Tíz hazugság, amit az egyház mond a nőknek

(Ha nem olvastad a cikk első részét, kérlek mindenképpen azzal kezdd!)

Íme tehát a tíz hazugság egy-egy mondatban, különösebb kommentár nélkül:

1. Isten alsóbbrendűnek teremtette a nőket, akik „arra valók”, hogy a férjüket szolgálják, ellássák és kielégítsék. Mindezek alapvető kötelességeik.

2. Nők nem kaphatnak semmiféle vezetői tisztséget és szolgálatot a gyülekezetben. Ha erre vágynak, már az is bűn.

3. Nők nem taníthatnak a gyülekezetben, főleg nem férfiakat. Nem prédikálhatnak, nem hirdethetik az igét, nem evangélizálhatnak (nyilvánosan). Legfeljebb nőket taníthatnak, az idősebbek a fiatalabbakat (de néhol ezt is csak férfi vezető felügyelete mellett).

4. A férfi a család papjaként képviseli a nőt Isten és a gyülekezet előtt is – a nő önmaga erre nem alkalmas vagy nem méltó. Semmilyen döntésében és megnyilvánulásában nem kerülheti meg a férfit, mint a család papját és vezetőjét, akinek áment kell mondania a nő kérésére.

5. A nőt a szolgálatában „be kell fedeznie” egy férfinak – különben alkalmatlanná és hiteltelenné válik a szolgálata. Hogy mit jelent a befedezés, ez változó, a lényeg a férfi által való hitelesítése minden nemű női szolgálatnak.

6. Az erős vezető képességgel és ambíciókkal rendelkező nők komoly fenyegetést jelentenek az egyházra (és a férfiakra). Az ilyen nők veszélyesek, akiknek „vissza kell nyesni a szárnyaikat”, mielőtt rossz példát mutatnak a többi nőnek is a gyülekezetben.

7. A nők bűnösebbek és kísérthetőbbek, mint a férfiak, (itt mindig az Éva-sztori a hivatkozási alap), és a Sátán számára alkalmasabb eszközök az egyház rombolására, mint a férfiak.

8. Nők nem lehetnek teljesek és áldottak férj és gyerekek nélkül. Mind az egyedülmaradás, mind a gyermektelenség átok. A nő számára a beteljesedést csak a férj és a gyerekek adhatják meg, addig „nem teljes”.

9. A keresztény nőknek otthon a helyük! Neveljék a gyereket és lássák el a családjukat! Ha lehet, ne dolgozzanak (legfeljebb akkor, ha szükség van a keresetükre), de semmiképp ne vállaljanak magasabb, vezetői beosztást. Illetlen, hogy sikeresebbek legyenek, nagyobb pozícióban vagy több fizetésért dolgozzanak, mint férjük, akit ezáltal megszégyenítenének.

10. A nőknek minden helyzetben engedelmeskedni kell a férjüknek / a gyülekezetben a férfi vezetőknek. A kötelező engedelmesség érvényes a gyülekezeti dolgokra éppúgy, mint a családi döntésekre vagy például a férfiak szexuális kielégítésére.

Sajnos majd mindegyik hazugsággal én magam is találkoztam azokban a mai, magyar, evangélium gyülekezetekben (hogy ne kelljen felekezeteket sorolnom), ahol megfordultam az elmúlt tíz évben. Láttam megtört asszonyokat, és láttam a hamis bibliai tanításokkal visszaélő férjeket is. És lelkigondozó ismerőseimtől hallottam, hányan fordulnak meg ezek miatt a hazugságok miatt, a valós, maradandó, nagyon mély sebeket okozó következményeik miatt terápiákon, kórházakban, pszichológusoknál. Szomorú, hogy Jézus Krisztus felszabadító örömhíre rabságba ver embereket. Ebben az esetben nőket. Szomorú és szégyenletes, hogy Isten Igéjét férfiak arra használják, hogy betörjék, megregulázzák, kordában tartsák, engedelmességre kényszerítsék azokat, akiket állítólag szeretnek. De mindig felmerül bennem a kérdés, hogy valójában milyen is ez a szeretet? És a legfurcsább, amivel olyan sokszor találkoztam, hogy a szó szerint megalázott és elnyomott nő még így is szereti a férjét, és abba kapaszkodik, hogy ez így van rendjén – mert akkor nem kell szembesülnie azzal, hogy a férje voltaképpen mit is tesz vele.

Azt hiszem, nagyon szükségünk van arra, hogy végre lerántsuk a leplet azokról az elhallgatott, tabuként kezelt témákról az egyházban, amiről nem illik beszélni – bár a legtöbben sejtjük, látjuk, hogy létezik. Ebben segíthet J. Lee Grady könyve. Szeretném tehát megismételni: a könyv most házhozszállítással megrendelhető közvetlenül a kiadótól! Érdemes megvenni, vezetőknek, lelkigondozóknak kötelező, és nagyon hasznos, ha házicsoportokban, bibliaórákon közösen feldolgozzuk. Nem csak a hazugságokat és a torz szokásokat segít kitisztítani a családjainkból és a gyülekezeteinkből, de új lendületet adhat a női szolgálatoknak, mobilizálhatja a hölgyeket a gyülekezeti- és missziós munkában és a személyes bizonyságtételben egyaránt.

A KÖNYV MEGRENDELÉSÉHEZ KATTINTS IDE!

Ha van véleményed, tapasztalatod, szólj hozzá Te is a témához!

38 hozzászólás
 1. Berci
  Berci says:

  “És a legfurcsább, amivel olyan sokszor találkoztam, hogy a szó szerint megalázott és elnyomott nő még így is szereti a férjét, és abba kapaszkodik, hogy ez így van rendjén – mert akkor nem kell szembesülnie azzal, hogy a férje voltaképpen mit is tesz vele.”

  Stockholm-szindróma?

  Válasz
  • Marianna
   Marianna says:

   Igen a gyülekezetben ez az elvárás, eddig ezt tapasztaltam mindenhol. A pásztor úgy elnyomja a feleségét, hogy nem vágyom rá. A férjem nem volt hívő és nem jár gyülekezetbe, mert szerinte ott a nőket hülyének nézik. A férfiak meg nagyon fel vannak szentelve. Ha egy férfi a nőket az alsó polcra teszi akkor már eleve nem hiteles. Minimum a mellette levő polcra kéne tennie. A kéz és a láb nem egyforma de nélküle csonka a férfi na ezt lehet látni. Az elsorvadt kezű férfi, aki a kezeit nem szereti, csak a lábait. Menni menni menni. Csinálni meg hiába segítenének neki, mert okos.

   Válasz
 2. infaustus
  infaustus says:

  A 2-3 pont kivételével azt látom, hogy égető a probléma, és igazad van abban, amit írsz. Viszont ezt a kettőt kifejthetnéd bővebben is, hogy mit értesz alatta. Első olvasásra – bár lehet félreértelek – én azt látom az Írásban, hogy a gyülekezeti vezetés (presbiter/vén/lelkipásztor) ill. a tanítás (igehirdetés/prédikálás) igenis a férfiak feladata, és nem lett a nőknek átadva az Újszövetség lapjain. Szóval konkrétabban mire gondolsz?

  Válasz
 3. Pázmány Attila
  Pázmány Attila says:

  A fentiek sok mindenben ellentmondanak a Bibliának. Na, de hát, az utolsó időket éljük. Az “Igehírdető” című református folyóíratban olvastam egy esketési prédikációt, amit most idemásolok, mert jól összefoglalja a Biblia tanítását ebben a kérdésben. Pontosan nem tudom mikor jelent meg, de ha fontos, utánanézhetek.

  LESZNEK KETTEN EGY TESTTÉ

  Alapige: I.Móz 2,24

  Ismerős igeverset hallottunk a Bibliából, gyakran szokták esketések alapigéjeként felolvasni. És nem hiába: benne van a házasság röviden összefoglalva. Az ige szerint a házasság a férfiú és az ő feleségének egy testté válása. Sokat mondó a Bibliának ez a kifejezése ,,egy testté”. Vizsgáljuk meg, hogy a mai igéből mit fogtok magatokkal vinni a házasságba.
  Az, hogy ,,lesznek egy testté”, mindenekelőtt azt jelenti, hogy eggyé lesznek. Beteljesül az az ige, hogy legyetek egyértelműek (I.Pt 3,8), ami a teljes eggyé létel állapota. Ha például kedves vőlegény testvérem eddig saját akaratod volt külön, és hasonlóképpen neked is kedves mennyasszony személyesen saját akaratod volt, akkor ezután a két akarat helyett, most egy akarat lesz. Nem arról van szó, hogy a vőlegénynek el kell fogadnia a mennyasszony akaratát, ahhoz, hogy egy akaratotok maradjon, és fordítva nem a mennyasszonynak kell elfogadnia a vőlegény akaratát. Mind a két akaratnak meg kell semmisülnie, hogy átadják a helyüket egy akaratnak. Ez az eggyé létel a halállal kezdődik. A vőlegény és a mennyasszony halála egy új élet kezdetét jelenti, mégpedig annak az ember az életének a kezdetét, amelyet Isten férfiúvá és asszonnyá teremtett (I.Móz 1, 27).
  Tegyük fel, hogy nem vállaljátok ezt a halált. A vőlegény ragaszkodik a maga akaratához, és a mennyasszony is ragaszkodik a maga akaratához. Akkor szoktak a nagy veszekedések és a családi botrányok keletkezni. Csak Isten tudja hány házasság végződött válással már azért, mert a férj vagy a feleség csak a maga akaratához, ízléséhez, véleményéhez ragaszkodott.
  A fentiekből kiderül, hogy a férj nem kényszerítheti a feleségét, hogy adja fel a személyiségét, vagy fordítva, nem arról van szó, hogy az asszony uralkodhat az ő férjén. Mind a ketten halálba kell, hogy adják magukat. Már most, ha mind a ketten feladják az akaratukat: hogy lesz egy akarat abból, amikor az a cél, hogy ne maradjon meg egyik akarat sem? Hadd éljek egy hasonlattal. Amikor azt mondja az ige, hogy magatokért bosszút ne álljatok, akkor nem arra szólít fel, hogy adjátok fel a haragotokat és maradjatok a semmivel, hanem arról van szó, hogy adjátok fel, és adjatok helyet ama haragnak (Rm 12,19). Hasonlóképpen nem arra szólít fel az ige, hogy adjátok fel az akaratotokat, és maradjatok a semmivel, hanem adjátok fel, és adjatok helyet annak az akaratnak, amelyikért úgy imádkozunk, hogy legyen meg a te akaratod (Mt 6,10).
  Összefoglalva: a vőlegény és a mennyasszony akkor házasodhatnak össze, a férj és a feleség akkor élhetnek házasságban, ha meghalnak, amit a Biblia úgy fogalmaz meg, ,,ha vele együtt meghaltunk” (II.Tim 2, 11), vagy az énekünk azt mondja: ha meghaltunk Úr Jézussal” (Dics 205, 10). A házasság célja nem a ti halálotok, hanem hogy helyet adjatok Jézusnak a ti halálotok által. Azt is mondhatnánk, hogy ennek az igének, amit felolvastam számotokra – lesznek egy testté – a beteljesedése Jézus. Úgy látszik a házasság célja maga Isten. Két fiatal azért házasodik össze, hogy helyet adjanak Jézusnak. A legjobban megszentelni minket a házasságban tud Isten.
  Ennek a testnek aztán különböző tagjai vannak. Minden tagnak megvan a maga szerepe. Például tudjuk, hogy nem ugyanaz a szerepe van a szemnek, mint a fülnek. Ebben a házasságban is, amit a Biblia egy testnek nevez, meg van a maga szerepe a férjnek és megvan a maga szerepe a feleségnek is. A világot – benne a földet – magának teremtette Isten. A világ tehát Istentől van, és reá néz vissza. Az embert a föld porából alkotta Isten. A férfiú tehát a földből van, és arra tekint vissza. Mai szóval élve: a férfiú a társadalomban való közszolgálatra hívatott. Az asszonyt a férfiúból alkototta Isten. A feleség tehát az emberből vétetett, és arra tekint vissza. Mai szóval élve a társadalomban való szereplés helyett, ő férje számára rendeltetett (I.Móz 2,7. 18-23).
  A férj vagy a feleség hívatását ennek alapján így határozza meg a Biblia: a férj feje az Isten, és a férj engedelmeskedni tartozik az ő fejének, az Istennek. A férj viszont feje az ő feleségének, aki engedelmeskedni tartozik az ő férjének, mint az Úrnak (Ef. 5,22). A férj szeresse az ő feleségét, az pedig félje (tisztelje) az ő férjét (Ef. 5, 33). Kedves vőlegény! A vezetés, a gondoskodás és a felelősség vállalásával bízott meg Isten. Kedves mennyasszony! Arra hívott el Isten, hogy szelíd és csendes lélekkel ékesítsd magadat, mert így ékesítették magokat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjöknek (I.Pt 3, 4-5).
  Hol van itt szó szerelemről, a házasságban való kiteljesedésről, a házastárs melletti boldogságról, és lehetne folytatni azzal, amiért minden fiatal pár házasságot köt. Akármilyen meglepő a házasságban nem ez az elsődleges. A házasságban az elsődleges Isten. Csak hogy ismerjük a házi áldást: hol Isten ott szükség nincsen. Hol Isten, ott nem hiányzik a boldogság, a szerelem, a házasságban való kiteljesedés. A házasság célja mégsem az, hogy boldogok, szerelmesek vagy kiteljesedettek legyünk, hanem a házasságnak az célja, ahogy volt szó róla már, hogy helyet adjon Jézusnak. A házasságot a maga számára alkotta Isten: Ő általa, Őreá nézve teremtetett minden, így a házasság is. Azért közülünk senki sem házasodik magának, hanem, az aki házasságot köt, az Úrnak házasodik (Rm 14, 7-8). Azért lesznek ketten egy testté, hogy az Úréi legyenek. Amen.

  Válasz
  • csillagos
   csillagos says:

   Kedves Attila,

   ez a prédikáció nem mond ellent a fenti cikknek. Sőt az ige kifejezetten alátámasztja. Meg kell engednünk Isten Lelkének, hogy kritizálja az egyházi kultúránkat. Vajon mi megfelelően értelmezzük a Szentírást?!

   Válasz
 4. tamás
  tamás says:

  érthetetlen ellőttem az, amikor ISTEN igéje nem engedi meg a tanítást a nőnek,mégis valakik nem tudják elfogadni, bevenni.ISTENNEL álltok szembe,ŐT kellene elmarasztalni,de azt nem merik, így akik megtartják, azokat marasztalják el,és különböző (világi)okoskodásokkal magyarázatokkal magyarázzák.HOL vannak azok a bibliázó hívők, akiknek ISTEN igéje szent és sérthetetlen…..? viszont abban egyetértek, és nem tartom helyesnek ahogy nőket elnyomják,leuralják.olyan jó, hogy ISTEN igéje mindenre add útmutatást.MEGTARTJUK!!!?

  Válasz
 5. boresit
  boresit says:

  VÁLASZ INFAUTSUSNAK ÉS TAMÁSNAK

  Előzetes megjegyzésként csak annyit, hogy alapvetően egy fontos könyvet akartam reklámozni – aminek a nagy részével egyetértek, és az egészet fontosnak tartom. Fontos alázatban maradnunk és tisztelnünk egymás teológiai látását, hiszen rész szerinti az ismeretünk, és én még nem találkoztam olyannal, aki mindenben helyesen értelmezte a Bibliát.

  És még egy dolog: nyilván ezek a hazugságok kisarkítottak – ezt bele kell kalkulálni.

  És akkor a két sarkalatos pont – szinte csak az igeverseket fogom beírni, nem akarok magyarázkodni. Akit érdekelnek a magyarázatok, olvassa el a könyvet!

  2. HAZUGSÁG: Nők nem kaphatnak semmiféle vezetői tisztséget és szolgálatot a gyülekezetben. Ha erre vágynak, már az is bűn.

  A hazugság lényege a “SEMMIFÉLE”! – Ne legyünk felületesek, nem az abszolút vezetésről van szó, hanem a nők vezetésből való teljes kizárásáról!

  Szóval a bibliai példák arra, hogy nők is vezetők voltak – valamiben, valahol:
  – Miriam: Mikeás 6,4 és 2Mózes 15,20
  – Debóra: Bírák 4,4; 5:31
  – Eszter: 4,4
  – Fébé: Róma 16,1-2-ben Pál diakónusnak nevezi!
  – Priszcilla: Apcsel 18,24-26, Róma 16,3
  – Fülöp lányai: Apcsel 21,9
  – Junia – akit Pál apostolnak nevez, Róma 16,7

  3. HAZUGSÁG: nők nem taníthatnak – főleg nem férfiakat!

  Az alapvető hiba hogy a tanítást és a férfiakon való uralkodást egyenlővé teszik azok, akik felületesen olvassák ezt az igeverset. Az, ha a nő férfiakat tanít, LEHET a rajtuk való uralkodás jele és megnyilvánulása – de nem feltétlenül az! A férfiakon való uralkodást tiltja – minden formájában, akkor is, ha ez tanításban nyilvánul meg.
  A “csendességben kell élnie/csendbenkell maradnia” sem arra utal a görögben, hogy nem beszélhet, hanem hogy alázatosnak kell lennie. Vagyis NEM CSELEKVÉSRŐL (tanítás, prédikálás, akármi), hanem JELLEMRŐL van itt szó! Az egész rész alapvetően a férfi-női jellemről szól, és nem a gyülekezetek szolgálati rendtartásáról!

  A továbbiakban követem a könyv érvelését, és két fontos kérdésre ad választ a szerző:

  1.) ALAPVETŐEN NEM TANÍTHATNAK?
  Titus 2,4-ben Pál azt mondja, hogy az idősebb nők tanítsák a fiatalabbakat! – Tehát a tanítás nem lehet kizáró értelmű.

  + kérdés: VASÁRNAPI ISKOLA !!!! Sajnos ez a női tanítás ellen szóló legfontosabb gyakorlati ellentmondás. (Személyes véleményem, hogy alapvetően férfiaknak (is) kéne vasárnapi sikolába tanítaniuk, elég gáz, hogy ez ennyire elnőiesedett!)

  2.) NŐK SEMMIKÉPP ÉS SOHA NEM TANÍTHATNAK FÉRFIAKAT?
  – Apcsel 18,24-26-ban Akvilla Priszcilla (együtt!) tanították és helyre igazították Apollóst
  – 2Tim 1,5-ben Pál megdícséri Loist és Eunikát, akik bibliaismeretre tanítottát az ifjú Timóteust.

  ÉS VÉGÜL: számomra a legérdekesebb ebben a kérdésben az 1Korintus 14,34-35 exegézise. Ezek szerint az a bizonyos “az asszonyok hallgassanak a gyülekezetben…” kezdetű két sor idézet, amire Pál mint korintusi tévtanításra hivatkozik, és a 36. verstől Pál erre reflektál. Ezt a görög szövegben található “hé” betűcskével magyarázza, ami az idézeteket jelöli a görögben.

  Őszinte leszek – ennek még nekem is utána kell néznem – de lehetséges.

  A másik – amit ugyan nem szerepel a könyvben, de ezt az igeverset alapvetően helyre teszi: amikor Pál azt írja, hogy “nincs megengedve, hogy szóljanak” akkor itt NEM a tanításról van szó, hanem a PLETYKÁLKODÁSRÓL!!! (a görög szó a “lalein”!) Alapvetően a nők problémája pont ez volt korintusban.

  Szóval érdemes görögöt is tanulni, mielőtt kardoskodnánk egy-egy bibliai igazság mellett.

  Mindezekkel együttvéve: természetesen én sem gondolom azt, hogy általános és hétköznapi, vagy egyenesen kívánatos dolog a gyülekezetben, hogy nők tanítsanak, prédikáljanak, lelkipásztorkodjanak és vezessenek – alapvetően a férfiak HELYETT.
  De azt gondolom, hogy nem lehet kizárni, hogy Isten ezekben a szolgálatokban használjon nőket is! Egyrészt mert lehetséges, hogy alkalmasabbak, engedelmesebbek, felkészültebbek, alázatosabbak, szolgálatkészebbek, mint a “rendelkezésre álló” férfiak! Ez van – erre én magam is láttam már példákat! Arról nem beszélve, hogy egyszerűen nincs jogunk bilincsek közé zárni Isten szuverén akaratát és a Szentlélek munkáját!

  De ez már az én véleményem.

  Nos, röviden, válaszképpen ennyi.
  Összegezve tehát a tanulságok:

  1.) a könyv hasznos, hogy gondolkozzunk ezeken az igazságokon. Érdemes beszerezni és áttanulmányozni.

  2.) A hazugságok alapvetően a szélsőséges értelmezésekről szólnak. Nyilván a gyülekezetvezetés alapvetően a férfiak dolga – a hazugság inkább az, hogy a nők semmilyen formában, soha nem vezethetnek és nem taníthatnak. A hazugság tehát a kizárólagosság.

  3.) A Biblia helyes megértését ne a hagyományokban és ne a magyar bibliafordításokban keressük! Sajnos rengeteg olyan igehely van, és rengeteg ezekre épülő tanítás, amit exegézis nélkül, görög/héber nyelv, ókori kultúra, történelem, földrajz, szokások, gondolkodásmód nélkül – magyar fejjel, a 21. század elején egyszerűen nem tudunk helyesen érteni. Ezt be kellene ismernünk becsületesen!

  Válasz
  • Bakó Gábor
   Bakó Gábor says:

   KEDVES TESVER!

   ELOLVASTA E VALAHA AZ
   1Kor 14,34
   A ti asszonyaitok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincsen megengedve nékik, hogy szóljanak; hanem engedelmesek legyenek, a mint a törvény is mondja.

   Gondolja ujbol, hogy mit mondott a 3. pontnal.

   KOSZONOM!

   Válasz
    • Bakó Gábor
     Bakó Gábor says:

     azok a sorok szerintem arrol szolnak, hogy voltak kulonleges helyzetek, amikor Isten nem tudott felhasznalni ferfiut, hogy vezessen vagy tanitson, mivel ezek a ferfiak bunosok voltak es nem volt meg a kepesseguk, hogy tanitsanak vagy vezessenek.
     es szerintem a mostani idokben, ugy ahogy Pal apostol is irja, az asszonyok nem tanithatnak vagy vezethetnek, mert ha mi ferfiak valoban tanitvanyok vagyunk, es teljesitjuk a Nagy Kikuldetest a Mate 28:19-20 bol akkor az Ur Jezus Krisztus feltamadasa utan nem lesz szukseg arra, hogy az asszony tanitson vagy vezessen, mivel a hivo megtert ferfi teljesen engedelmeskedik az Ur Jezus Krisztus kuldetesenek

     Válasz
     • giora
      giora says:

      “ezek a férfiak bűnösök voltak” – ?
      milyen férfiak nem bűnösök?
      a Biblia szerint ezek a férfiak hazudnak.
      Isten az alázatosakat használja, nem a bűnteleneket.
      az alázatosak tudják h bűnösök.

   • Marianna
    Marianna says:

    A nők mellérendelt szerepet kaptak ez egyértelmű. Minél inkább bizonygatja egy férfi vagy egy vezető, hogy nem lehet neki ezt meg azt, annál inkább kétséges ez mindenki számára.
    Az a férfi aki nem tartja el a családját hol teljesíti be a feladatát? Jézus nem nézett le egy nőt sem, tanította is őket, felemelte őket a szavaival. Több bűnös férfiról van szó mint nőről a Bibliában. A nők Fiúsága nem kétséges, ez nem nemi kérdés. A férfi pedig menyasszony, akkor a nő is menyasszony. A szív nem függ a nemtől, az Isten üzenete se, ha van. A férfiak gőgössége nagyon gyakori, mint a nők pletykássága de nem általános.A rosszéletű megvetett nők mind férfival tették, akik ugyanolyan bűnösök. Tehát a férfi ugyanolyan esendő. Kinek a nyelve, kinek pedig más testrésze esik hamar bűnbe. Csak a szemérmesség ezt tiltja. A nők pedig ma már munka mellett is helytállnak még otthon is, ezért azt gondolom semmiképp nem a nő és a férfi szerepe itt a fontos kérdés, ki mondhat el egy tanítást, vagy ki a jobb vezető, vagy ki jobb lelki gondozó,gyülekezetvezető. Sok alkalmas és alkalmatlan férfi és nő is van. Az özvegyasszony 2 fillérje többet ér a gazdag ember adományánál. A józanság minden emberre ráfér. Isten bölcsessége ebben is vezessen minden férfit és nőt. Vegye észre a pásztor valódi Isten embere, ha nem találnak ott megfelelő nőt ez biztos. Ez valamit jelent.

    Válasz
   • Marci
    Marci says:

    Korintusi gyülekezetre vonatkozik. Jézus melyik nőnek mondta hallgasson? Ki árulta el Jézust, melyik nő? Van nőben és férfiban is bőven, aki jobb ha hallgat, tanul a másiktól aki bölcsebb. Egyénenként kellene megvizsgálni ki hallgasson, nem pedig nem szerint. Voltak nők akik a Bibliában is tanítottak de nem uralkodtak másokon.Aki elhiszi, hogy a nő hallgasson, az meg is érdemli ne szóljanak neki semmit. A beszéd arra való, hogy egymásnak az igét elmondjuk, ami arra az élethelyzetre van írva, abban a környezetben kell megnézni.

    Válasz
 6. tamás
  tamás says:

  Válasz BORESITNEK
  nagyon alapos választ adtál,és ahogy írtad ezek a hazugságok kisarkitottak és ezekre is vigyáznunk kell,(nem készpénz).A másik dolog,hogy évszázadokig, nem nagyon forditgatták az igeszólók se görögre se másra úgy ahogy magyarul volt úgy adták tovább, és a szentlélek (szellem) munkálkodott,jónak látta (ébredések,megtérések).A legnagyobb veszélyt mégis ott látom mikor szabadkezet kap egy nő.sajnos látom a romboló munkát,pont az ellenkezője nyilvánul meg amit leirtál, szellemi gőg,mindenbe beleszólás,végül olyan irányitás, ami még szakadáshoz is vezet,tudok példát sajnos.Nem hiába íródott ez le nekünk.. össz:végleteknek nem szabad teret adni.örülök hogy kicserélhetjük látásainkat formál minket mindenképp.

  Válasz
  • Marci
   Marci says:

   Azt gondolom idézem Önt “A legnagyobb veszélyt mégis ott látom …” A nőket ennyire utálni, mind ilyen ugye nem gondolja. Akiben van becsület ilyet nem tesz, de férfi is lehet ugyanez. Van egy kettő aki áruló lett és Júdás és Péter na ezeket nők nem tették egy se. Akkor a legnagyobb veszély a férfi lenne? Ugye kedves ezt nem gondolja? Az a baj, hogy összetévesztik Korintust meg Budapestet. Mindenben néha.

   Válasz
 7. Mária
  Mária says:

  Valóban borzalmas volt olvasni a sok eltorzult látást a nőkről. Akár csak egy lábtörlőről írtak volna, ahová a mocskukat ezek a férfiak beletörlik. Szégyenletes, hogy ennyire szeretetlenül és érzéketlenül gondolkodtak és sajnálatos, ma is gondolkodnak a nőkről. Nem vagyok a férjem lábtörlője, de nagyon tisztelem, hogy nem is várja el tőlem. Amikor a Bibliából felismertette velem az Úr, hogy mit jelent a férj és a feleség egysége, akkortól azt kértem, hogy segítsen a helyemre kerülni. Isten boldogan tett eleget a kérésemnek. Mivel Ő volt az, aki megigazított és a helyemre rakott, sokkal boldogabb a kapcsolatunk, a házasságunk, a szolgálatunk. Ha ezt egy gyülekezet, vagy férfi pásztor kényszerítette volna rám, akkor elszaladok és még vadabb lettem volna, sőt Jézus követője sem. A női lelket ti férfiak soha nem fogjátok megérteni Isten szeretete nélkül! A testiségetek soha nem fogja megszelídíteni a nőt. Ti akkor csak nőnek, rabszolgának, riadt tyúknak, érzéketlen, uralkodó, szorongó, depis feleségnek fogjátok ismerni, aki m ég az házas ágyban se azt fogja adni, amit szabadon megadhatna. Ti kényszerítitek a hazugságba bele. Ha kitör, ne lepődj meg. Jézus soha nem bánt a nőkkel durván, soha senkit nem kényszerített az alázatra, soha nem osztott parancsot a férfiaknak, hogy alázzák meg a feleségeiket vagy bármelyik nőt, ha nem rendeli alá magát a soviniszta hajlaminak. Isten szereti a nőket is épp úgy, mint titeket. Neki ha az fontos volt, hogy a nő és a férfi egy legyen, akkor ezt is számításba kéne vennetek a leuralás helyett. Talán nem kéne kihagyni, hogy a Bibliát rendesen félre viszik a magyarázattal, ha elakarnak érni valamit és a Szent Szellemre hivatkoznak. Talán azt se kéne kihagyni amit Pál mondott:

  Eféz. 5,28-29 Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségöket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte; hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat;

  Nos, az elnyomás nem a szeretetről szól és nem is arról, ahogy a férfi szereti a testét. Valószínű nem nyomja el azt.

  Ján. 13,34 Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást

  Az alárendelt szerepben ez nem igen működik és nem is Istentől való. A szeretet előre helyezi a másikat magától. Ebben az ítélkező írásban nem beszélhetünk erről. Hálás vagyok Istennek, hogy vannak férfiak aki valóban a szeretet helyükön van.

  Válasz
 8. Kriszta
  Kriszta says:

  Sziasztok, szerintem még van egy másik gond is. sokat beszélgetek hívő feleségekkel, beszélgetünk házaspárokkal… és sajnos gyakran látom azt is, hogy a férfiak nem igazán töltik be a család papja szerepet. Többször volt, hogy a férjemmel elkezdtünk egy missziót és főleg a feleségek aktivizálták magukat. Vagy hallom feleségetktől, hogy a férj otthon minden egész este csak net,tv,fociedzsés… és nem a kikapcsolódás ellen vagyunk… értitek. Elég sok olyan család van, ahol a férjek amolyan vasárnapi fogyasztóként beülnek a padba és a feleségek szállnak a be a szolgálati területekbe. (pl bibliakör jó példa volt) Azóta még hálásabb vagyok a férjemért, hogy tudom hozzá fordulhatok lelki tanácsért, vezetésért igazán a család papja és vannak szolg. területeink, van ahol ő vezető, van ahol én… területtől, elhívástól függően, de fontos hogy fel tudjunk mi nők nézni a férjünkre, mint aki lelkileg előttünk jár és betölti a családpap szerepét.

  Válasz
 9. Andras
  Andras says:

  Általában mindannyiotok csak a Bibliára hivatkozgatva tárgyal.Pedig a legegyszerűbb megkérdezni Jézust.Naná,hogy sohase válszol olyan egyértelmüen,mint egy teológus,mert őt se nem kötik,se nem vezetik a beszajkózott dogmák.Simán uralkodik azok felett is.Igy aztán különleges lelki élményeddé válik egy olyan alkalom,ahol,- velem együtt,ha szerencsém van-,az amugy csendes szavu tiszteletesasszony evangelizál,s úgy fejbevág(szivbe) a kereszt csodájával,hogy attól koldulhatok.Azaz ATTÓL,a Fentemlitettől.És Ő ad.Észre se veszed,hogy ez a legujabb megtérésed nem a Káté regulája szerint ment végbe.S akkor mi van.A többi mind megfelel annak a görög szónak,amit Pál is mondott,amikor még nem magyarul beszélt.Locsogás részünkről mindenféle -bbrendüségi szövegelés.András(amióta megtéritett Ő,szeretem a nevemet,t.i.görög aférfi vcativusban:”hé ándrász”.Egészen jó,ugye.)

  Válasz
 10. Tutajos
  Tutajos says:

  Sziasztok Tesók.

  Csak óvatosan a görög nyelv magyarázatával. Sok vita van. Ezeket rendezni csak úgy lehet ha Isten előtt alázzuk meg magunkat. Ez akár azt is jelentheti, hogy a nők hallgatnak a gyülekezetben, ( nem tanítanak), a férfiak pedig odaszánják magukat, és pl: nem menekülnek a felelősség, és nehézségek elől.

  Tutajos

  Válasz
 11. Kono
  Kono says:

  Amikor a nő és férfi viszonyát tárgyaljuk, alapige az Efezus 5: 22-32:

  Miszerint: a nő engedelmeskedik a férjnek, a férj szereti a feleségét. Mert -sarkítsunk- ez a kötelessége! A férfi kötelessége az, hogy úgy szeresse a feleségét, mint Krisztus az Egyházat. A nő pedig engedelmeskedik.

  A párhuzam világos: a férj-feleség kapcsolata olyan, mint a Krisztus-Gyülekezet kapcsolata.

  Néhány kérdést egészen jó kontextusba helyezhetünk ezzel, nem?

  1. Isten alsóbbrendűnek teremtette a GYÜLEKEZETEKet, akik „arra valók”, hogy a KRISZTUST szolgálják, ellássák és kielégítsék. Mindezek alapvető kötelességeik.

  4. KRISZTUS közbenjáró főpapként képviseli a GYÜLEKEZETET Isten és a menny előtt is – a GYÜLEKEZET önmaga erre nem alkalmas vagy nem méltó. Semmilyen döntésében és megnyilvánulásában nem kerülheti meg a KRISZTUSt, mint a főpapját és vezetőjét, akinek áment kell mondania a GYÜLEKEZET kérésére.

  5. A GYÜLEKEZETet a szolgálatában „be kell fedeznie” KRISZTUSNAK-különben alkalmatlanná és hiteltelenné válik a szolgálata. Hogy mit jelent a befedezés, ez változó, a lényeg KRISZTUS által való hitelesítése minden nemű GYÜLEKEZETI szolgálatnak.

  A feltett “hazuságok” némileg sarkítanak, ami baj.
  Neil T. Anderson fantasztikus könyvet írt a The Core of Christianity címmel. Ebben leírja, h amin egy igazságot torzítva kezdenek tanítani, az igazság védelmezői rögtön- egyfajta ellensúlyozásként- a másik irányba kezdenek el torzítani, nagyítani.
  Így tulajdonképpen egyensúly jön létre, ami annak köszönhető, hogy az egyik szélsőséget a másik szélsőséggel ellensúlyozzuk.

  Nehéz ebben a témában értelmesen szólni, mert az objektivitás helyett mindenki a saját torzult szemszögéből látja ezeket az állításokat és igyekszik védeni a vélt vagy valós igazságot.

  Válasz
  • smiley
   smiley says:

   1. Isten alsóbbrendűnek teremtett ENGEM, akik „arra vagyok való”, hogy a FÉRJEMET szolgáljam, ellássam és kielégítsem. Mindezek alapvető kötelességeim.

   4. A FÉRJEM közbenjáró főpapként képvisel ENGEM Isten és a menny előtt is – ÉN MAGAM erre nem vagyok alkalmas vagy méltó. Semmilyen döntésemben és megnyilvánulásomban nem kerülhetem meg a FERJEMet, mint a főpapomat és vezetőmet, akinek áment kell mondania az ÉN kérésemre.

   5. ENGEM a szolgálatban „be kell fedeznie” a FÉRJEMNEK-különben alkalmatlanná és hiteltelenné válik a szolgálatom. Hogy mit jelent a befedezés, ez változó, a lényeg a FÉRJEM által való hitelesítése minden nemű szolgálatomnak.

   Hát… Izé.

   Lehet hogy túl romantikus alkat vagyok, de…

   nemlehetne inkább pozitív irányból fogalmazgatni, miszerint, mint az örökmozgó:
   ha valaki engem annyira szeret hogy meghalna értem(Krisztus az egyházát, ugye), nyilván szívesen teszek a kedvére és tiszteletteljes szeretettel, örömmel veszem körül; és ha én valakit ilyen (tevékeny és segítő) szeretettel veszek körül, akkor könnyebb neki engem szeretni.

   Alapvetően ez oly egyszerű lehetne… először én szeretem a másikat és nem azt számolgatom ő mit tesz meg értem (gyülekezet -> Krisztus, ugye?) PLUSZ
   először ő szeret engem, és nem azt nézi én mit csinálok (Krisztus -> gyülekezet, ugye?)
   így a különböző teremtettségből, különböző lelkialkatokból fakadóan önmagától működésbe lép amiről fenn szó van. A férj tevékenykedni fog, a nő meg segíteni. És így ketten egészek lesznek. Rosszul gondolom? (nyolc éves tapasztalat, egyelőre.)

   Válasz
   • andriska
    andriska says:

    nem vitás,hogy az efézusi levél alaposan megzavar,minél betüszerübben tartom magam elé.Addig semmilyen hiteles engedelmességet ne várjak el se a feleségemtőlése más atyaleánytól.ameddig az én Krisztus-szerinti önfeláldozásom érte,érettük csak egy fiktiv elvárás minden tárgyilagos cselekedetet nélkülözve.Például önfeláldozásom még a halál árnyékában se lenne,ha lemondanék nemiség szerinti vallásoskodó előnyeimről,enyhén hasonlitanék Ahhoz,Aki azt mondja magárólegy zsoltárban:féreg vagyok,nem férfi..

    Válasz
  • Marci
   Marci says:

   Isten segít mindenben ami az akarata szerint való. Isten pedig az alkotó. Ő küldte a nőt is. A nő is segít, de miért? Mert szükség van rá. Ha a segítőre nem hallgatnak akkor nincs rá szükségük. Isten bölcsességet adott a nőnek bizonyos dolgokban, ketten együtt egy egész.
   A fél egyik sem több se kevesebb. Ha ezt a férfi nem fogja fel, akkor félember és szerencsétlen is. Hova lesz az áldás?

   Válasz
 12. Névtelen
  Névtelen says:

  Elég egyértelmű, hogy kisarkítva említi ez a cikk a dolgokat. Nem igen hallottam senkitől ilyeneket (pl. hogy a nő nem méltó a szolgálatra, vagy ha egyedülálló, akkor nem teljes és áldott). Sajnos, érződik az írásban egy lázadás, ami nem igen vezet az igazság helyes hasogatásához.

  Ami meg a nők tanításáról szól és arról, hogy ne vezessenek gyülekezetet, az egyértelmű bibliai tiltás. Ha azt hazugságnak nevezed, a Bibliát nevezed annak.

  Ne hagyd, hogy a mai világ feminizmusa elsodorjon. A Biblia világosan megmondja, hogy egyenértékűek vagyunk, de más a felelősségünk a családban és gyülekezetben. Ez Isten gondolata volt és így áldott, s csak mi szendvejük a kárát, ha nem követjük azt.

  Válasz
 13. baratodrobi
  baratodrobi says:

  Véleményem szerint, itt igen sok félreértés adódik abból hogy gyakran keverednek olyan dolgok, amelyeket egymástól külön kellene nézni.
  Isten előtt egyenlőek vagyunk. A férfi nem felsőbbrendű, a nő nem másodosztályú teremtmény. Az üdvösség tekintetében egyformán örökösök, Isten gyermekei.
  Azonban kétségtelen hogy lelki és fizikai felépítésben is igen különbözünk (pl.:a férfi és női izmok felépítése is teljesen más). Azért mert más feladatokra vagyunk alkalmasak, másra lettünk teremtve. Ez azonban nem jelenti azt hogy egyik értéktelenebb a másiknál. Segítőtárs?…az nem lábtörlő, hanem munkatárs, harcostárs, szövetségestárs. Személyes példám: amit idáig elértem az életben, az Úron kívül a feleségemnek köszönhetem. Ezt mindig mondom is neki. Azt gondolom hogy lehet önálló szolgálata egy nőnek, de hiszem hogy kiteljesedhet a “hagyományos” szerepekben is.
  Röviden:Isten előtt egyenlőek, feladatkörökben különbözőek.

  Válasz
 14. laszlo
  laszlo says:

  batorkodom hozzaszolni,ehez a temahoz.Erdekes modon nagyon sok enbert foglalkoztat ez e dolog.Belegondolok ,hogy evszazadokon kersztul nem volt kerdes ,hogy kinek milyen szerepet rendelt az Ur.Kerdezem a nok nem voltak megelegedve,nem eltek boldogan,en nem hinnem.Szerintem egy szemely szamara legyen ferfi vagy no az egyik elegtetel ha eltudja orommel fogadni azt a szerepet amit az Ur rendelt szamara.Egy masik megkozelites ,megkerdeznem a Biblia nem mindegyik igeje IGE?Hiszem ,hogy az Ur csak egyfelekeppen erti a nok szerepere vonatkozo igehelyeket.Mi emberek ertelmezzuk tobbfelekeppen,es meg magyarazzuk is masoknak.Valjuk hogy az O IGEJE orok es O nem valtozik.Es hiszem ,hogy itt van az O dolgainak a csodalatos igazsagai ,amik ma is ervenyesek.Sehol es soha nem volt es nem lesz es ma sincs Isten jelen az O munkajaval,csak ahol es amikor minden egyezik az O Igejevel.Csak akkor van beteljesules amikor az IGE teljesul be.Ami ezen kivul van ,tortenik az mind emberi toldalek.Es orom szamunkra ,hogy O a terveit ma is vegzi es ennek tanui lehetunk,es lathatjuk ,hogy O egy az igevel.koszonom a lehetoseget,kivanom hogy az Ur vilagositsa meg az O dolgait az embereknek es akkor nem lesznek kulombozo velemenyek ,szempontok ugyanarrol a kerdesrol.

  Válasz
 15. smiley
  smiley says:

  ja igen és még valami. Igen könnyű valakinek “engedelmeskedni”, aki ismer, aki TUD irányt mutatni, aki saját magánál jobban szeret engem, aki az élete árán is megvéd a rossz dolgoktól, akit bánt ha engem bánt meg valaki. Aki más szemszögből de ugyanabból a célból nézi a szolgálatomat. Aki nem leural. Mert ez a baj ezzel a szóval, hogy engedelmeskedni, hogy mára már van egy “tűrhetetlen” negatív felhangja. Legalábbis nekem. Az “engedelmes kis feleség” elég egy pejoratív szöveg lett. Mondom: A kifejezéssel van bajom.
  Krisztus sem úgy vezeti az egyházát hogy ül az egyik sarokban és árgus szemekkel lesi hogy mit szúrunk el, majd ha ilyen van, feláll, szigorú arccal a vállára veti a talárjának egyik sarkát, és elkezd gondolkodni a büntetésen… hát ezt utálnám. Hanem SEGÍT normálisan csinálni a dolgokat. Nekem ezt jelenti a szeretett vezető, és ezt tapasztaltam. Nekem nincs bajom azzal hogy dolgokat a férjem jobban csinál. Azért másmilyen hogy jobban csinálja. És a messzemenőkig hallgatok a véleményére. Szerintem. Bár lehet ő másképp látja :)

  És, az Ef5 ben férj és feleségről van szó. Nem a gyülekezeti férfiak és gyülekezeti nők viszonyáról.
  Ha tartok egy ifiórát, a férjem véleménye nagyon nagyon is érdekel és várom is hogy mit mond mert tudom hogy segíteni fog.
  Ha valaki, nálam idősebb férfitestvér ülne ott és ő véleményezné a szavaimat, annak messze nem lenne akkora súlya számomra, mint a férjem szavának. Mert a férjem ISMER engem, a földön a legjobban, és azt is tudja, mit miért mondtam, mit miért úgy mondtam ahogy. És másról nem tudhatom soha 100%os bizonyossággal, hogy ISMER és mindent megtesz értem.
  (ezt a mindentmegteszértemet azért írom le ennyiszer, mert számomra még mindig ennyire megdöbbentő hogy Isten MEGHALT nem is akármilyen körülmények között a GYÜLEKEZETÉRT és ha párhuzam, akkor párhuzam…)

  A feltétel nélküli szeretet itt is megoldana mindent. Mert máshogy szeretünk.

  Válasz
 16. laszlo
  laszlo says:

  Ma beugrot egy gondolat ,amit szeretnek megosztani ,az Ige szerint most csak resz szerint van az ismeret bennunk es latasunk is homalyos.Ezert ugy hiszem en sem mondhatom ,hogy mindent jol tudok,ugyanakkor ha masvalaki ellenkezoleg latja ugyanazt, rolla is tudjam ,hogy neki is csak resz szerint adatot az ismeret,es keruljem a haszontalan vitakat ,amugy is ember embert nem tud semmirol sem meggyozni ,es nem is kell ,mert az Ur ezt szivesen ,szeretettel teszi.Nem azt mondom ,hogy nem kell beszelni a velemenyunkrol,de az mar hibas dolog ha az ilyen jellegu vitak nem epitenek ,hanem rombolnak a kapcsolatokban.Kellene legyen mindig egy fontossagi sorrend az eletunkben,ami talan hianyzik ,vagy adot esetben nem elunk ez szerint.

  Válasz
  • Bodnár István.
   Bodnár István. says:

   Krisztusban drága barátom és tesvérem,kérem az Úrat hogy nagyon áldjon meg téged és szereteidet,de egyben minden egyes hozászolo barátomat tesvéremet és tesvérnömet:hiszen minyajan az Ö alkotásai vagyunk és kegyelmére szorultak,fügetlenül hogy hányadik osztájos vagy az Ö iskolájában,közösen növekedniük kel Lelki házá amég el érjük a felnöt férfiuság korát,(it nincs szo nemröl,Elöte egyelök vagyunk).Nagyon megtisztelnétek ha nem köveznétek meg soraimért,nem vagyok sem job sem okosab másnál.Végig olvastam soraitokat,véleményeteket,amire ha nem volnék ovatos magam is vitába kerülnék,és elkezdenék “teniszezni”bocsánat a kifejezésért, Isten Igéjével,nem ez a célom és nem is az én dolgom hogy valakinek személyes meglátását meg cáfojam vagy meg védjem,van aki ezt majd megtegye,az nem én és nem is te leszel.A testünkben mindenek nagyon fontos szerepe van,Alkotonk tudta mit miért helyez oda ahova helyezte hogy otan végeze el feladatát ,ugyanigy a Krisztus testében is mindegyikünknek nagyon fontos szerepe van,de ere én a LÉLEK által rákel hogy jöjek és otan tölcsem be azt a szerepet amire az Úr engem oda rakot,hálával hogy egyáltalán Krisztus testének része lehetek én is,nem pedid lázadozva keresek mindég més helyet elégedettlenségemben,kimagyarázván mindég magamat,Isten Igéje által. Évszázadok ota ez a dolog mindég is fen álot hogy a “hivök”vagy nevezem “keresztények”külömbözö dolgokon vitatkoznak,ami részben jó hogy eljusunk az igazság elismerésére Lélek által,de a most vitatot téma nem “Üdvöség kérdése” szerintem ,ez csak rombolo téma mind két félre nézve,csak kinek kinek az ÉNYE munkálkodik,tudatosan vagy tudatlanul.Had emlicsek meg valamit amit én is most kaptam, keten beszélgetünk,és még KETEN vanak meletünk,az egyik uszit egymás elen nagyon diplomatikusan,a Másik pedig az Úr csendben figyel szomoruan tévejgö gyermekeire,mert akiket Isten Lelke vezérel azok Isten fiainak,léányainak neveztetnek.nagyon szerény bibliai ismeretem alapján engedjétek meg egy pár Igét idézek.Az elsö két nagy parancs,remélem mindenki ismeri. 1.Korintus.12-ik rész,iltve 13-ik rész. Efézus.1-sö rész,iletve Efézus.4:1-25. 1.Péter.1-sö rész. 2.Péter3:15-18. Jelenések.22:12-19.Ezekben remélem megtalájuk magunkat egyaránt NÖK és FÉRFIAK. Jelenések.7:9-17.KÉREM AZ ÚRAT HOGY TE IS KÖZÖTÜK LÉGY fügetlenül hogy a TEST melyk részében szolgálsz.Az Úr áldjon meg minden egyes olvasot a Szent Lélek általi ujá születés örömével,bölcseségével,hogy megtudjuk mi Istenek kedves jo és tökéletes akarata AMEN. A heljes irási hibáimért bocsásatok meg,aholén vagyok önszorgalombol tanultam meg magyarul irni,olvasni,az én idömben nem voltak még magyar iskolák.És még valamit 40-en évi házaság után mondhatom hogy Úrunk ésIstenünk ajándékozot meg valoban segitö társal,Úrunk és segitö társam nélkül,nem is merek bele gondolni hol lenék. 1.Mozes.1:27-28. 1.Mozes.2:15-25.AMEN.

   Válasz
 17. névtelen
  névtelen says:

  Rendkívül érdekes a sok hozzászólás.Egy 16 éve házas,minden pontban 1-10ig érintett voltam 14 éven keresztül,hogy miért eddig azt nem részletezném. A pontok ,nagyon is valóságosak ma az egyházban és nem lehetünk struccok megideológizálva a tényeket,Kivűlről könnyebb eme dologban is véleményt formálni mint átélve, de a tények, azok feleségek akik említve voltak mint elszenvedői.Jelenleg önéletrajzomat írom pont ezeket a témákat ,megéléseket boncolgatva.Nem a jól műkődő házasságokban,gyülekezetekben kell ellenérveket felhozni ,hogy ezek a pontok miért nem igazak,hanem szolgáljon gyógyulásul azokéra (gyülekezet,házasság) ahol ez deformáltan,betegesen éllent mondva az Örökkévaló szeretetének, akaratának ,működik.

  Válasz
 18. Pádár Zoltán
  Pádár Zoltán says:

  Hát igen meglátszik hogy Isten igéjét egyesek a saját szájuk íze szerint magyarázzák.Nagyon sok éven keresztül csak olyan prédikációt hallotúnk ami csak arról szólt, hogy a nőnek hogyan kell engedelmeskedni.Ha véletlenül véleményt mert mondani valamiről akkor ki kiáltották Jézabelnek, vagy varázslónak. Jézus Krisztusban nincs se zsidó, se görög se férfi se nő.Krisztusban egyek vagyunk.Ha Isten a gyengébb nemben találja meg azt a személyt aki előre tudja vinni Isten munkáját akkor mért kell Isten ellen munkálkodni.Lázadás bűn Isten szemében.Férfiak sokkal jobban meg kell magunkat vizsgálni.Mert valahol eltévesztjük Isten akaratát. Tisztelet a kivételnek.

  Válasz
  • Marianna
   Marianna says:

   Igen, hallottam egy tanítást a férfi szerepéről, feladatáról a családban. Ő a családfenntartó, ő dolgozik, imádkozik a családért és felel minden döntésért. A nő pedig mindent megcsinál otthon. Csak van egy bökkenő. Dolgozik is. Ha nem segít neki a férje vagy csak kicsit mert mindig a gyülekezeti ügyekben szaladgál valahova. A férfi úgy van teremtve neki kell kikapcsolódni, mert ő úgy van teremtve. Ha a vezető még ráadásul adja is alájuk a lovat ebben akkor ne csodálkozzanak, ha elkeseredve mennek haza a feleségek, akik komoly terheket viselő asszonyok a vidám férjek mellett. Az ilyen vezetőnél egy tapasztalt komoly hívő asszony többet tud, tenni és tanítani. Mert van alázat és bölcsesség benne.

   Válasz

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük