bibliai Lexikon 8 000 Ft
Kereszty Zoltán Nézzétek a mező liliomait – Bibliai növények a hit és a tudomány fényében 6 000 Ft
Györkösy-Kapitánffy-Tegyely Ógörög-magyar nagyszótár 10 000 Ft
Zoványi Jenő Egyháztörténeti lexikon 6 000 Ft
Kiss Jenő Újszövetségi görög–magyar szótár 2 000 Ft
Opálény-Balázs Konkordancia: Újszövetségi szövegmutató szótár 4 000 Ft
A. Heller Bibliai szimbólumok – Számszimbolika 2 000 Ft
Stuttgarti bibliai kislexikon 1 000 Ft
TEOLÓGIAI SZAKKÖNYVEK
Maimonidész Zsidó filozófia 4 500 Ft
Lapide-Luz A zsidó Jézus 2 000 Ft
Babits Antal Végtelen ösvények 2 500 Ft
Joseph Klausner Jézus 3 500 Ft
J. Alberto Soggin Bevezetés az Ószövetségbe 4 000 Ft
Csia Lajos Bibliai lélektan 3 000 Ft
Grant R. Osborne A hermeneutika spirálisa 2 500 Ft
Pierre Teilhard de Chardin Út az Ómega felé 5 000 Ft
Paul Tillich Rendszeres teológia 3 000 Ft
Gerhard von Rad Az Ószövetség teológiája II. 3 000 Ft
Theodor Schneider A dogmatika kézikönyve I-II. 5 000 Ft
Előd István Katolikus dogmatika 6 000 Ft
Kálvin János A keresztyén vallás rendszere I-II. 6 000 Ft
Paul Johnson A kereszténység története 3 000 Ft
KOMMENTÁROK
Aquinói Szent Tamás Catena aurea I. Kommentár Máté evangéliumához 4 000 Ft
Popper Péter Az Írás I-II. Ó- és Újszövetség 5 000 Ft
Karner Károly Máté evangéliuma (1935) 3 000 Ft
Csia Lajos A Jelenések könyve a mai kor tükrében 4 000 Ft
Kálvin János A rómaiakhoz írt levél magyarázata 2 000 Ft
Kálvin János A zsidókhoz írt levél magyarázata 2 000 Ft
Kálvin János A filippiekhez írt levél magyarázata 2 000 Ft
David Gooding A krisztusi hithez hűen – Az Ap.Csel magyarázata 1 000 Ft
David Gooding Az evangélium Lukács szerint 1 000 Ft
Thorday Attila Értünk adta önmagát – Jézus szenvedéstörténete a szinoptikus evangéliumokban 3 000 Ft
Tatford – Knapp Dániel / Júda és Izráel királyai 1 000 Ft
Kozma Zsolt Jézus Krisztus példázatai 4 000 Ft
Dóka Zoltán Márk evangéliuma 1 000 Ft
Ifj. Fekete Károly Jakab apostol levelének magyarázata 2 500 Ft
W. E. Vine A Rómaiakhoz írt levél 1 000 Ft
Békesi Andor Aki győz – Hét üzenet Krisztus leveleiből 1 000 Ft
Reichert Gyula Ama fényes hajnali csillag – A Jelenések könyvének magyarázata 1 000 Ft
Varga Zsigmond A galatákhoz írt levél 1 000 Ft

Ha szeretnél könyvet vásárolni, töltsd ki az űrlapot: