133 NAPOS LELKI DIÉTA

 A mai világban nagy hiánycikk a férfias férni. Vezető férfiaktól és feleségektől, lányoktól-asszonyoktól ugyanezt hallani manapság. Különösen keresztény berkeken belül.

Ez a lecke bár a férfiasságról fog szólni – nem csak férfiaknak szól!

Ha férfi vagy: gondold át mindazt, amit most olvasni fogsz.

Ha hölgy – bizonyára van férfi a közeledben: a férjed, a szerelmed, a fiad, egy jó barátod. Beszélgess vele ezekről – segíts neki, hogy férfi lehessen!

Tehát a mai téma: miért jó férfinak lenni?

Mindössze két impulzust szeretnék ma adni.

Az első Müller Péter néhány gondolata. Bár ő nem kifejezetten keresztény gondolkodó, amit a férfiasságról mond, mindenki számára megszívlelendő:

„Nem az a baj, hogy évezredek óta férfiuralom van. Hanem az, hogy nem tudjuk, mit jelent igazán férfinak lenni! A férfiasság eredeti, ősi értelmében áldozatra való képességet jelentett. Odaadást. Hűséget. Megbízhatóságot. Szilárd alapot, melyre építeni lehet. A család és a közösség számára védelmet. Olyan erőt, mely az önfeladásban, az áldozatban nyilvánul meg. Az igazi férfi önakaratáról lemond, s erejét egy magasabb Akarat, egy eszmény szolgálatába állítja. Az ilyen férfiakat nevezték valaha hősöknek.
Az igazi férfi nem agresszív. Sőt, éppen ő az, aki önmagában és a világban az agressziót legyőzi. A lovagi erény sohasem a támadás, hanem a védelem volt. Nem a háború, hanem a béke megóvása.
És főleg nem a hódítás, hanem a közösség megmentése. A hűség. Ezen alapszik a keleti harcművészet és az ősi szamuráj hagyomány. A keleti harci művészetekben csakis a védelem a megengedett! A harcost nem támadásra, hanem bölcs védekezésre nevelték, s feladata nem az volt, hogy önmagát, hanem hogy az igazságot, a békét, a becsületet és az igazi értékeket védje meg, akár az élete árán is. “Erős az, aki önmagát legyőzte” – mondja Konfucius. Az agresszív, hódító, mindenkit legázoló, győzelemre törő, könyörtelen és önző férfi, aki nem az igazságot védi, hanem bosszút áll és rabol, aki a saját érdekein túl senkire tekintettel nincs, nem az Igazi Férfi arca! Ez a torzképe. Igen, ezek lettünk, uraim: durvák, kemények, karrieristák, nemes eszmények nélkül élők. Elfelejtettük, hogy a legnagyobb férfierény a szelídség, a hűség és az, hogy a magasabbért föl tudjuk áldozni magunkat. Nem az a baj, hogy “férfiuralom” van – az a baj, hogy nincsenek valódi férfiak. Mi nem azok vagyunk.
Pörgünk magunk körül, mániásan rohanunk nem létező célok felé – de megbízni bennünk, főleg egy életen át, nem lehet. Ha körülnézel az utcán, sok szép lányt látsz, de alig találkozol már szép férfival. ez nem csak az én véleményem: rengeteg lány és asszony mondta ezt már nekem. Nem a “jóképű” fiúkról és a divatról beszéltek. Kigyúrt testet és erőszakos arcot látni. De a férfiszépséghez hozzátartozik valami, ami nem csupán deltás test, divatos kopaszság és rongyos farmer. (Mellesleg érdemes megfigyelni, hogy a színesen öltözött, ápolt nők között miféle jellegtelen ruhákban járnak manapság a férfiak, s külsejükre milyen keveset adnak!)

A férfi szépségének lényege a nemesség. A nemesség egy benső tartásnak, egy önmagunkkal vívott győztes küzdelemnek tükröződése. Olyan férfi arcán jelenik meg, aki önmaga ura. Erőszak nincs rajta. Mohóság sem tükröződik vonásain. Alkatilag lehet kövér vagy sovány, nem ez a lényeg, hanem egy olyan lelkület, mely belülről megszépíti a férfit. Még akkor is, ha nem szépnek született. A nemesség nem az agresszív egónak, hanem a fensőbbrendű Énnek a jele egy férfi arcán. Ereje nem durva, hanem finom. Erélyes, de nem erőszakos. Szemében az értelem és érzelem egysége tükröződik. Ilyen arcra mondjuk, hogy korszerűtlen. Nem divat manapság.”

A második impulzus egy fogadalom, amit évekkel ezelőtt gyülekezetünk egy kis csoportjának állítottam össze. Ez a csoport fiatal férfiakból állt, és úgy hívtuk magunkat, a HARCOSOK KLUBJA.

Hetente összegyűltünk, és tanulmányoztuk a Biblia férfi-alakjait. És tettünk egyfajta fogadalmat, elsősorban magunknak. Ezt akarom még leírni ma. Bátor fogadalom ez, ha valaki komolyan gondolja. De talán érdemes lenne a bátor férfiakká válni – „nemes” férfiakká – ahogy az előbb is olvashattuk.

Tehát íme, a fogadalmunk:

Hisszük, hogy Isten helyre akarja állítani a férfiakat identitásukban, felelősségvállalásukban és vezetői szerepükben a családjukban, a gyülekezetükben és a társadalomban egyaránt.

Ma Istennek és a világnak ERŐS FÉRFIAKRA van szüksége ERŐS ELKÖTELEZETTSÉGGEL!

E CÉLBÓL:

1. Elkötelezzük magunkat az Istennel való mély és valóságos közösség ápolására, amely rendszeres bibliatanulmányozásból, rendszeres és mély imaéletből valamint az Isten Igéjének illetve a Szent Szellem vezetésének való kompromisszumok nélküli engedelmességből áll.

2. Elkötelezzük magunkat az testi, erkölcsi és szexuális tisztaság mellett. A testi tisztaság az egészséges életmódot és a rendszeres testedzést, sportot jelenti. Az erkölcsi tisztaság a bűntől való elhatárolódást jelenti jellemünkben, kapcsolatainkban, gondolatainkban és tetteinkben. A szexuális tisztaság pedig a házasságon kívüli mindennemű szexuális kapcsolat és a pornográfia minden formájának megtagadása.

3. Elkötelezzük magunkat a szilárd házasság és a családi élet ápolása mellett, amelyben a feleségünkkel való kapcsolatunkat tudatosan építjük és gazdagítjuk, gyermekeinket neveljük és családunkra lelkileg, fizikailag, anyagilag példaadó módon gondot viselünk. Elkötelezzük magunkat arra, hogy a családunkra tudatosan fordítunk elegendő minőségi időt.

4. Elkötelezzük magunkat gyülekezetünk építésére és szolgálatára. Időnkkel, lehetőségeinkkel, tehetségünkkel és anyagi forrásainkkal Isten dicsőségére és gyülekezetünk támogatására sáfárkodunk.

5. Elkötelezzük magunkat a rendszeres és erőteljes közbenjáró imádságra és szellemi harcra nemzetünkért, városunkért, családunkért, barátainkért és gyülekezetünkért.

6. Elkötelezzük magunkat az evangélium továbbadására.

7. Elkötelezzük magunkat a társadalmi közjó építésére és szolgálatára, embertársaink testi-lelki-szellemi szükségeinek betöltésére. Becsületes állampolgárok és adófizetők vagyunk, akik nemzetünk építésén munkálkodunk. Országunk vezetőiért imádkozunk, és mindig tisztelettel beszélünk róluk. Hitünket nyíltan és szeretettel felvállaljuk a társadalomban is.

8. Elkötelezzük magunkat az egymás felé való őszinteségre, lojalitásra és valóságos barátságok építésére, amelyben egymást támogathatjuk, és segíthetjük. Egymást tiszteljük és becsüljük, és szívesen tanulunk együtt illetve egymástól, hogy küldetésünket Isten dicsőségére és embertársaink, szeretteink és önmagunk örömére betölthessük. Ha egy társunk bajba jut, nem hagyjuk el, hanem kiállunk mellette, és erőnkhöz, lehetőségeinkhez mérten segítjük és támogatjuk. Az életünket számonkérhetővé tesszük, és elfogadjuk egymás intését és helyreigazítását.

Csak egy gondolat a végére: tudom, hogy betarthatatlannak tűnik. Én sem tudtam-tudom betartani minden pontját. De adhat egy célt, ami irányt szabhat a gondolkodásunknak, motivációinknak, törekvésünknek. És talán ez a fontos. Ez lehet egy minta, ami szerint érdemes élni, férfiként, keresztény férfiként! És ha elesünk, akkor majd megtisztulunk Krisztus kegyelmében, felállunk, és még eltökéltebben folytatjuk az utunkat.