János második levele


Magyarázó bibliafordítás
Fordította: Szűcs Sándor © 2006-2011.
Letöltés PDF-ben

 1. Drága testvéreim az Úrban, én, a ti pásztorotok köszöntelek benneteket őszinte szeretettel a szívemben, ahogyan mindenki érez a testvérei iránt, aki megismerte az igazságot Jézus Krisztusban,
 2. azt az igazságot, amely bennünk él és soha el nem távozik tőlünk-
 3. A kegyelem, az irgalom és a békesség töltse be szíveteket, amelyet az Atya Isten és az Úr Jézus Krisztus ad nektek bőségesen, és ez teremje meg bennetek az igaz élet és a szeretet gyümölcsét.
 4. El sem tudom mondani, mennyire örültem annak, hogy láttam közületek sokakat, akik Isten rendeléseit megtartva élik az életüket.
 5. Azonban engedjétek meg nekem, hogy emlékeztesselek benneteket a legfontosabb parancsolatra, amely nélkül a többi sem lehet teljes: kérlek szeressétek is egymást Isten szeretetével!
 6. Mert a parancsolatok megtartása szeretet nélkül nagy félreértése Isten akaratának. Ez a legelső és legfontosabb parancs, tulajdonképpen az egyetlen, amit ha meg tudunk tartani, akkor a többivel sem lesz probléma: hogy az Isten szeretetét tegyük megismerhetővé minden ember számára!
 7. Mert a hamis tanítók elözönlötték a világot, és mindenütt hirdetik tanaikat, és mindenféle új utakat és praktikákat ajánlanak arra, hogyan mentsétek meg a lelketeket, de Jézus Krisztust nem vallják az egyetlen Megváltó Istennek. Vigyázzatok, nehogy megtévesszenek, az összes ilyen hamis tanítás mögött az Antikrisztus áll!
 8. Ti ragaszkodjatok Jézus Krisztushoz, és Őt kövessétek azáltal, hogy egymást szeretitek, így nem fogjátok elveszíteni mindazt, amit Őbenne már megnyertetek, hanem az Ő munkája bennetek kiteljesedik.
 9. Ne hagyjátok el a Jézus Krisztus, mert akkor az Istennel való közösséget is elveszítitek! Tartsatok ki hűségesen Isten kijelentése és tanítása mellett, amit a Bibliából megismerhettek, és akkor az Atya és a Fiú is közösséget vállal veletek a Szent Szellem által.
 10. Ha bárki más evangéliumot hirdetne nektek, ne is hallgassátok végig, és semmiképpen ne engedjétek, hogy megfertőzzön benneteket!
 11. Ha közösséget vállaltok az ilyen hamis tanítókkal, ti magatok is megfertőződtök azok hazugságaival, és kaput nyittok a Gonosznak!
 12. Annyi mindent szeretnék még írni nektek, de remélem nemsokára találkozhatunk, s akkor majd mindent elmondhatok nektek személyesen is.
 13. Köszöntenek benneteket testvérnőitek gyermekei. Ámen.