Mark Driscoll: Lelki ajándékok – bevezetés

Akkor kezdjük el Mark Driscoll lelki ajéndékokról szóló post-sorozatát. Ezt a sorozatot kérésemre Tóth Zsuzsi barátunk és munkatársunk fordította le – köszönöm neki is, innen is :-) Ahogy írtam korábban, 2-3 naponta fogok egy-egy új részt közreadni.

Szóljatok hozzá, beszélgessünk erről a témáról! És ha tetszik, ha hasznosnak ítélitek, kérlek küldjétek tovább a blogunk linkjét!

Bevezetés

„A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele” (1Kor 12,7)

Jézust földi élete során a Szentlélek tette alkalmassá, hogy szolgálatát végezze. Jézus azt mondta, hogy egy nap a keresztények  még nagyobb szolgálatot fognak végezni, mint ő (János 14,12). Noha ez nem azt jelenti, hogy a keresztények nagyobbak lennének, mint Jézus, ez azt jelenti, hogy a keresztények szintén tehetségesek és a Szentlélek őket is alkalmassá teszi, hogy még több embernek szolgáljanak, mint Jézus, mert hívők milliói terjedtek el a földön. Ezért, ahogy a lelki ajándékokról szóló tanulmányunkat megkezdjük, a legelső dolog, amit látnunk kell az, hogy a mi személyes szolgálatunk Jézus szolgálatának a folytatása. Vagy összegzésképpen, Isten ajándékait Isten Lelke osztja ki, ezért Isten gyülekezete úgy tud szolgálni, mint Isten Fia.

Négy alapvető álláspont van  a lelki ajándékok terén:

1.) A lelki ajándékok már megszűntek

A természetfeletti ajándékoknak (pl. nyelveken szólás és próféciák) csak a korai egyházban volt jelentősége, és ma már nem szabad őket gyakorolni.

2.) Karizmatikusok

A természetfölötti ajándékokat minden generáció megkapja, és az Írás korlátai szerint tanácsos gyakorolni azokat.

3.) Karizmániákusok

A természetfeletti ajándékokat minden generáció megkapja. A kortárs kijelentések valójában egyenrangúak a Bibliával.

4.) Pünkösdiek

Lényegében ugyanaz, mint a karizmatikusok álláspontja, de szerintük csak az keresztény, aki nyelveken szólva veszi a Szentlelket.

A lelki ajándékokat gyakran félreértik

„A lelki ajándékokra nézve pedig, testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek.” (1Kor 12,1)

Sajnos a tudatlanság napjainkban a lelki ajándékokkal kapcsolatban továbbra is folytatódik. Fontos, hogy tisztázzuk a lelki ajándékokról legtöbbet vitatott szempontokat.

A lelki ajándékok különböznek természetes képességeinktől (pl. zenei képesség, kreativitás, atlétai alkat, számítógépes
készségek) abban, hogy a lelki ajándékok újjászületéskor, az előbb felsoroltak pedig természetes születéskor adatnak.

Mivel nincs meg teljesen a lelki ajándékok komplett listája az Újszövetségben, ha az összes listát összeszerkesztjük, még
az sem fogja megadni a teljes listát (1Kor 12, 8-10; 12,28; Róma 12, 6-8; Ef 4,11;  1Péter 4,11)

Minden ember különböző mértékű lelki ajándékot kapott. Nyitottnak kell lennünk, hogy saját adományunkon kívül is szolgáljunk. Isten fog adni szenvedélyt és lehetőségeket kiegészítésül természetes talentumainkhoz és lelki ajándékainkhoz.  Ajándékunk/ajándékaink felfedezése kapcsolatban van vágyaink, vidámságunk és hatékonyságunk felbecsülésével. Minden ajándékot ki kell művelnünk ahhoz, hogy hatékonyak legyünk szolgálatunk során

Mi az értelme a lelki ajándékoknak?

A lelki ajándékok Jézus uralmát szolgálják!

„Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: „Jézus átkozott”, aki Isten lelke által szól; és senki sem mondhatja: „Jézus Úr”, csakis a Szentlélek által.” (1Kor 12, 2-3)

A teljes pontja a szolgálatnak és a lelki ajándékoknak az, hogy kinyilatkoztassák Jézus Krisztus istenként gyakorolt uralmát minden és mindenki felett. Ezért, ha valaki azt mondja, hogy ő keresztény, vagy szolgálni szeretne, de nem állítja határozottan Jézus Krisztus uralmát, nincs meg benne Isten Lelke. Az elsődleges bizonyítéka, hogy egy személyben ott van a Szentlélek, a Jézus iránti szeretet és alávetettség.

A lelki ajándékokat a Szentháromság Isten adja

„A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a Lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de a Lélek ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghezviszi mindenkiben, ugyanaz.” (1Kor 12, 4-6)

Íme, itt látható, hogy a teljes Háromság magában foglalja a gyülekezet szolgálatra történő megajándékozását.

A lelki ajándékok mindegyike a teljes gyülekezet javára létezik

„A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.” (1Kor 12,7)

Bármi is az ajándékod, az ajándék célja az, hogy felépítse a teljes gyülekezetet, és annak hasznára legyen, ne csak az egyén gazdagodjék az ajándék használata során.

A lelki ajándékokat Isten jelöli ki

„De mindezt egy és ugyanazon Lélek munkálja, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, ahogy akarja.” (1Kor 12,11)

A lelki ajándékok Isten választása alapján kerülnek kiosztásra, mi nem tudjuk megválogatni ajándékainkat. Így bárki, aki szomorú amiatt, hogy Isten hogyan tervezte meg őt, valójában olyan, Istenre panaszkodik, hogy nem adja meg azt az ajándékot, amit ő akar. Ez úgy fest, mint amikor egy elkényeztetett gyerek csak azért bontja ki az ajándékát, hogy panaszkodjon miatta.

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük