Júdás levele


Magyarázó bibliafordítás
Fordította: Szűcs Sándor © 2006-2011.
Letöltés PDF-ben

 1. Ezt a levelet én írom, Júdás, Jézus Krisztus szolgája, Jakab testvére. Azoknak írok, akiket az Atya Isten megszólított, megszentelt és Krisztusban garanciát adott az életükre.
 2. Istenünk kegyelme, békessége és szeretete áradjon rátok gazdagon!
 3. Drága barátaim, annyi mindent szeretnék írni nektek a megváltásunkról, de a legelső, ami eszembe jut, egy figyelmeztetés: nagyon komolyan őrizzétek a hitetek tisztaságát!
 4. Ugyanis alattomos tévtanításokat hintenek el közöttünk olyanok, akik Isten kegyelmével visszaélnek. Azt hirdetik, hogy mivel Isten úgyis szeret bennünket, és úgyis megbocsát mindent nekünk, úgy élhetünk, ahogy csak akarunk. Félretesznek minden erkölcsi törvényt, és ezzel tulajdonképpen Istent is, és a mi Urunkat, Jézus Krisztust is megtagadják és megszégyenítik.
 5. Az igaz, hogy Isten nektek már kegyelmet adott, de ez nem ok arra, hogy ezzel visszaéljetek! Emlékezzetek arra, amikor Isten megszabadította népét az egyiptomi fogságból, de mivel hitetlenek voltak, az egész népet elpusztította a pusztában!
 6. A saját angyalait, akikre hatalmat bízott, amikor fellázadtak ellene, bilincsekbe verte és a sötétségbe zárta.
 7. Emlékezzetek Szodoma és Gomora városára, és a többire, akik ugyanolyan förtelmes szexuális bűnök között éltek! Isten soha nem hagyja ítélet nélkül a törvényeinek sárba tiprását!
 8. Akik miatt most írom ezt a levelet, hozzájuk hasonlítanak: a kegyelmet ürügynek használják arra, hogy a bűntől ne kelljen elszakadniuk. Azt tanítják, hogy csak a szellemünk tisztasága számít, a testünkkel pedig azt teszünk, amit csak akarunk. Ezzel azonban Isten hatalmi rendjét és dicsőségét is meggyalázzák!
 9. Elmondom nektek, hogy még Mihály arkangyal sem mert a Sátánra önhatalmúan átkot vagy ítéletet mondani, amikor Mózes testéért küzdött vele, hanem csak annyit mondott: az Úr büntessen meg! Látjátok, még egy angyalfejedelem, egy ilyen teljesen egyértelmű szituációban sem tett semmi olyat, amivel Istent megkerülte volna!
 10. De ezek?! Úgy élnek, mint az állatok, akiket csak a vad ösztöneik hajtanak, miközben Istenre hivatkoznak, akiről semmit nem tudnak!
 11. Szörnyű ítélet vár rájuk, mert Káin útján indultak el, mint akik nem tisztelnek sem embert, sem Istent; Bálámhoz hasonlóan hasznot akarnak húzni Isten meggyalázásából és ugyanolyan lázadókká váltak, mint Kóré, Mózes idejében.
 12. Amikor vállaljátok velük az asztalközösséget, amikor beengeditek őket a gyülekezeti közösségetekbe őket, az olyan, mint amikor összemocskoljátok a ruhátokat: messziről látszik a szennyfolt, és zavarja a szemet! Vigyázzatok, mert olyanokká váltok ti is miattuk, mint a szél kergette felhők, amelyekből nem esik eső, vagy mint a gyökerestől kivágott gyümölcstelen fák, amelyek maguk is elpusztulnak, és gyümölcsöt sem hoznak többé!
 13. Ahogy a megvadult tengerek a viharban, szennyes, habzó hullámokat hánynak, amelyek csak pusztítanak, úgy borítanak el mindent maguk körül ezek az emberek a mocskos dolgaikkal! Olyanok, mint az eltévedt csillagok, amelyekre az örök sötétség vár.
 14. Már Énókh is prófétált az ilyen emberekről az Ádám utáni hetedik generációból, amikor ezt mondta: „Meglátjátok majd, eljön az Úr szentjeinek megszámlálhatatlan sokaságával,
 15. hogy ítéletet tartson minden ember felett, és megbüntesse az ellene lázadókat! Elítéli őket minden tettükért, amelyeket Nélküle vagy Ellene tettek, és minden Őt gyalázó vagy Rá szégyent hozó beszédért, amelyet kimondtak.”
 16. Ezek mind olyan emberek, akik mindenhol csak hibát keresnek, kritizálnak és panaszkodnak, a saját élvezeteiket keresik, szeretnek nagyokat mondani, és eladják magukat bárkinek, akiből hasznot lehet húzni.
 17. Ti azonban, drága barátaim, ne kövessétek őket és ne vállaljatok közösséget velük! Emlékezzetek mindarra, amit a mi Urunk, Jézus Krisztus apostolai előre megmondtak!
 18. Hogy az utolsó napokban egyre több olyan ember lesz majd, aki Isten nevére hoz szégyent az istentelen, ostoba és gyalázatos életével.
 19. Az ilyenek fognak szakadásokat és botrányokat okozni közöttetek és tönkreteszik a gyülekezeteiteket! Vigyázzatok nagyon, hogy ki tudjátok szűrni az ilyen embereket, akik Istenre hivatkoznak, de csak bűnökkel van tele az életük, a Szent Szellem azonban nem él bennük!
 20. Drága Barátaim! Növekedjetek és erősödjetek hitetekben és hűségetekben, és éljetek mély imádó és imádkozó életet a Szent Szellem vezetése alatt!
 21. Ragaszkodjatok Isten szeretetéhez, és mindig álljatok készen a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelére, amely az örök életet jelenti mindannyiunk számára!
 22. Bánjatok irgalmasan mindenkivel, akivel csak tudtok, mentsétek meg, akit csak lehet,
 23. hogy minél több embert ki tudjatok ragadni az ítélet emésztő tüzéből! De legyetek óvatosak, nehogy benneteket is beszennyezzen mások bűneinek mocska, miközben segíteni akartok rajtuk!
 24. Isten azonban meg tud őrizni benneteket attól, hogy kibillenjetek az egyensúlyotokból és elessetek, és higgyétek el, képes arra, hogy megtartson benneteket a legnehezebb körülmények között is! Ez lesz az Ő dicsőségére és örömére!
 25. Csodálatos és hatalmas Istenünk van, az egyetlen, aki megment és megtart bennünket! Az övé minden dicsőség és minden hatalom Jézus Krisztus által most és örökké!