Miről szól a képzési anyag?

Támogatásgyűjtés, projekt-szemlélet és szponzoráció, valamint pályázatírási ismeretek gyülekezeteknek és missziós szervezeteknek

• A gyülekezetek nagy része saját lelkészét sem tudja önerőből eltartani, közel kétharmaduk kisebb-nagyobb mértékben deficites!

• Alig van olyan gyülekezet, amely rendelkezik átfogó támogatásgyűjtési stratégiával! Egyáltalán, nagyon kevés keresztény (főleg vezető) részesült képzésben, felkészítésben ezen a területen: nem ismerjük a támogatásgyűjtés és a szponzoráció alapelveit, módszereit, eszközeit és lehetőségeit!

• A gyülekezetek 50%-ánál a vezetőségben nincsen gazdasági vagy pénzügyi szakember, sem olyan, aki a vezetéstudományban jártas lenne!

• A gyülekezetek elenyésző része épít ki tudatosan hosszútávú, kölcsönös, egymást valóságosan segítő és gazdagító partnerkapcsolatokat más gyülekezetekkel vagy keresztény alapítványokkal, szervezetekkel!

• Szinte alig van olyan gyülekezet Magyarországon, amelynek céges szponzora lenne, amelyet üzletemberek, civil szervezetek támogatnának és szponzorálnának.

• A gyülekezetek, keresztény szervezetek háromnegyede nem ismeri a pályázati lehetőségeit, és soha nem adott be pályázatot semmire!

• A legnagyobbakon kívül alig akad olyan gyülekezet, amely végezne bármilyen tevékenységet, amely pénzt hozhatna a missziómunkájára, szolgálatai támogatására.

• És mielőtt bárkinek eszébe jutna, hogy ez túl „világi” dolog, mert majd Isten népe eltartja a saját gyülekezeteit és szolgálatait, hadd mondjam: sajnos ez sincs így! Kevés olyan magyar gyülekezet van, ahol az adakozás elegendő lenne a rezsiköltségekre és a missziós szolgálatok finanszírozására!

Hogyan változtathatunk mindezen?!

Isten áldását és a Szentlélek munkáját nem tudjuk pótolni vagy helyettesíteni – de ami rajtunk múlik, abban fejlődhetünk! Ehhez kínálunk segítséget azoknak a gyülekezeteknek és keresztény alapítványoknak, egyesületeknek, akár civil szervezeteknek, akik készek tanulni és befektetni időben, a megvalósításra szánt munkában, és mivel ez elkerülhetetlen, anyagilag is.

A RÉSZLETES TEMATIKA:

1. Projekt-szponzoráció a missziómunkában

 • Mit jelent a projekt-szemlélet egy gyülekezet számára?
 • Hogyan alkalmazzuk a stratégiai projekt-tervezés lépéseit a saját programjainkra és céljainkra?
 • Mit jelent a szponzoráció és hogyan tervezzük meg egy nagyobb projekt finanszírozását?
 • Hogyan keressünk projekt-szponzorokat?
 • Hogyan kell hosszútávon együtt dolgozni a szponzorokkal?

AMIRŐL EBBEN A SZEKCIÓBAN SZÓ LESZ:

 • A projekt-szponzoráció alapelvei
 • A projekt-terv elkészítése: mire érdemes odafigyelni
 • A projekt prezentálása a szponzor felé
 • A PR-és marketing-háttér szerepe a szponzorálásban

2. Az egyéni támogatásgyűjtés elmélete és gyakorlata

 • Mit lehet tenni, amikor a gyülekezet adakozása nem elegendő a szükségek betöltésére?
 • Hogyan lehet hatékonyan motiválni a gyülekezet tagjait, akár komolyabb anyagi áldozatok felvállalására is?
 • Hogyan gyűjthet össze egy 80-100 aktív taggal rendelkező átlagos magyar gyülekezet akár több százezer forintot – havonta (például egy főállású missziómunkás fizetésére)?

AMIRŐL EBBEN A SZEKCIÓBAN SZÓ LESZ:

 • Az egyéni támogatásgyűjtés bibliai alapjai
 • Az ellenérzések és az akadályok legyőzése
 • A támogatásgyűjtés elvi alapjai: mit, miért és hogyan csináljunk?
 • Az egyéni támogatásgyűjtés forrásai és eszközei
 • Konkrét példa levezetése

3. A gyülekezetek, missziós programok számára elérhető pályázati lehetőségek és a sikeres pályázatírás feltételei

 • Milyen állami- és önkormányzati forrásokból nyerhet pénzt a gyülekezet a működésének vagy missziós programjainak megfinanszírozására? (Sokkal több a lehetőség, mint amennyit az egyházak kihasználnak!)
 • Milyen feltételei vannak a támogatások elnyerésének, és hogyan tud ezekről gondoskodni egy gyülekezet?
 • Hogyan kell pályázatot írni úgy, hogy meg is nyerjük, amit kérünk?

AMIRŐL EBBEN A SZEKCIÓBAN SZÓ LESZ:

 • A pályázat feltételeinek biztosítása – ha ez első látásra megoldhatatlannak tűnik
 • A pályázati terv pontról-pontra történő felépítése (egy konkrét példán bemutatva)
 • A sikeres pályázathoz szükséges pályázati csomag összeállítása
 • A pályázat megírásának fortélyai és trükkjei

Amit a támogatásgyűjtő anyagunk tartalmaz:

 • 430 oldalas ebook – mindent leírtunk, részletesen, rengeteg példával és számokkal!
 • Több mint 100 oldalnyi melléklet a könyv anyagán kívül – valós, nyertes pályázati anyagok teljes dokumentációja mintaként
 • Teljes hangoskönyv, közel 16 órányi MP3 hanganyaggal, hogy autóban, utazás közben is tudjunk tanulni
 • Az összes prezentáció (powerpointban és preziben)

Tartalmi összefoglaló

Az elméleti anyag részletes tartalomjegyzéke itt lesz néhány sorral lejjebb – de előbb nézzük a nagyon gyakorlati és konkrét dolgokat:

A támogatásgyűjtés nem a pénznél kezdődik – a téma bibliai megalapozása

A projekt és szponzorációs szemlélet elmélete és gyakorlata

Harminc (!) konkrét és kidolgozott ötlet arra, milyen programmal vagy „akcióval” gyűjthet anyagi támogatást egy gyülekezet, ifjúság vagy keresztény szervezet

Húsz (!) konkrét és kidolgozott ötlet arra, milyen „gazdasági tevékenységet” végezhet egy gyülekezet vagy missziós szervezet, amellyel egyrészt szolgál is, valóságos értéket teremt, másrészt anyagi bevételhez is jut, amiből a missziós programjait, munkásait finanszírozni tudja!

Négy sikeres pályázat teljes pályázati anyaga mellékelve mintaként

Érdemes belenézni!

Ajánlások a korábbi finanszírozási tréningjeinkről:

Szeretettel ajánlom ezt a tréninget minden gyülekezeti vezetőnek, presbiternek, pénzügyi területen vagy pályázatokkal foglalkozó kereszténynek. Nagyon nagy tudásanyag, áttekinthető jegyzetekkel, könnyen érthető előadásban, sok-sok gyakorlati példával. Örülök, hogy részt vehettem a tréningen!
Horváth Gábor, lelkipásztor, missziói titkár, Őskeresztény Apostoli Egyház

Minden gyülekezet figyelmébe ajánlanám a hallottakat, különösen a támogatókkal való kommunikáció és kapcsolatteremtés fontosságát!
Busa József, Szentes-Felsőpáti Református Egyházközség

A képzés kreatív és stratégiailag jól felépített volt. Az elhangzott dolgok gyakorlatiasak voltak, reményeim szerint hasznosítani is fogom.
Jánosi Ferenc, MPE Ifjúság- és családépítő szolgálat koordinátora

A finanszírozási tréning tematikája jól átgondolt. A legtöbbet hozták ki abból, ami egy egynapos finanszírozási tréningből kihozható!
Dr. Koncz Kornélia, Svábhegyi Református Missziói Egyházközség

Ajánlom a finanszírozási tréninget, mert itt mindenki megtanulhatja, hogy az egész nem a pénzzel kezdődik!
Tukacs Gitta, a Gazdagréti Református Gyülekezet Forrásteremtő munkacsoportjának vezetője

Fontosnak tartom, hogy a gyülekezetekben beszéljünk a finanszírozási kérdésekről, és megismerjük azokat a lehetőségeket, amelyek a gyülekezeti programok anyagi alapjait több lábra állíthatják. Ezen a tréningen szélesedett a látásom a témában.
Ifj. Márkus Mihály, református lelkész

“Ütős, szakmai ismeretek, amelyek nagyban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy szolgálatainkat magasabb színvonalra emelhessük.”
Bánki Lajos, Golgota Gyülekezet

“Elengedhetetlen, hogy az egyházi vezetők ilyen képzésben részesüljenek, sok saját nyakukba vett terhet levethetnének.”
Acsay Balázs, Kulcsodi Református Gyülekezet, FIRESZ

“Minél több gyülekezetvezetőnek hallania kellene ezt! Köszönöm!”
Novák József, Pesterzsébeti Omega Gyülekezet

“Rendkívül ajánlatos teológus hallgatók számára, ez jelenleg nagyon is hiányzik.”
Dr. Kis Boáz, Református Egyház, Csákvár

“A tréninget én is csak ajánlani tudom mindenkinek, mivel nem csak ködös általánosságokat hallottunk, hanem gyakorlati, kézzelfogható, alkalmazható tanácsokat.”
Fodor Lilla, Kaposvári Baptista Gyülekezet

“Nagyon profi, gyakorlatias előadáson vehettem részt! Köszönöm a lehetőséget!”
Mike-Sötét Viola, Kegyelem Gyülekezet, Békés

“Szívesen ajánlom a tréninget biblikussága és gyakorlatiassága miatt. A projekt- és misszió orientáltsága példaértékű!”
Szőke Ágoston, Bonus Pastor Magyarország Közhasznú Alapítvány, Gazdagréti Református Gyülekezet

“Megerősödést hozhat mindenkinek, aki gyülekezeti munkában adományokat is gyűjt. De saját adakozó készségét is újragondolhatja, aki részt vesz a kurzuson.”
Ócsai Tibor, Református Egyház, Gyúró

“A Mezőtegledi Református Egyházközség nevében jó szívvel és nyugodt lélekkel az APCSEL29 képzéseit! Megéri részt venni rajtuk!”
Szoboszlai-Gáspár István, Mezőtegledi Református Egyházközség