133 NAPOS LELKI DIÉTA

A tökéletesség eszménye, amire olyan nagyon vágyunk, a legtöbb esetben csapda! És sokszor pont emiatt hal meg egy csomó nagyszerű kezdeményezés, vágy és tett. Mert amíg nem vagyunk tökéletesek, amíg nem tudjuk tökéletesen csinálni, addig inkább nem is tesszük meg. És mivel nem leszünk soha tökéletesek, ezek a kezdeményezések is elhalnak és feledésbe merülnek.

Amíg a tökéletességet hajszoljuk, addig mozdulatlanok, merevek maradunk. Addig megdermedünk. Ez nem felszabadít, hanem bebörtönöz, olyan elvárások keretei közé, amelyek bebörtönzik a tetteinket.

A tökéletesség fogalmát a fejünkben érdemes kicserélni egy másikra, amely megvalósítható, amely motiváló és amely tettekre sarkallhat: ez a HASZNOSSÁG! Gondold végig, hogy amit mondani akarsz, amit csinálni akarsz, az HASZNOS-E? Ha hasznos, ha méltó arra, hogy odaadd az embereknek, ha méltó arra, hogy megajándékozz vele valakit vagy hasznos annyira, hogy akár pénzt vagy bármi mást is kérj érte, akkor mondd, add, tedd! Ha hasznos, akkor használd!

Képzeld el, hogy ég a házad. Milyen tűzoltókra vágysz? Tökéletesekre? Megvárod, míg a tökéletes tűzoltók megérkeznek? Nem! Hasznos tűzoltókra vágysz, akik eloltják a tüzet és megmentik az értékeidet. És nem az a lényeg, hogy tökéletesek-e vagy sem, hanem hogy tegyék meg azt, ami tőlük telik! És legyen ez a te mércéd is: Tedd meg azt, ami tőled telik! Ha pedig valami nem hasznos, akkor találj ki helyette valami hasznosat – ami méltó arra, hogy tovább add! Ha az, amit teszel, amit adni tudsz vagy akarsz, az nem hasznos, mert nem segít az embereken, nem gazdagítja őket, nem tesz hozzá az életükhöz, nem okoz örömöt nekik, akkor felejtsd el, és találj ki valami újat helyette! És hidd el, nem lesz nehéz, mert annyi lehetőség van arra, hogy hasznosak lehessünk egy másik ember számára! Annyi lehetőségünk adódik nap mint nap arra, hogy megoldjunk valami problémát az életükben, hogy kipótoljuk őket valamilyen területen, hogy egy aprósággal elfordítsuk a tekintetüket arról, ami miatt szomorúak, hogy mellettük álljunk a kudarcaikban… csak akarj hasznos lenni! Mert aki hasznosan él, az értéket teremt, s ezzel a saját értékességét igazolja.

A Biblia ezt mondja (Máté 5:48):

„Legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes!”

Legyünk olyanok, mint Isten?! Hát ez pontosan az a betarthatatlan idealizmus, amiről az előbb szó volt! Vagy mégsem?!

Becsapós a magyar bibliafordítás. Az a szó ugyanis, amit a görögben olvasunk (theleiosz) nem a hibátlanságot, az abszolút tökéletességet jelenti. (Természetesen Isten ilyen, de ebben az isteni minőségében nem lehetne bennünket egy nevezőre hozni vele!)

Ugyanezt a szót találjuk a következő helyeken is (aláhúzva a magyar fordítását):

1Korintus 14:20 – Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak, a gondolkozásban ellenben érettek legyetek.

Efézus 4:13 – míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra…

Zsidó 5:14 – Aki ugyanis tejen él, járatlan az igazság igéjében, mivel kiskorú. A nagykorúaknak pedig kemény eledel való, mint akiknek érzékszervei a gyakorlat következtében már alkalmasak a jó és a rossz megkülönböztetésére.

A tökéletesség tehát az ÉRETT ÉS FELELŐS hozzáállást jelenti, aki lehet, hogy nem hibátlan és bűntelen, de arra törekszik, és megteszi, ami tőle telik. ÉL A LEHETŐSÉGEIVEL!

Tehát még egyszer: ne akarj olyanná válni, amilyen nem tudsz lenni! Válj olyan emberré, akivé viszont lenned kell, lenned „kötelező”: hasznos, felelős, érett személyiséggé!