133 NAPOS LELKI DIÉTA

Lapozzuk fel a Példabeszédek könyvét, és vegyük sorra, miért éri meg szorgalmasnak lenni. Ahhoz, hogy motiváltak legyünk, szükségünk van valós késztetésekre, amelyek elég reálisak, elég vonzók és eléggé elérhetőek számunkra ahhoz, hogy megérje számunkra szorgalmasnak lenni. Természetünk szerint nem vagyunk szorgalmasak, meg kell erőltetnünk magunkat ahhoz, hogy ezt a tulajdonságot kifejlesszük magunkban, és napról-napra működtessük is.

Szóval akkor „motiválódjunk” kicsit:

1. A szorgalmas ember mindig nagy eredményeket produkál

„A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak…”
Példabeszédek 21:5

A”haszon” kifejezés előnyt, eredményt, prosperitást, növekedést, gazdagodást jelent. A szorgalmas ember, aki lépésről-lépésre céltudatosan, kitartóan, okosan teszi a dolgát és halad előre, biztosan gyarapodik. Lehet, hogy nem lesz akkora eredménye, mint a kiugróan tehetségesnek vagy a szerencsésnek – de míg azok nem biztos, hogy haszonra tesznek szert, addig a szorgalmas ember 100%-osan biztos lehet abban, hogy a szorgalom meghozza a maga gyümölcsét.

2. A szorgalmas ember uralja a körülményeit, és nem azok uralkodnak rajta

„A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog.”
Példabeszédek 12:24

Ki irányítja az életed? A főnököd, az anyagi helyzeted, a barátaid, a munkád, a politikai vagy gazdasági erők, esetleg a gyülekezeted, a hited? (Ebben az értelemben ez most negatív töltésű, vakhit, fanatizmus.) Másoktól és mástól függ, hogy aki szeretnél lenni, az vagy-e, és amit szeretnél tenni, azt teheted-e?

Sok ember életében van ez így. Nem uralkodnak a saját életükben, hanem rabjai a körülményeiknek, és úgy érzik, nem tudnak kitörni ebből a börtönből. Nekik „nem adattak meg” dolgok: nincsenek jó kapcsolataik, nincs 140-es IQ-juk, nem örököltek vagyont, nem járhattak egyetemre, nem kaptak az „élettől” olyan lehetőségeket, amiket mások, és nem voltak szerencsések sem. És talán mind a mai napig pontosan ezekre várnak.

De nem éri meg várni. A szorgalmas ember ugyanis megteremti magának a jó lehetőségeket, a jó kapcsolatokat, tanul, fejleszti önmagát, és rengeteget dolgozik. Ezzel pótolja mindazt, ami nem „adatott meg” számára. És az ilyen ember már nincs kiszolgáltatva a körülményeinek, mert van ereje, kitartása arra, hogy formálja vagy megváltoztassa azokat.

3. A szorgalmas ember elégedett életet él

„…a szorgalmas lelke pedig bővelkedik.”
Példabeszédek 13:4

Az emberek többsége állandó elégedetlenségben éli az életét. Mindegy, hogy mije van, mindig más és mindig több az, amire vágyik. És ez a belső, olthatatlan éhség boldogtalanná teszi.

Az igazi elégedettség, a megelégedés azzal, ami van, nagyon ritka manapság. De a szorgalmas ember ilyen. A „lelke bővölködik” kifejezés egy körülményektől független, elégedett, kiegyensúlyozott, boldog lelkiállapotot fejez ki, aminek a kulcsa éppen az, hogy mi uralkodunk a körülményeinken a szorgalmunk által. Az elégedetlenség egyfajta beteljesületlenség, ami nem foglalkoztatja azt, aki épp a folyamatos beteljesülésen munkálkodik. Annak a várakozás nem elégedetlenséget, hanem kihívást, biztos reménységet jelent, ami motiválja és tovább segíti az életben.

A szorgalmas ember megelégedett. Nem hibáztat mást, nem vár másra, hanem egyszerűen munkálkodik azon, ami még előtte áll.

4. A szorgalmas ember kivívja mások tiszteletét

„Ha látsz ügyesen dolgozó embert, az a királyok szolgálatába fog állani, nem marad az alacsonyrangúak szolgálatában.”
Példabeszédek 22:29

Az „ügyesen” dolgozó ember a héberben a szorgalmas ember. Az ilyenre felfigyelnek a királyok, a pozícióban lévők, és meg akarják szerezni őket. Mert felismerik és elismerik a szorgalmas ember értékét. És itt nem csupán arról van szó, hogy a királyoknak, a vezetőknek érdekük a szorgalmas emberek begyűjtése, hanem ez egyben a tiszteletet, a nagyrabecsülést is kifejezi. A szorgalmas ember méltó arra, hogy észrevegye őt az, aki pozícióban felette áll. És ha észreveszi, magához emeli. Ez pedig a szorgalmas ember felemelkedését jelenti.

5. A szorgalmas ember nem szűkölködik az élet alapvető szükségeiben

„Aki műveli a földjét, annak elég kenyér jut, de aki hiábavalóságokat hajhász, annak szegénység jut.”
Példabeszédek 28:19

A szorgalmas munka biztosítja számunkra és családunk számára a megélhetést. Manapság sok embernek vannak „megélhetési problémái”. Ennek sajnos az az oka, hogy ezeknek az embereknek gyakran „szorgalmassági problémáik” is vannak, és az előzőek ez utóbbiból fakadnak. Szeretnénk gyorsan meggazdagodni, a lehető legkevesebb munkával boldogulni – de ez nem a szorgalom útja. Mindig lesznek, akik gyors sikereket, könnyű gazdagságot fognak kínálni – de ne ess kísértésbe: ezek nem természetesek, nem életszerűek, mert az élet egyszerűen nem így működik.

Isten törvénye, és az élet törvénye azonban az, hogy aki szorgalmasan dolgozik, az fog biztosan boldogulni, legalábbis a kiegyensúlyozott élethez szükséges alapokkal egészen biztosan rendelkezni fog. Nem fog éhezni, lesz hol laknia és lesz mivel ruházkodnia. És ez a szorgalom útjának csak a kezdete!

6. A szorgalmas ember folyamatosan növekedik

„Könnyen szerzett vagyon elfogy, de aki keze munkájával gyűjt, az gyarapodik.”
Példabeszédek 13:11

Salamon azt tanítja, hogy aki szorgalmasan dolgozik, az folyamatosan gyarapodni fog. Ezt jelenti a „prosperitás” kifejezés. Tágul a tér, egyre több a lehetőség, egyre nagyobbak a lehetőségeink.

Sok történetet láttunk-hallottunk már arról, hogy a könnyen jött pénz, a lottónyeremény, az örökség milyen gyorsan lett semmivé. Ezzel szemben azok, akik a nulláról kezdték, de megdolgoztak minden egyes lépésért az életükben, megállíthatatlanul tőrnek előre.

A szorgalmas ember magában hordozza a folyamatos növekedésének kulcsát.

7. A szorgalom az élet minden területén meghozza a maga gyümölcsét!

„Minden munkának megvan a maga haszna, de akinek csak a szája jár, az ínségbe jut.”
Példabeszédek 14:23

A kemény munka minden területen eredményeket fog hozni. MINDEN TERÜLETEN! Nem csak a karrierünk építésében, hanem a kapcsolataink, a házasságunk felépítésében, a gyermeknevelésben, a gyülekezetépítésben. Amilyen területen befektetünk, szorgalmasan dolgozunk, az a terület növekedésnek indul.

Gondold végig az életedet: mennyire jellemzőek rád a szorgalom eredményeként megjelenő pozitív következmények? Mert az igazság az, hogy nagyjából olyan mértékben vagy szorgalmas is.

A jó hír azonban az, hogy a szorgalom kulcsa a mi kezünkben van! Most azonnal kijelölheted az életed azon területeit, amelyekre eddig nem volt jellemző a szorgalom, és változtathatsz rajta!