004. Önsajnálat


Még egy gondolat erejéig maradjunk a hozzáállásunknál.

Van egy nagyon káros hozzáállás, amely úgy érzem, ma korjelenség, és főképpen ránk, magyarokra nagyon jellemző. Ez az önsajnálat. És a magunk sajnáltatása másokkal. Ha az őszinte sajnálat, a szánalom, amely önzetlen tettekre sarkall, az egyik legnemesebb érzés vagy hozzáállás, akkor az önsajnálat az egyik „legnemtelenebb” (ha egyáltalán van ilyen szó). Ahogy Eugene H. Peterson megfogalmazza: „az önsajnálat egyfajta bénító érzelmi betegség, amely súlyosan eltorzítja a valóság helyes értelmezését. Olyan kábítószer, amely a tőle függőket tönkrement ronccsá silányítja.”

Az önsajnálat a változásra, a cselekvésre való motiváció tudatos megtagadását jelenti – és mivel MINDEN hozzáállásunk rajtunk múlik, tulajdonképpen ez is a mi szabad választásunk. Sokszor azért sajnáljuk magunkat, mert ez könnyebb, mert így a változások miatti áldozatok felvállalása nélkül próbáljuk meg manipulálni önmagunkat és a környezetünket egyaránt. És tényleg rá lehet szokni, mert voltaképpen a magunk sajnálása is óriási energiát vesz el tőlünk, ami miatt nem marad elég ahhoz, hogy változzunk és változtassunk.

Egy szívsebészből lett híres angol prédikátor, Martin Lloyd-Jones ezt mondja: „Az életben a legtöbb boldogtalanság annak a ténynek köszönhető, hogy az ember inkább hallgat önmagára, mintsem beszélne önmagához.”  Ámulatos gondolat – és nagy igazság! A pozitív hozzáállás nem „terem” önmagától a lelkünkben. Meg kell győznünk magunkat, főképpen akkor, amikor a kedvezőtlen körülmények, a problémák, a kudarcok és csalódások amúgy is hangosan beszélnek hozzánk. A helyes hozzáállás voltaképpen az önmagunk belső meggyőzése és motiválása a jóra, néha úgy, hogy túl kell kiabálnunk a negatív üzeneteket, a bántó kritikákat, vagy a saját félelmeinket.

És csak még egy fontos gondolat: olyan embereket vonzol, amilyen te magad is vagy! Figyeld meg, hogy az önmagukat sajnáló, a negatív hozzáállású emberek a hozzájuk hasonlókat vonzzák – pontosan így alakulnak ki az elégedetlenkedő klikkek egy-egy közösségben. A pozitív szemléletű emberek pedig a pozitív szemléletűekkel szeretnek együtt lenni. Ez így természetes.

Mit lehet tenni az önsajnálat ellen és a pozitív hozzáállás begyakorlásáért?

Négy egyszerű tanács:

 1. Csatlakozz rá a pozitív forrásokra! Keresd azoknak a barátságát, akiknek pozitív hozzáállásuk van, és tőlük kérj tanácsot! Olvass ilyen könyveket, hallgass bátorító, megoldás-központú tanításokat!

Példabeszédek 13,20
„Aki bölcsekkel jár, bölccsé lesz, az ostobák barátja pedig romlottá lesz.”

Filippi 4:8-9
„Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jóhírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe! Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene!”

 2. Kapcsold ki az életedben a negatív csatornákat! Ne hallgasd a romboló, kritizáló, negatív beszédeket! Légy udvarias, és kérj elnézést azért, mert nem hallgatod végig a pletykákat és a rossz híreket!

5Mózes 13,7-9 – az alapelv a fontos, és nem csupán a bálványimádásra, hanem minden olyan dologra érvényes, amely szembefordítana téged a saját értékrendeddel, hiteddel:

„Ha testvéred, anyádnak a fia, vagy a saját fiad, leányod, kedvelt feleséged vagy testi-lelki jó barátod titokban így csábítgat: Menjünk és tiszteljünk más isteneket, akiket nem ismertél te sem, atyáid sem, azoknak a népeknek az istenei közül, akik körülötted vannak, akár közel, akár távol, a föld egyik végétől a föld másik végéig, ne engedj neki, és ne hallgass rá, ne szánd meg, ne kíméld és ne mentegesd azt…”

(Az ezután lévő rész az újszövetséggel már nem érvényes – olyan mózesi törvény, amelyet Jézus, mint törvényadó, „felülírt”!)

 3. Minden nap tűzz ki egy megvalósítható „kicsi” célt – és érd is el! A naponkénti kis győzelmek sikerélményei a belső meggyőződésünk forrásaivá válhatnak!

 Lukács 16,10
„Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az.”

 4. Legyenek a szemed előtt bátorító, motiváló idézetek, célkitűzések, gondolatok! Tűzd ki a faladra, a hűtőszekrényre, tegyél ilyenekből a pénztárcádba, egyszerűen gondoskodj arról, hogy pozitív üzenetek legyenek a szemed előtt.

5Mózes 6,6-9
„Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Kösd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdíszként a homlokodon. Írd azokat házad ajtófélfáira és kapuidra!”