Kérlek, végezz el egy egyszerű feladatot!

Vegyél elő egy fehér lapot, és írj fel tíz konkrét dolgot, amit értéknek tartasz az életben.

Tedd meg, hogy most nem olvasol addig tovább, amíg ezt a listát el nem készíted! Minél konkrétabb dolgokat írsz, annál jobb!

 

– – – – – ÉS MOST CSELEKEDJ! – – – – –

 

Mi dönti el, hogy valaki nem csak elviekben, hanem valójában is értéknek tart egy bizonyos dolgot?

Miután elgondolkodtál kicsit ezen a kérdésen, pipáld ki ŐSZINTÉN azt, amit nem csak elviekben tartasz értéknek, hanem az életmódod is igazolja! Aminek megfelelnek a döntéseid és a tetteid, amit objektíven igazolni is lehet.

Ha például az értékek között odaírtad az igazságot, akkor magadnak valld be őszintén, mennyire jellemző rád, hogy füllentesz, elhallgatod az igazságot vagy egyenesen hazudsz.

Senki nem fogja ezt számon kérni tőled – magadnak csinálod!

Az ilyen jellegű vizsgálatok egyértelműen kimutatták, hogy a legtöbb ember azt nevezi meg értéknek, amit értéknek KELLENE tartani, vagy amit annak SZERETNE tartani, és nem azt, ami alapján az életét valójában berendezte és megéli. Vagyis az elméleti és a megélt értékek között általában óriási a szakadék.

Pár éve megjelent egy tanulmány, amelynek az a címe: „A nap, amikor Amerika igazat mondott – Avagy mit gondolnak az emberek mindarról, ami igazán számít?”

Íme néhány megdöbbentő és tanulságos részlet ebből:

– a megkérdezettek 90%-a hisz Istenben, azonban 20% sem beszélgetett soha életének problémáiról lelkésszel, és nem járt sosem gyülekezetben

– a házas megkérdezettek harmada bizonytalan volt afelől, hogy egyáltalán szereti-e a házastársát

– és kétharmaduk egyáltalán nem szerelemből házasodott meg, hanem vagy érdekből, vagy kényszerből

– 72%-uk nem ismeri a közvetlen szomszédait

– tízből hét embernek nincs semmiféle példaképe

– 60% volt áldozata bűncselekménynek

– a teljes népesség alig 13%-a hisz a Tízparancsolat értelmességében

– tízből kilencen rendszeresen és tudatosan hazudnak

– a fiatalok 98% veszítette el a szűzességét 18 éves kora előtt és

– az USA-gyerekek 20%-a veszítette el a szűzességét 13 éves kora előtt!

– az emberek közel 10%-a lenne hajlandó megölni bárkit tízmillió dollárért

– az AIDS-esek harmada nem mondta meg a partnereinek, hogy beteg

EGYETEMES TAPASZTALAT: az embereknek MA MÁR NINCS MEGÉLT ÉRTÉKRENDJE!

Egészen pontosan van valamiféle elméleti, álomszerűnek vagy illúziónak tűnő mérce, ami szerint „jó volna élni”, de a valóságban a legtöbben kompromisszumokat kötnek, és nyugodt lelkiismerettel szegik meg a saját szabályaikat is, amikor a szükség vagy a lendület úgy hozza.

Amit meg kell tanulnunk: a tetteink az életünk jéghegyének csupán a csúcsa. A mélyben sokkal fontosabb dolgok vannak, amelyeknek a tettek csak magától értetődő és szükségszerű megnyilvánulásai.

Valójában valahogy így néz ki a cselekedeteink piramisa:

Tettek

Döntések

Hozzáállás

Értékrend

Világnézet

A tetteinket meghatározó döntéseink 75-90%-át beidegződött gondolkodási sémák alapján, automatikusan hozzuk meg! Tehát nem mérlegelünk, nem gondolkodunk körültekintően, hanem reflexszerűen cselekszünk.

A gondolkodási sémáink a jellemünkből fakadnak, a jellemünk a valóságos (és nem az elvileg támogatott) értékrendünkből épül. Az értékrend alapja pedig a világnézetünk.

A FOLYAMAT ÁLTALÁBAN NEM TUDATOS – DE AZZÁ KELL TENNI!

KÉRDÉS: Mit jelent a világnézet?

A „világ nézése”– vagyis egy viszonyítási rendszer, amin keresztül nézem a világot, az életet, a többi ember életét és saját magamat. Voltaképpen egy koordinátarendszer, amelyben elhelyezek minden embert, szituációt, elméletet és hatást, ami ér. Pozitív vagy negatív? Minden a világnézetemtől függ.

Az öngyilkos merényletek nyugaton szörnyűséges bűntettek, a szélsőséges muszlimok szerint viszont a paradicsomba jutás egyetlen lehetősége. A házasságtörés a Bibliában bűn, ennek ellenére a „keresztényi” feudalizmusban a földesuraknak „első éjszakás joga” volt, Oroszországban pedig ma a lányok 70%-a szerint a prostitúció jó „állás”. Az adófizetés állampolgári kötelesség, lehetőség a közjó gyakorlására, vagy a kiskapuk világa, mert mindenki úgy boldogul, ahogy tud. Esetleg a Sátánnak adott pénz, amit egyáltalán nem szabad befizetni, mert ezzel is csak az antikrisztusi világbirodalmat pénzeljük?

Mind-mind a világnézetünktől, az értékrendünktől függő kérdések, amelyekre azután a tetteinkkel válaszolunk.

Vegyük sorra a lehetőségeket általánosságban:

SZUBJEKTÍV RELATÍV OBJEKTÍV
Ki van a középpontban? ÉN Nincs mindenkire érvényes közös origo Egy konkrét személy / ideológia
Megnyilvánulása IndividualizmusHedonizmus Posztmodern VallásokEszmék
Értékrend Egoizmus Szituációs etika Kijelentett

„Minden út járható – de nem minden út helyes!”

KONKRÉT MINTA EGY ETIKAI KÓDEXRE: AZ ÚTTÖRŐK 12 PONTJA

1. Az úttörő hű gyermeke hazánknak, a Magyar Népköztársaságnak, felelősséggel dolgozik érte. Társadalmi felelősség
2. Az úttörő erősíti a népek barátságát, védi a vörös nyakkendő becsületét. Identitás – közösséghez tartozás
3. Az úttörő szorgalmasan tanul, a világ és önmaga megismerésére törekszik. Szorgalom és a tanulás értéke
4. Az úttörő gyarapítja, és védi a szocialista társadalom értékeit. A munka értéke – pozitív munkaerkölcs!
5. Az úttörő ahol tud, segít, és önként szolgálja a közösséget. A segítőkészség és az önkéntesség értéke
6. Az úttörő igazat mond, és igazságosan cselekszik. Jellem
7. Az úttörő szereti, tiszteli szüleit, nevelőit, és az idősebbeket. Tisztelet
8. Az úttörő igaz, hű barát. Hűség – Pozitív kapcsolatépítés
9. Az úttörő bátor és fegyelmezett. Önfegyelem
10. Az úttörő szereti és védi a természetet. A környezete és a természet iránti felelősség
11. Az úttörő edzi testét és óvja egészségét. Egészséges életmód
12. Az úttörő úgy él, hogy méltó legyen a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség tagságára. Ideológiai hitelesség„Méltó legyen Krisztushoz”

Sikerült bebeszélnünk magunknak, hogy szépen hangzó jelmondatokkal megmenthetjük magunkat. „Lődd be magad, ha már nem bírod – de csak steril tűvel!” „Élvezd a szexet, akivel csak akarod – csak használj óvszert!”…

Nem és nem! Nem azért, mert nem lehetsz így menő, vagy mert AIDS-es lehetsz, vagy börtönbe kerülhetsz – ne ezért ne tedd meg! Hanem MERT NEM HELYES! Racionális emberi lényként évezredeket töltöttünk azzal, hogy megpróbáljuk kirángatni magunkat a primitivizmus mocsarából valamiféle erkölcsi igazságot keresve. Igazság helyett azonban csak a tényeket sikerült megtalálnunk, és az erkölcsi bizonytalanságot. Társadalmunk már túl erős gyógyszernek találja az igazságot, ezért állandóan csak hígitja, míg végül már nem marad benne semmi hatóanyag… Amit Mózes a Sínai hegyről lehozott, azt Tízparancsolatnak hívják, és nem Tíz Javaslatnak! Alig néhány mondatban megfogalmazza az emberi viselkedés örökérvényű kódexét, amely nem függ kultúráktól, divatoktól vagy érdekektől…”

EGY MÁSIK PÉLDA AZ ÉRTÉKRENDRE: A TÍZPARANCSOLAT

  1. Én, az ÚR, vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!
  2. Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az ÚR, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat.
  3. Ne mondd ki hiába Istenednek, az ÚRnak a nevét, mert nem hagyja az ÚR büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!
  4. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Istenednek, az ÚRnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az ÚR a nyugalom napját.
  5. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked!
  6. Ne ölj!
  7. Ne paráználkodj!
  8. Ne lopj!
  9. Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!
  10. Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé!

Egy dolog egészen biztos: nagyon ritkán van időnk, alaposságunk, figyelmünk, energiánk minden tettünk előtt mérlegelni és dönteni – a cselekedeteink az értékrendünkből fakadnak. Ez az, amin változtatnunk kell! Ez azonban nagyon tudatos, kitartó és őszinte építkezés, amely egy egész életen át csiszolódik és tökéletesedik!