133 NAPOS LELKI DIÉTA

Három nagy alapkategóriája van az embereknek ebben a tekintetben.

Az emberek első csoportjának nincsenek céljai. Átgondolt, tudatos életcéljai. Legfeljebb pillanatnyi célocskái: kell ez, kell az, valami vágy, amit gyorsan ki kell elégíteni, valami, amit meg kell szerezni, míg nem tolakszik be egy újabb és újabb dolog az életünkbe.

Ezek lehetnek szent dolgok is: egy lelki élmény, egy újabb és újabb szolgálat, amit „meg kell szerezni” – de az életükre vonatkozó átfogó, mélyen átgondold és folyamatosan szem előtt tartott célok hiányoznak.

Azt hiszem, az emberek nagy része így éli az életét.

A második csoportban azok vannak, akiknek vannak céljaik – de azokat mások határozzák meg. A főnökük, a szüleik, a férjük vagy feleségük, rosszabb esetben a gyerekeik, a politikusok vagy az állam, a baráti kör nyomása vagy bármi, bárki más, ami rajtuk kívül áll.

Az ilyen célok lehetnek nagyon komolyak és erőteljesek – gondoljunk a nácizmusra vagy a kommunizmusra, rengeteg olyan családra, ahol egyik vagy másik fél zsarnokoskodik, vagy a főnökre, aki kiskirályként vagy rabszolgatartóként viselkedik a beosztottaival. És a békesség kedvéért, megszokásból, félelemből, érdekből vagy épp érdektelenségből ezekbe is bele lehet merülni, el lehet bennük rejtőzni.

Tehát ők tartoznak a második csoportba: akiknek vannak bizonyos céljaik, de azok nem a sajátjuk, hanem valaki más „kényszeríti” rá őket.

A harmadik – és legkisebb – csoportba azok tartoznak, akik tudatosan élik az életüket.

Akik hajlandók átgondolni az életüket, célokat kitűzni, és azokért keményen dolgozni is. Akik időt, erőt fektetnek be a célok kitűzésébe, azok ellenőrzésébe és természetesen a megvalósításukba. Az ő életük kulcs az ÖNFEGYELEM, amellyel mindezt megteszik. Ők nem mondják, hogy nincs idejük, hogy ez nem fontos, hogy majd holnap vagy a hétvégén… mert tudják, hogy az életük a saját kezükben van. És ha ennél a példánál maradunk: az első csoportnál senki nem fogja a kormányt, a másodiknál valaki más, míg ennél a harmadiknál mi magunk vagyunk a saját életünk kormányosai.

Valószínűleg azok csinálták meg a tegnapi feladatot, akik ebbe a csoportba tartoznak, vagy akik komolyan gondolták, hogy ide akarnak tartozni ezután!

És még valami – mivel hívők vagyunk, nehogy félreértés legyen ebben. Nincsen negyedik csoport, akiknek Isten fogja a kormányt. Legalábbis ebben az összefüggésben nincsen. Mert Isten nem bábokat vagy robotokat teremtett magának, hanem embereket, akiknek megmutatja a helyes irányt, és azt várja tőlük, hogy éberen a kormánynál állva arra vezessék a hajójukat, amelyet Ő majd megmutat nekik. De Isten nem fog helyettünk kormányozni! Ez kegyesen hangzik, csak épp nem igaz! Ezért van rengeteg céltalan hívő ember a gyülekezeteinkben (az első csoportban), és ezért nőhetnek fel könnyen olyan karizmatikus lelki-vallási „diktátorok”, akiket vakon követnek sokan (a második csoportból), mert helyettük tűznek ki célokat – még a saját személyes életükben is.

Az ember természeténél és teremtettségénél fogva CÉLTUDATOS LÉNY – ha nem látunk magunk előtt valóságos, elérhető, reális és motiváló célokat, akkor jön az apátia, a fásultság, a kedvetlenség, haszontalannak érezzük magunkat, és értéktelennek – és számunkra az egész élet egy hiábavaló mókuskerékké válik. És ezzel együtt jönnek a pszichoszomatikus és lelki betegségek. Csodálkozom, hogy ma, amikor mindenki arról beszél, hogy a társadalmunk zöme beteg ember, lelkileg mindenképpen, a depresszió népbetegség, akkor miért nem hozza ezt szinte senki összefüggésbe azzal, hogy az emberek élete céltalan és üres. Nincs tartalma. És akkor csodálkozunk, hogy már a keretek is bomladoznak?

Mit jelent a CÉL?

Nézzünk meg pár szótári meghatározást:

1. Kitűzött eltalálandó tárgy, test.

Robik Hood az íjával célba talált. A vadász nem téveszti szem elől a célt.

2. A cél az, amit el akarunk érni a jövőben. Ez olyan kívánatos dolog vagy állapot, ami felé haladunk, és ami a szemünk előtt lebeg, és aminek elérése boldogabbá tesz.

Gyerekkorában Józsi célja az volt, hogy orvos legyen. Holnap eléri a célját: megkapja az elvégzett munkájáért járó pénzt.

3. Átvitt: Kitűzött végpont. Folyamatnak, változásnak, mozgásnak előre meghatározott végső pontja, aminek elérése után az a folyamat, változás, mozgás már nem folytatódik.

Az utazás célja a Távol-Kelet volt. A gyártási folyamat célja a késztermék előállítása.

4. Átvitt: Rendeltetés. Egy dolog, tárgy, tevékenység előre meghatározott használati értelme.

Az a leghelyesebb, ha minden eszközünket a céljának megfelelően használjuk. A rendszeres sport egyik célja a testmozgás, így az egészséges testi állapot fenntartása.

Az a furcsa, hogy ha egy-egy „apróbb” feladatról van szó, akkor képesek vagyunk célokat kitűzni – hisz ismerjük az alapelveit és a módszereit is. Ám ha az életünkről van szó, akkor hirtelen olyan bonyolult és kivitelezhetetlen feladatnak tűnik, hogy „azt se tudjuk, hol kezdjük…”

Nos ebben, szeretnénk segíteni.

Holnap jön a következő feladat. Kérlek már most, akkor olvasd el a soron következő leckét, amikor tudsz időt szakítani arra, hogy elvégezd a feladatot! Így van értelme ennek az egésznek!