Magyarázó Bibliafordítás: A teljes Máté evangéliuma

A Magyarázó Bibliafordítás munkájába 2006-ban kezdtem bele a The Bible League / TBL Magyarország megbízására, és az Újszövetséget kb. két és fél év munkájával fordítottam le. Az életem felszínén viharok dúltak, de a Bibliához való „menekülés” kapaszkodót adott, és Isten ebben az időszakban nagyon sokat tanított ezen a „munkán” keresztül, amiért a mai napig is nagyon hálás vagyok. Sajnos azóta több olyan dolog is történt, ami miatt az elkészült fordítás még nem kerülhetett kiadásra, a legfontosabb talán, hogy a TBL visszavonta forrásait az európai régióból, így a kiadás finanszírozásának lehetősége a munka végére megszűnt. Ahhoz, hogy a Magyarázó Bibliafordítás kiadásra kerülhessen, még hátra van egy több lépcsős, nagyon komoly szaklektorálás, illetve a kiadáshoz szükséges anyagi tőke összegyűjtése – nem beszélve egy átfogó revideálási munkáról, amit az elmúlt évek visszajelzései is szükségessé tesznek.

Az alábbi néhány szempontot 2006-ban fogalmaztuk meg, amikor a munka elkezdődött – ez megmutatja a kiadóval közös motivációnkat és hozzáállásunkat a feladathoz:

1. A fordítás alapvető célkitűzése, hogy egy „kánaáni nyelvezettől” mentes, mindenki számára érthető bibliafordítás készüljön el, amit a teológiai ismeretekkel és gyülekezeti előélettel nem rendelkező „első olvasók” is önállóan megérthetnek. A fordító és a kiadó célkitűzése egy kifejezetten világi piacra készült bibliafordítás elkészítése, amely elsősorban a világi terjesztőhálózatokon keresztül jut el a világi olvasókhoz. Szeretnénk „divatba hozni” a biblia olvasását egy tartalmilag kimondottan érthető, élvezetes, és kiadásában is színvonalas, figyelemfelkeltő bibliakiadással.

2. Éppen ezért a fordítás NEM SZÓ SZERINTI visszaadásra törekszik, hanem a gondolatok és a mondanivaló visszaadására. Ez azt jelenti, hogy az általánosan elterjedt szó szerinti fordítási metodika helyett az úgynevezett parafrázis-jellegű fordítás alapján készült. Ilyen jellegű fordítás magyarul eddig nem jelent meg, és angol nyelven sem jellemző (a méltán „híres” The Message fordítás ilyen).

3. Az első olvasók megértését,, illetve a bibliai szöveg helyes értelmezését segítve sok helyen a történelmi, kulturális, életmódbeli távolságok az igeversen belül vannak megmagyarázva, ugyanígy olyan kifejezések, amelyeket ugyanezen okokból nem ismerhetünk (mértékegységek, tárgyak rendeltetése, stb.)

4. Bizonyos helyeken a jobb érthetőség kedvéért ki vannak mondva azok a dolgok is, amelyek a leírt szövegben nincsenek benne, de amikor mindez elhangzott, mindenki számára egyértelmű és magától értetődő lehetett. Ez főképpen a történeti leírásoknál fordulhat elő, az evangéliumokban és az Apostolok Cselekedeteiben.

5. A fordítás NEM KÍVÁN TEOLÓGIAI DOLGOKBAN ÁLLÁST FOGLALNI! A fordítás minden esetben az eredeti görög / héber szöveg jelentésére épül, és nem azok teológiai és főképpen felekezeti értelmezésén. Tudomásul kell vennünk, hogy a bibliafordítások magukban hordozzák a fordítók / kiadók teológiai és felekezeti jegyeit, erre azonban én őszintén igyekeztem figyelni, és csak nyelvi szempontokat igyekeztem érvényesíteni. Ahol teológiailag meglepő állításokkal találkozhat az olvasó, ott általában az eredeti nyelvből fakadó értelmezés illetve a tradícionális fordítások és felekezeti teológiák közötti különbség fedezhető fel. Személyes véleményem és eddigi ismereteim szerint a bibliafordítások alapvetően fordítói tradíciókon nyugszanak, és nem az eredeti szöveg kompromisszumok nélküli visszaadásán, abból ugyanis teológiai problémák származhatnak.

A fordítás tehát (1) az eredeti szöveg jelentése és nyelvtani/hermeneutikai helyzete, (2) az eredeti szituáció közege, (3) az igeversen belüli önértelmezés (4) és a közvetlen alkalmazhatóság alapelvein nyugszik.

6. A Lélek / Szellem szó fordításának problematikája végigkísérte a több mint két éves fordítói munkát – és őszintén szólva még most sincsen lezárva. Rengeteg az érv-ellenérv ebben a témában. Az elsődleges szempont a fordítás elkészítésénél az volt, hogy a teológiai és gyülekezeti háttér nélkül élő mai ember megértse a Biblia üzenetét – így az ő szókincse és gondolkodási mintája fontosabb volt, mint a keresztények teológiai hangsúlyai. A Biblia értelmezésében és különösen a tanítói szolgálatban elengedhetetlenül fontos a lélek és szellem szó különbözőségének értése és kifejezése – de lehetséges, hogy a magyar nyelv sajátosságait és a magyarok nyelvhasználatát figyelembe véve ezt nem lehet egyetlen szó használatával „elintézni”. Már ha következetesek akarunk lenni nyelvileg. (lelkész helyett szellemész, a lelki- és szellemi munka teljesen ellentétes értelmezése, stb. stb.) A fordításban igyekeztem a lélek és a szellem szót helyesen használni az emberrel kapcsolatban, azonban Isten harmadik személyére egyelőre a Szentlélek kifejezést használjuk.

7. A stílust tekintve kifejezett célja a fordításnak, hogy élvezetes legyen Bibliát olvasni, legalább annyira kössön le akár órák hosszat, mint bármilyen könyv. Éppen ezért a fordítás stílusa a mai nyelvezethez igazodó, nyílt és őszinte hangvételű, amely nem tűr vallásos tabukat és nem mellőzi a humort sem. Mai embereket szeretnénk megszólítani egy kortól független üzenettel. Hitünk szerint a tartalomnak kell mindig változatlannak maradni, a formának viszont mindig alakulnia kell az olvasókhoz / befogadókhoz.

És végezetül: nem vagyok tévedhetetlen teológus, sőt, talán túl fiatal és tapasztalatlan vagyok ahhoz, hogy egy ilyen nagy feladathoz „méltó” legyek. Arról nem is beszélve, hogy tökéletes sem vagyok, sajnos nagy mélységeket kellett megjárnom a bűneim és hiányosságaim miatt. De Isten kegyelmébe kapaszkodva engedelmeskedtem az elhívásomnak. Állandóan tanulok és fejlődök, pár nagyszerű mentorral és baráttal ajándékozott meg Isten, akiknek nagyon sokat köszönhetek mind e mai napig.

Mindezzel csak jelezni akartam, hogy bizonyára lesznek olyan igeszakaszok, amelyeket esetleg nem tudtam én magam sem helyesen értelmezni vagy visszaadni. Ezért már most bocsánatot kérek. Ez az „emberi rész” ebben, és minden ilyen jellegű a munkában! Azért kezdtem bele ebbe a munkába (is), hogy szolgálhassam Uramat, és segíthessek másokat Őt megismerni és Őhozzá eltalálni. Hiszem, hogy Isten üzenete mindennek ellenére megszólít, átformál, és nem csak biztos iránytűje lehet sodródó életünknek, hanem a Vele való személyes kapcsolatnak is a csatornája lehet.

Minden kritikára, véleményre nyitott vagyok, ami segítheti a fordítás letisztulását, illetve minden segítséget szívesen fogadok, ami lehetővé tenné a Magyarázó Bibliafordítás megjelentetését.

Ha mindezek után szívesen elolvasod a Máté evangéliumának 50 A4-es oldalnyi szövegét, le tudod tölteni erre a linkre kattintva!

Várom a véleményeket, hozzászólásokat!
Köszönöm!

7 hozzászólás
 1. infaustus
  infaustus says:

  Szeretem az ilyen fordításokat. Vannak benne egész jó megoldások is. Leginkább János evangéliumára lennék kíváncsi, remélem hamarosan már beszerezhető lesz a könyvesboltokban. Hasonló fordítás jó lenne az Ószövetségből is. Kár, hogy az Egyszerű fordítás ószövetségi részét nem adták ki. Mindenesetre örülök a munkádnak, Sanyi. ;]

  Válasz
 2. Kono
  Kono says:

  Kedves Sanyi!

  Örülök annak, h ezt feltetted ide, szívesen olvasom az igét több fordításban is. Egyetlen apró észrevétel: a lelkész lelkekkel foglalkozik, nem szellemekkel, ezért nem szellemész a neve.

  Válasz
 3. Zsotza
  Zsotza says:

  Isten áldása legyen továbbra is Rajtad,és Munkádon,Sanyi! Vannak tesók,akik idegenkednek az újabb fordításoktól (“csak a Károli az igazi”),de nem szabad a Bibliát bezárni “nyelvi skanzenbe”! Gratulálok!

  Válasz
 4. demura
  demura says:

  Kedves Sanyi !

  Nagyon örülök, hogy megszületett ez a fordítás. Nagyon jónak tartom.
  Én ha igét ilvasok, általában több fordításban is megnézem azokat a verseket, amik foglalkoztatnak.
  Csak egy észrevétel. A bevezetőben azt írtad, hogy hogy Isten harmadik személyét Szentlélekkként nevezed a fordításban, viszont mindjárt az első felyezetben Szentszellemként szerepel. Aminek én személy szerint nagyon örülök.
  Igaz hogy Baptista vagyok, de ez nem akadályoz meg abban, hogy felül tudjak emelkedni a felekezeti, és teológiai kereteken.

  Az Úr áldjon meg téged, és mindazokat, akik fáradoztak az új Bibliafordítás létrejöttében.

  Nagyon szeretném már a kezemben tartani.

  Áldott életet !

  demura.

  Válasz
 5. boresit
  boresit says:

  Nagy nap a mai! Hozzákezdtem a fordítás revideálásához és a kiadásra történő előkészítéséhez. A cél, hogy 2011 karácsonyára megjelenhessen. Persze ez rengeteg munka, pénzt kell szereznem hozzá, és ami a legfontosabb, lektoráltatnom kell – de a mai nappal hivatalosan is belevágtam a fejszém a kiadásába! Minden imádságért és támogatásért hálás vagyok!

  Válasz

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük