„Mindazoknak, akik Isten országának építésén munkálkodnak a 21. században, akik keresik a megfelelő és hatékony kommunikációs és tanítási módszereket, akik valóban el is akarják érni a megszólított embert, ajánlom, vegyenek részt ezen a tréningen! Köszönöm mindazt, amit kaptam, ami egyszerre volt megrázó és inspiráló!”

Vinczéné Pálfi Judit
Királyhágómelléki Református Egyházkerület, missziói tanácsos
– a vallástanároknak Erdélyben tartott kreatív tanítás tréning szervezője

A Biblia kreatív tanítása


A kreatív tanítás lényege, hogy minél változatosabb eszközökkel és módszerekkel, a lehető legjobban személyre szabva a tananyagot inspiráljuk a tanulóinkat arra, hogy fejlődjenek és változzanak. Negyven különböző módszert mutatunk be, miközben felvázoljuk a hatékony és motiváló tanításról szóló víziónkat, amely egyaránt alkalmazható iskolai és egyházi, gyülekezeti környezetben.

Néhány bevezető gondolat a kreatív tanításról

A rossz tanárok nem tesznek mást, csak informálnak, bemagoltatják az anyagot – és nem is várnak el többet annál, hogy a diáknak ismerete legyen: adatok és tények a fejében, amiket bármikor vissza tud köhögni. A középszerű tanárok már magyaráznak is. Próbálják megláttatni az összefüggéseket. Ez már óriási lépés! A jó tanárok érvelnek – mert ők nem csak információt akarnak átadni, hanem már meg is akarnak győzni valaminek a hasznosságáról, fontosságáról. A kiváló tanárok már demonstrálnak is. Vagyis már nem csupán egyoldalú előadásokat tartanak, hanem valamilyen módon igyekeznek bevonni minket a tanulásba, mert tudják, így hatékonyabb.

A legjobb tanárok azonban INSPIRÁLNAK! Természetesen adnak át információkat, amelyeket összefüggésekbe helyeznek, érvelnek mellettük, és mindezt kreatívan teszik – azonban az igazi tanárok megváltoztatnak bennünket. Megszerettetik velünk azt, amit tanítanak, magát a tanulást, és hatással vannak az életünkre is. Inspirálnak arra, hogy a tanulás által jobb emberekké váljunk, és nagyszerű célokért küzdjünk.

Ez a tanítás lényege. Ahogy egy ókori görög bölcs mondja: “Az elme nem edény, amit meg kell tölteni, hanem tűz, amit meg kell gyújtani!” Óriási a különbség!

Aki prédikál, igét hirdet, az tanít is egyúttal. Aki egy gyülekezetben ifjúsági csoportot vezet, vasárnapi iskolát tart, tanít. A házicsoport vagy a bibliaóra laikus tanítója szintén tanít. Az iskolai hittanórákon hihetetlenül nagy missziós lehetőségünk van – csak az a kérdés, kereszténység-tanból akarunk dolgozatokat íratni, vagy a Bibliát akarjuk-e megszerettetni, és Jézushoz akarjuk-e vezetni a gyerekekkel.

A hagyományos, egyoldalú információátadásra épülő oktatási modell mára elavult – ezt már a pedagógusok is látják, és minden országban egyre komolyabb oktatási reformokat vezetnek be már a nemzeti alaptantervekben is. Igazából sosem ez volt a leghatékonyabb módja az oktatásnak. Sajnos azonban a 21. század tudáskorában a gyerekek, fiatalok nem szeretnek tanulni, nyűgnek tartják, és rendszerint csak töredékét hozzák ki az iskolapadokban töltött évekből, mint amit lehetne. És ez a gyülekezeteinkben sincsen másképp. Arról már nem is beszélve, hogy a felnőttek élethosszig tartó tanulása olyan ritka, mint a fehér holló.

A tanulást a legtöbben unalmasnak találják, úgy érzik, csak elveszi az időt rengeteg nagyszerű dologtól, ami az életben várna ránk. Pedig az iskolának kellene lennie a világ legizgalmasabb helyének! Meg a vasárnapi iskolának, és a gyülekezetnek! Mert nincs annál izgalmasabb és motiválóbb, mint fejlődni, növekedni, készségekre szert tenni, amelyekkel gazdagodhat az életünk vagy gazdagíthatunk másokat!

Mindez természetesen a gyülekezeteinkre éppúgy igaz, mint az iskoláinkra.

Mi lenne, ha az istentisztelet lenne a hét fénypontja, mert nem a már kívülről fújt közhelyeket ismételgetnénk, és nem mindig ugyanaz történne, mint mindig, hanem hasznos és fontos dolgokat tanulnánk, ha hétről-hétre új készségekre tennénk szert, ráadásul maga a tanulás is sokszínű, érdekes, interaktív, izgalmas lenne, amelynek egyetlen percéről sem akarunk lemaradni?! Miért? Mert a tanulás átformál és változtat bennünket, és az életünk minden területét áthatja a valóságos növekedés.

A képzés és tréninganyag tartalma:

 1. A Biblia tanításának célja – miért is tanítunk voltaképpen?!
 2. Mit kell tanítanunk – és mit nem? A keresztény tanítás tartalma.
 3. A tanulás forradalma – avagy hogyan kell tanítani a 21. század emberét?
 4. Kreativitás a tanításban – a legfontosabb összetevő.
 5. Felkészülés a tanításra: miből áll a felkészülés, hogyan tudunk hatékonyan készülni – hozzáállás, módszerek, segédeszközök, források!
 6. A tanítás, mint értékesítési folyamat – a hatékony tanítás 12 pillére.
  Ez a tréning elméleti részének a gerince, a tanítási folyamat tíz lépését mutatjuk be nagyon részletesen, rengeteg kreatív módszert és eszközt felvonultatva.
 7. A tanítás struktúrája – avagy hogyan tud bármilyen témájú lecke gondolkodásmódot, szemléletet, életmódot, viselkedést formálni? A tanítás összefüggésekbe és rendszerekbe való helyezése.
 8. A kreatív tanítás eszköztára

Amiről még lesz szó a képzésen:

 • a tanítói ajándék és szolgálat a gyülekezetben
 • az igehirdetés, prédikálás és a tanítás közötti különbségek
 • gyülekezeti bibliaiskola felépítése és működtetése
 • a hittanórák kapcsolata a többi iskolai tárggyal
 • a tanár-diák kapcsolat lehetőségei a tanításban

A képzés tartalmát a kreatív tanítás eszközeinek segítségével adjuk át – vagyis a tréning egyúttal a bemutatott tanítási módszerek és lehetőségek élő bemutatója is! A tréning folyamán a kreatív tanítás NEGYVEN eszközét fogjuk alkalmazni is a résztvevőkkel, majd a képzés végén mindegyiket nevesítjük is, hogy minden résztvevő ismerje és használni is tudja ezeket az eszközöket.

Tehát nem csak elmondjuk, hogyan kell csinálni, hanem úgy mondjuk el, hogy közben csináljuk is. Az APCSEL29 tréningjei közül éppen ezért talán ez a leggyakorlatiasabb képzésünk, hiszen az elejétől a végéig szó szerint azt fogjuk csinálni, amiről beszélünk is.

A tanítás negyven kreatív módszere között lesznek magától értetődők, amit legfeljebb tudatosítunk, és bemutatjuk, hogyan lehet belőlük kihozni a legtöbbet – és lesznek olyan technikák is, amelyek az újdonságuk erejével fogják magasabb szintre emelni a tanulás folyamatát – történjen az bárhol, tanteremben, hittanórán vagy akár a gyülekezeti bibliaórákon.

Kiknek ajánljuk?

 • Hittan- és vallástanároknak
 • Vasárnapi iskolai tanítóknak
 • Ifjúsági vezetőknek és munkásoknak
 • Házicsoport vezetőknek
 • Bármilyen gyülekezeti tanításban szolgálóknak
 • Pedagógusoknak
 • Lelkészeknek

A csomag tartalma:

Kézikönyv – A4-es formátumú, fűzött kézikönyv, amely tartalmazza a kreatív tréning teljes oktatási anyagát, a felhasznált feladatok, tesztek, segédletek magyarázatával és használati utasításaival együtt.

Gyűjtőmappa – fénymásolható formába szerkesztett tesztekkel és feladatlapokkal, amely az alábbiakat foglalja magában:

 • teszt a gondolkodási minták felmérésére
 • értékelő lap hat tanulási stílus kiértékeléséhez + feldolgozási minták
 • motiváció teszt
 • kreativitás teszt
 • feladatlap az egyéni bibliatanulmányozáshoz
 • mintalecke a kérdéstípusok feldolgozásával

Tréning DVD – amely a következőket tartalmazza:

 • a kreatív tanítás tréning teljes hanganyaga MP3 formátumban – kb. 8 óra időtartamban
 • a kreatív tanítás tréning teljes prezentációja
 • a prezentációban bemutatott valamennyi videó fájl külön mappába gyűjtve
 • a tanári szett összes kinyomtatott anyaga (tesztek, feladatlapok, stb.) átszerkeszthető elektronikus formátumban
 • inspiráló képgyűjtemény a kreatív tanulási környezet bemutatására
 • kreatív képek gyűjteménye az intraperszonális feladatok elvégzéséhez

További kreatív segédeszközök

 • 1 csomag kártya a tanulási stílusok felmérésére (42 kártyalap)
 • 1 csomag kártya – a 21 kérdéstípus használatához (21 kártyalap)
 • 20 db A5-os, kartonizált segédlet az egyes kreatív módszerek gyors áttekintéséhez és használatához

Képek a tanári szettről: