[box type=”warning”]

A Tépőzáras tréningünkből egy multimédiás, videókat és feladatokat is tartalmazó online képzési anyag készül. Terveink szerint 2016 második negyedévében fogunk elkészülni vele. Ez az online képzési anyag szabadon elérhető lesz honlapunk regisztrált felhasználói számára! Az indulásról mindenkit emailben is értesítünk.

[/box]

A tréning részletes bemutatása

Vannak üzenetek, gondolatok, történetek, amelyek megragadnak bennünk, amiket szinte ki sem tudunk verni a fejünkből, sőt, amiket valami miatt szinte muszáj továbbadnunk másoknak is.

Vannak üzenetek, amelyekre nem lehet nem oda figyelni, amikre felkapjuk a fejünket, és amik napok, hetek múlva is foglalkoztatnak bennünket.

Vannak üzenetek, amelyek túl fontosak ahhoz, hogy elsikkadjanak, hogy elfelejtsük őket, hogy ne érezzük át a súlyukat, hogy célt tévesszenek – főleg a saját életünkben!

Az evangélium ilyen üzenet!

Vezetőként, tanítóként, igehirdetőként szeretnénk úgy kommunikálni, hogy amit mondunk, az ne legyen hiábavaló vagy bizonytalan. Nem azért fontos, hogy megértsék, megjegyezzék, magukévá tegyék, sőt, tovább is adják az üzeneteinket, mert az bennünket fényezne – hanem azért fontos, mert hitünk szerint az örök életük, a földi mindennapjaik, a hitük, a világnézetük, és az abból fakadó tetteik, a munkához, az egymáshoz való hozzáállásuk, a családi és közösségi életük, a munkájuk és a gyülekezeti szolgálatuk múlik azon, amit Isten nevében tanítunk, hirdetünk az embereknek.

Nem mindegy, milyen hatása van a kommunikációnknak – legyen az a vasárnapi prédikáció, egy ifi, vagy egy vezetőségi tanácskozás! Nem mindegy, hogy amit mondunk, az felszínes vagy épp túlbonyolított, és emiatt már szinte érthetetlen, elvont, unalmas, elméleti, száraz, felejtős, kiszámítható – vagy épp ellenkezőleg: ütős, meglepő, tartalmas, kihívó, megjegyezhető, felrázó, motiváló, iránymutató!

Nem igaz, hogy csak a kivételesek tudnak így prédikálni, kommunikálni!

És az sem igaz (és ez talán még nagyobb tévedés, mint az előbbi!), hogy nem lehet szinte bármit ilyen jól elmondani!

Vagyis nem feltétlenül – és nem csak – a tartalmon múlik a kommunikációnk hatékonysága!

Természetesen sok múlik a felkészültségen, az előadói tehetségen és rutinon, az imádságon, a hallgatókon – de ebben a soktényezős egyenletben van egy olyan elem, ami megtanulható, elsajátítható – és ami nem pótolja ugyan az előbbieket, de lényegesen feljavítja azokat!

Ez pedig a hatékony kommunikáció képessége.
És a jó hír, hogy ez tanulható!

Az igazán hatékony üzenet úgy ragad rá a hallgatókra, ahogyan a tépőzár egyik fele a másikra. Mert hogyan is működik a tépőzár? Az egyik felén milliónyi apró hurok, a másikon pedig milliónyi kis horog található. És a horgok belekapaszkodnak a hurkokba.

Az igazán jó üzenetben rengeteg olyan horog van (nem csali, horog!!!), amely a hallgatók ismeretének, érzéseinek, tapasztalatainak, emlékeinek, érdeklődésének, képességeinek horgaiba kapaszkodnak bele. És minél több a horog egy üzenetben, annál több hurokba tud megkapaszkodni. És így az üzenet annál biztosabban és erősebben fog megragadni a hallgatókban.

Van  jónéhány olyan horog, amely MINDEN hatékony kommunikációnak része. Ezeket a horgokat minden igazán nagy szónok használta, Jézustól és Pál apostol kezdve a filozófia, a történelem, vagy épp napjaink politikai vagy gazdasági elitje – azok, akik hatást tudtak gyakorolni a világra, a történelemre, emberekre – a szavaik által!

Az ilyen “tépőzáras kommunikáció” alapelveit és alapszabályait fogjuk megtanítani és begyakorolni ezen a tréningen!

3 x 8 óra intenzív, interaktív, kihívásokkal és feladatokkal teli műhelygyakorlat, ahol mindenkiből megpróbáljuk kihozni a legtöbbet ezen a téren. Megtanuljuk és begyakoroljuk, hogyan kell tépőzáras módon kommunikálni! Ezt pedig azonnal lehet alkalmazni, akár a tréninget követő vasárnapi prédikációban!

Kinek ajánljuk?

– Elsősorban lelkészeknek, egyházi- és gyülekezeti vezetőknek, presbitereknek

– Mindenkinek, aki prédikál és tanít, gyülekezetben, házicsoportban, ifjúsági munkában, bármilyen missziós szolgálatban

– hittan oktatóknak és tanároknak

– Minden olyan gyülekezeti vezetőnek vagy aktív gyülekezeti tagnak, aki szolgálócsoportok élén áll, embereket vezet és irányít, motivál és kommunikál

– A gyülekezet hivatalos kommunikációjában, honlapjának vagy újságjának szerkesztésében résztvevő munkatársaknak

– Azoknak, akik az evangélizációs és missziós munkában aktív szerepet vállalnak, nem hívőkkel kommunikálnak, feléjük szolgálatot végeznek

– Mindazoknak, akik számára a nyilvános beszéd és szereplés a mindennapos munkájuk része, akiknek fontos üzeneteket kell célba juttatniuk, másokat inspirálva, motiválva, tettekre sarkallva.

Mit kap, aki részt vesz egy ilyen képzésen?

1.Először is kap egy szemléletet arra, hogy mit kell kommunikálnia, ha meg akarja szólítani a hallgatóit, és döntésekre, tettekre akarja motiválni őket!

2. Megtanulja a meggyőző, lenyűgöző és inspiráló kommunikáció és tanítás alapelveit. Nem csak megismeri – hanem be is gyakorolja!

2. Technikailag képes lesz az üzenetét nagyon hatékonyan és motiválóan átadni másoknak!

3. Megtanulja, hogyan kell lényegre törően prezentálni – szóban és különböző prezentációs eszközökkel.

4. A hatékony kommunikáció alapelveit képes lesz alkalmazni…
– igehirdetésekben, tanításban, bizonyságtételben, evangélizáción
– írásban: személyes- és hírlevelekben, blogban, gyülekezeti újságban
– vitákban, eszmecserékben
– megbeszélések, értekezletek levezetésében
– a vezetői hatékonyságának növelésében, a munkatársak irányításában
– a munkatársak motiválásában és inspirálásában, az erősségeik megtalálásában és felszabadításában
– csapatépítésben

A képzés tematikája:

Az első két tréningnap a tépőzáras kommunikáció lényegét, öt alapelvét foglalja össze, rengeteg példával és közös gyakorlattal. Biztosak vagyunk abban (és ezt megerősítették azok is, akik már részt vettek ezen az alkalmon), hogy ez a tréning jelentősen át fogja formálni az igehirdetésről és tanításról alkotott eddigi kategóriákat és módszereket, mert olyan szemléletet, ismereteket, készségeket és módszereket ad, amelyekkel sokkal hatékonyabban tudunk szolgálni akár a következő naptól kezdve!

A harmadik tréningnapon megtanuljuk és begyakoroljuk azokat az elveket és technikákat, amelyek igazán hatásos előadókká tehetnek bennünket. Ez a nap a prezentálásról, mint kommunikációs formától szól, amely sokkal több annál, hogy a mondanivalónk vázlatát kivetítjük egy powerpoint bemutatóban. A prezentáció voltaképpen a gondolataink és üzenetünk értékesítése. Egyfajta kommunikációs “előadás” – performance, amely számtalan kommunikációs elemet használ fel az egyetlen cél érdekében: hogy a hallgató “megvegye”, átvegye az üzenetünket. Tulajdonképpen előadás-technikáról van szó, arról, hogyan válhatunk olyan előadókká, akiknek egyetlen üzenetét se akarja bárki kihagyni.

Miről lesz szó a tréning három napján?

 • Hogyan tudunk nagyon lényegre törően és világosan kommunikálni?
 • Hogyan tudjuk felkelteni és fenntartani az érdeklődést?
 • Hogyan tudunk kifejezetten motiválóan kommunikálni?
 • Hogyan tudjuk élvezetesen elmondani akár a száraz adatokat és tényeket is?
 • Hogyan prédikáljunk úgy, hogy hetek múlva is emlékezzenek az üzenetre?
 • Mitől lesz hiteles egy üzenet?
 • Milyen üzenet az, amit mindenképpen tovább akar adni az, aki egyszer hallotta?
 • Hogyan kérdezzünk úgy, hogy mindenki akarjon rá válaszolni?
 • Hogyan érveljünk meggyőzően, de szeretettel?
 • Hogyan lehetünk hihetetlenül hatásos előadók?
 • Hogyan építsük fel az üzenetünket? (Ez nem a három főpontos – három alpontos technika lesz!)
 • Mit tanulhatunk a hollywoodi forgatókönyvíróktól?
 • Hogyan kommunikáljunk papírok nélkül?
 • Mit csináljunk a színpadon / szószéken?
 • Hogyan vonjuk be a hallgatóinkat a kommunikációba?
 • Hogyan tehetjük felejthetetlen élménnyé az üzeneteinket?

A konkrétumok:

 • A tépőzáras kommunikáció példái, alapelvei
 • A hatásos kommunikáció legfontosabb gátja – illetve annak leküzdése
 • A világos üzenetek két legfontosabb szabálya és eszköze
 • Az egyértelműsítés további módszerei
 • Hat kreatív sablon a kommunikációban
 • A figyelemfelkeltés eszközei – hogyan szippantsuk be a hallgatót a kommunikációnkba?
 • A figyelem folyamatos fenntartásának kommunikációs eszközei
 • A kíváncsiság felkeltésének további kommunikációs technikái
 • Módszerek a kézzelfogható, könnyen megjegyezhető és továbbadható üzenetek átadására
 • Egy üzenet hitelesítésének nyolc különböző módja és technikája
 • Hogyan hassunk az érzelmekre (és hogyan ne)? A legfontosabb szabály elsajátítása
 • Kérdezés-technika
 • Érvelés-technika
 • A küldetéstudat megjelenítése az üzenetünkben
 • Az üzenet felépítésének szabályai és dramaturgiája
 • A prezentálás és az illusztrálás közötti különbségek
 • A prezentálás alapelvei, szabályai, hibái és módszerei
 • Teljesen új szemléltetési módok – amiket gyülekezetben talán még senki nem használt hazánkban!
 • A videó és az internet felhasználása a szemléltetésben és a prezentálásban: hogyan csináljuk – és hogyan ne?!
 • Filmek és filmjelenetek, mint illusztrációk – a kiválasztástól a vágáson át az alkalmazásig
 • Prezi, mindmap, infografika, és még számos nagyszerű eszköz, hogy az üzenetünk még jobban ragadjon!
 • A prezentáció – mint előadás
 • Előadás-technika és performance
 • Egy istentiszteleti prédikáció “színpadi kellékei”

A kommunikációs tréning teljes anyagát igeversekre, igei üzenetekre alkalmazva fogjuk bemutatni és begyakorolni!

A tréning az elméleti részeken kívül szimulációk és gyakorlatokból áll.

Néhány ajánlás az eddigi tépőzáras tréningjeinkről:

Sokat vártam és nem csalódtam!
Érdekes, informatív tréning volt, és rendkívül gyakorlatias!
Balla Tibor, Tiszta Szív Alapítvány

A tépőzáras tréning átformálta a hatékony szolgálatról alkotott felfogásomat!
Kató Csaba, Római Katolikus állandó diakónus

Ebben a tréningben rengeteg hasznos és gyakorlati anyag van összesűrítve!
Gusztin Rudolf, Názáreti Egyház Budapesti Gyülekezete

Nagyon aktuális téma! Nagyon fontos, hogy az üzenetünket, ami a világ legfontosabb üzenete, a mai ember nyelvén és az ő vevőkészülékére hangolva adjuk át. Ebben ad nagy segítséget a Tépőzáras Tréning!
Suhai György, Pasaréti Református Gyülekezet

Meglepő, szembesítő, változásra serkentő alkalom volt. Mostantól teljesen más szemlélettel tekintek a kommunikációmra!
Szabó Iván, presbiter, Magyarországi Késői Eső Gyülekezet

Jó lenne ezt az anyagot eljuttatni az egyházak központi konferenciáira! Kívánom, hogy sikerüljön megnyerni az egyházak vezetőit és vezető testületeit!
Sándor Frigyes, esperes, Miskolci Evangélikus Gyülekezet

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük