A gyülekezet ébredésének kezdete 4.

Látás nélkül elvész a nép!

Lekció: 4Mózes 13-14. részek

Alapige: Példabeszédek 29:18

BŐ VÁZLAT

 BEVEZETÉS: ILLUSZTRÁCIÓ: a pásztorhoz elmegy a fiú, hogy megtudja, hol kell szolgálnia. Imádkoznak, a fiú böjtölni is elkezd – és egy hét böjtölés után megjelenik a pásztornál: Az Úr megmutatta, hol akar látni! – Africana csoki. A pásztor csak annyit mond erre: Adj hálát az Úrnak, fiam, hogy nem Mars csokit láttál a kirakatban!

A szolgálathoz kell a LÁTÁS! – De mit is jelent a „látás”? Erre keresünk ma választ!

A „látás” előfeltétele a helyes látás!

a.) Látni a fizikai szemünkkel

 • Meglátni a valóságot! – SZTORI: kövek a szobában, és alatta a bogarak – EHHEZ VILÁGOSSÁG KELL! – Erről beszél az Úr Jézus is a János 12-ben: aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy – ti azonban járjatok a világosságban! – Ehhez pedig csak azt kell még hozzátenni, amit Jézus saját magáról elmondott: „Én vagyok a világosság!”
 • Meglátni a teljességet! – A jéghegynek csupán a csúcsa az, ami látszik! (Beszélgetésekben mondjuk: „az is hozzátartozik az igazsághoz …)
 • Meglátni a dolgok értelmét vagy célját:

PÉLDA: leszakadt sífelvonó fülke: nem arra használják, amire való! Isten azoknak ad látó szemet, akik nem csak gyönyörködni, hanem tenni is akarnak!

b.) Látni a „lelki szemünkkel”

 • Túllátni a láthatón: Jézus példája a Márk 6:34-ben: Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélkül való juhok, és kezdte őket sok mindenre tanítani.

Meglátta – megszánta – tanította őket. Jézus a szellemét hordta kívül, az határozta meg az indulatait, amiből megszülettek a helyes cselekedetek – és nem fordítva, ahogy mi szoktuk csinálni!

Ide tartozik a zsidókhoz írt levél tanúsága is, hogy a láthatók a nem láthatókból álltak elő.

 • Meglátni a lelki dolgokat: A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. 1Kor 2:14.

Mik ezek a lelki dolgok, amiket az ember magától nem képes megismerni?

– A Szentírás valóban Isten szava – SZTORI: Zimányi története az orosz mérnökről, aki térdenállva olvasta a Bibliát

– Az imádság valóban Istennel való beszélgetés – SZTORI: kisgyermekre rászól az anyukája: „Nem hallom, amit imádkozol – Mire a gyerek visszaszól: Nem is hozzád imádkozok, anya, hanem Istenhez!

– A szabadítást és az üdvösséget valóban Krisztus hozta el

amiért valóban semmit nem tehetünk, ez isten kegyelmi ajándéka …és lehetne folytatni a sort!

 • Meglátni a szellemi valóságot: azt, hogy a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. (Efézus 6:12)

2Kir 6:15-17: Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, Arám királya már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal. A szolgája így szólt hozzá: Jaj, uram! Mit tegyünk? De ő így felelt: Ne félj, mert többen vannak velünk, mint ővelük! Majd Elizeus így imádkozott: URam, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az ÚR megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal.

c.) A látás egy harmadik meghatározása: Isten kijelentése az akaratáról és a jövőképéről

Most kezd jelentősége lenni a Példabeszédekből idézett igének: „Látás nélkül elvész a nép”. És ezt a mondat összefüggésében érthetjük meg: a látás a boldogság feltétele, és a tanítás szinonímája!

A tanítás itt a Tóra, azaz Isten rendelése szerinti életet jelenti!

Vagyis ennek kettős jelentése van:

 • A Tóra – az Ige – megértéséhez ugyanúgy látásra van szükség! Különben marad a betű meg a tudományoskodás, aminek az lesz a vége, ami a farizeusokkal is megtörtént, hogy Bibliájukkal a kezükbe beálltak a gyülekezet ajtajába, hogy Isten igéjére hivatkozva zárjanak ki sokakat.
 • A másik oldala ennek: hogy az Ige az, Isten kijelentése, amelyen keresztül Isten látást akar adni népének.

Az ilyen helyes látásra, Isten igazságainak és dolgainak helyes látására van szükség legelőször is ahhoz, hogy a jövőnkre, szolgálatunkra nézve helyes LÁTÁSUNK legyen!

Ha definiálni kellene a LÁTÁST, akkor nagyon tömören úgy fogalmaznám meg, hogy Isten kijelentett, személyre szabott és konkrét akarata és terve a mi életünket és szolgálatunkat tekintve!

Nézzük meg a látás jellemzőit:

 1. KIJELENTETT

Minden egészséges testet a fej irányít. Ha a testrészek mozgása elszakad az akarattól, akkor az súlyos betegség jele.

Isten is közli az ő akaratát velünk. Nekünk nem az a dolgunk, hogy belefogjunk valamibe, ami nem a mi dolgunk lenne. Nem is értünk hozzá, nincs ajándékunk, hiányoznak a lehetőségek vagy a feltételek. Ha csak belebotlunk a szolgálatba, könnyen mehetünk mi is a MARSRA missziózni!

Isten el akarja mondani mindenkinek, hogy mi célból alkotta meg, mi célból van ezen a világon – csak helyes látás kell ehhez, olyan, miről eddig szó volt!

 1. SZEMÉLYRE SZABOTT

A látást mindenki a saját küldetéséhez kapja! Nem általánosan, mások munkájával kapcsolatban! Nem nekünk kell megoldani a cigánykérdést Magyarországon – de ugyanígy nem biztos, hogy nekünk van helyes látásunk a lelkipásztori munkáról. Ha van, akkor miért nem mi vagyunk a pásztorok? Isten nem összevissza dobálja, ömleszti az ajándékait, sem a látást az egyes szolgálatokról! Mindenki a SAJÁTJÁVAL törődjön elsősorban!

 1. KONKRÉT

Isten nem általánosságokban beszél hozzánk. Világosan megmondja, hogy egyetlen út vezet a mennybe, és ez Jézus Krisztus! Nincs más. De ugyanilyen világosan megmondja azt is, hogy mit bíz ránk, és azt hogyan kell megvalósítani! Megmondta az apostoloknak is: amikor jön a Szentlélek, erőt kaptok, és először Jeruzsálem, azután Samária, Júdea és az egész föld. Ez a helyes sorrend. – Nekünk is így akarja megmutatni a helyünket. Ne elégedjünk meg közhelyekkel! Missziózni kell – igen, de Neked ki felé, mikor és hogyan? Aki figyel Istenre, tudni fogja. Aki csak általánosan figyel istenre is, az sokat beszél a misszióról, csak nem csinálja!

 1. A LÁTÁS MINDIG TÖBBRE, ELŐRE MUTAT

Ha csak a meglévőt akarjuk megtartani, ahhoz nem kell látás. De ha növekedni szeretnénk, ahhoz már igen!

 1. A LÁTÁS MINDIG TÖBB A REALITÁSNÁL

Egyszerűen azért, mert Isten természetfeletti! Több a realitásnál, a racionalitásnál! Ahhoz, hogy emberileg nagy dolgokat vigyünk véghez, igényesen csináljuk, nem kell Isten, csak becsületesség és kitartás. DE ISTEN TÖBBET TUD ADNI a realitásnál! – Meg tudja változtatni azt is, akiről mi már lemondtunk, meg tud változtatni egy várost, stb. stb.

 1. DE A LÁTÁS KEVESEBB, MINT AZ ÁLOM!
 1. AMÍG VALAKI NEM KAPJA, ÁLLJON BE A VEZETŐINEK LÁTÁSÁBA!

Nem kell mindenkinek látással rendelkeznie pl. a gyülekezet jövőjével kapcsolatban – de a vezetőknek igen! Azért vezetők!

HOGYAN MŰKÖDIK EZ?

NOS, VANNAK LÁTÁSÉPÍTŐK ÉS LÁTÁSROMBOLÓK!

a.) Józsué és Káleb: a látók – Mi az, amit jól láttak?

 • Hogy jó a föld – de erős az ellenség – Látták a tényeket. Látták az árnyoldalát is a dolognak, de túl tudtak nézni azon:
 • Látták, hogy a győzelmük Isten kezében van – Ha az Úr kedvel bennünket, bevisz arra a földre, és nekünk adja a tejjel és mézzel folyó földet (14:8)
 • A győzelem egyetlen emberi feltétele az engedelmesség – Csak az Úr ellen ne lázadjatok! (következő vers) – Ezt erősíti meg Isten Kálebbel kapcsolatban, amikor így nyilatkozik róla: De szolgámat, Kálebet, mivel más lélek volt benne (mint a másik tízben), és tökéletesen követett engem (!), beviszem arra a földre, ahol járt, és utódai birtokolni fogják azt. (14:24)

b.) A látásrombolók – Mi az, amit azok láttak?

 • Hogy jó a föld – de erős az ellenség – Látták a tényeket. Látták az árnyoldalát is a dolognak, de nem tudtak túllépni azon: 31. vers: de azok a férfiak, akik vele mentek (mármint Józsuéval) ezt mondták: Nem tudunk az ellen a nép ellen menni, mert erősebb nálunk.
 • Miért nem tudtak túllátni a nehézségeken?

Isten maga mondja el: látták dicsőségemet és a jeleket, amiket tettem, mégsem hallgattak a szavamra!

PÉLDA: beszélgetés Bandival Isten vezetéséről: „nem vezet az Úr!” – És a rengeteg igevers, prédikáció, beszélgetés?!

A LÁTÁST NEM KÖVETI HIT ÉS ENGEDELMESSÉG! – Olyan ez, mintha a kislány visszarakta volna a követ a szobájába, hadd éljenek ott tovább a bogarak.

Ráadásul nem csak ők nem látnak, de másoknak is elveszik a látását: 13:32: És rossz hírét terjesztették Izráel fiai között annak a földnek. – nos, mindazok, akik rossz híreket terjesztenek, ha bajuk van, ha kicsi a hitük, ha nem tetszik nekik valami – a másiknak, a többinek se legyen jó kedve, ne legyen jó látása, jó képe valakiről vagy valamiről: mocskoljuk be a többiek szemét és szívét is! – Ilyenek a látásrombolók! De a jutalmuk az lesz, hogy el kell veszniük a pusztában, mert sem Istennek, sem Isten népének nincs szüksége ilyenekre!